Studiekurs i service vision managementSted: Oslo, Sentrum
Oslo
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Nytt kurs starter nå - ta kontakt
Varighet: 8 leksjoner a 3 timer

Kurset gir økt kunnskap om service vision management, både i eksisterende bedrifter og ved nye virksomheter.

Ledelse av servicevisjonen er et område som krever spesifikk kjennskap til de utfordringer og hindringer som ethvert individ og enhver organisasjon møter i den kontinuerlige omstillingsprosess som kjennetegner det postindustrialiserte samfunn. Kurset gir perspektiver på innovasjon og entreprenørskap som samfunnsomdannende drivkraft. Deltakerne utvikler servicevisjon strategier for egne prosjekter og virksomheter. Kurset fokuserer på å aktivt utvikle lederegenskaper som fremmer innovasjonsprosessen. Kurset er tredje del av SOSIALENTREPRENØRSKOLEN©. Første del er Studiekurs i sosialt entreprenørskap, andre del er Studiekurs i innovation management.

Kursinnhold:
Begrepsavklaringer, verdiligningen, suksesskriterier, servicevisjon strategier, servicekvalitet, myndigheter, marked, mennesker som mulighet og hindringer i servicevisjon strategier. Perspektiv på innovasjon og entreprenørskap som samfunnsomdannende drivkraft.

Metode:
Forelesninger, samtaler/diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. Stor grad av deltakeraktivitet hvor deltakerne benytter eksempler fra egen erfaring. Kurset legger vekt på både teori og praksis. Det gjennomføres utadrettet, individuell virksomhet i 3 leksjoner.

Målgruppe for kurset

Personlig egnethet: interesse for å jobbe teoretisk med praktiske og bedriftsrelevante problemstillinger..

Kursmateriell

Forelesningene støttes av PowerPoint, kursbok, pensum ca 80 sider på norsk, noe på engelsk, kurskompendium.

Eksamen / sertifisering

Skriftlig test ev. hjemme/gruppeoppgave kan tilbys. Kurset kan kombineres med CASESTUDIUM 1 (CS-01-A).

Ved gjennomført kursdeltakelse og avlagt prøve kan kursleverandør attestere kompetanse ihht kurspensum og metode.