Den gode service & kundebehandling i bank og forsikringsbransjenKursarrangør: AVOS Samhandling
Sted: Oslo
Oslo
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag

Vi tilbyr dagsseminar i ”Den gode service og kundebehandling" i bank og forsikringsbransjen".

Innhold:

Hva er service:
• Definisjon og psykologisk utdypning av servicebegrepet i et kundeperspektiv
• Hva er en kunde
• Viktigheten av et sterkt kundefokus i banken / forsikringsselskapet

Det viktige sannhetens øyeblikk - som realisering av en bedrifts serviceprofil

Personlig service - holdninger og handlinger:
• Kundebehandlerens holdnings - og handlingsmønstre i sin serviceytelse som skaper en utmerket service og kundebehandling.

Enkeltkunden i fokus:
• Viktig både for å skape høy servicekvalitet, og som en stressreduserende strategi for kundebehandlerne selv.

Servicekvalitet og kvalitetssikring:
• Sentrale elementer i utmerket servicekvalitet: servicekvalitetsfaktorene
• Servicekvalitet som tilfredsstillelse av kundens behov og forventninger

Offensiv, proaktiv servicetenkning:
• Viktigheten av tett kundepleie: komme bank / forsikringskundene i møte, og komme nær dem
• Den banken og det forsikringsselskapet som kommer tettest på kundene, vinner kundene
• Selv initiere aktiv, utgående kundekontakt
• Noen sentrale momenter i offensiv, proaktiv servicetenkning

Profesjonell service:
• Kundebehandlerens holdnings og handlingsmønstre i sin serviceytelse som skaper en mest mulig profesjonell service og kundebehandling.
• Hvordan møte visse utfordringer i denne sammenheng, for å sikre profesjonalitet i enhver situasjon og ovenfor enhver kunde.

Kundekommunikasjon:
• Kommunikasjonsformene, og hvordan bruke dem riktig
• Sentrale momenter for å skape en best mulig kommunikasjon med kundene

Serviceheltene - hva kjennetegner de beste serviceutøverne:
• En undersøkelse av svært dyktig serviceutøvere, og deres holdninger, tankegang og strategier, gir viktig lærdom til alle kundebehandlere.

Gruppearbeid:
• Gruppearbeid om servicekvalitetssikring og forbedring i banken / forsikrings-selskapet som gruppens medlemmer arbeider i.


Målgruppe for kurset:
For kundebehandlere og mellomledere i bank / forsikringsbransjen