Coachutdanning - Del 2 videregåendeKursarrangør: CTI Nordic AS
Sted: Oslo, Sentrum
Oslo
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: 4 helger
Pris: 54.000

Vår utdanning er meget praktisk og trener deg i kraftfulle coaching-ferdigheter. Disse er virkningsfulle som et supplement til egen lederrolle eller i arbeid som selvstendig coach.

Samlingene er lagt opp til aktiv deltakelse fra første stund istedenfor rene foredrag. Du øver du deg mye i rollen som coach og mottar også coaching fra de andre deltakerne. Coachingen er ikke rollespill, men rundt reelle temaer du selv velger. På denne måten skjer læring gjennom egne og andres erfaringer. Coachingen som mottas under treningen fører ofte til personlig utvikling og oppleves som en meget positiv sideeffekt av utdanningen.

Internasjonale kursledere:
Hver kursmodul ledes av 2 håndplukkede europeiske og/eller amerikanske ledere som er sertifiserte fra CTI (CPCC). Flere har i tillegg sertifisering gjennom ICF (PCC eller MCC). Alle har gjennomgått en omfattende spesialutdanning (ca 2 år trening) fra CTI i USA. Våre kursdeltakere har som regel gjennomgått en god del kurs og utdanning fra før, men sier likevel ofte at de ikke har opplevd dyktigere kursledere annet sted. Det er særlig dynamikken lederne i mellom og autentisiteten som fremheves.

Gruppesamtalene i kursmodulene føres på engelsk. Coaching-øvelsene med andre deltakere foregår som regel på det lokale språket (norsk, svensk, dansk). Vi anbefaler å føre noen på engelsk og be lederne om verdifulle tilbakemeldinger. De fleste deltakere har ikke problemer med den engelske delen under kursene, særlig lyttingen. Som regel er det litt mer utfordrende å snakke selv. Om ønskelig, kan du snakke ditt eget språk også i gruppen en gang i blant. Det er alltid flere erfarne assistenter som kan oversette om nødvendig.

Co-Active coaching modellen:
Co-Active Coachutdanningen starter med Grunnkurs, Fundamentals, som gir deltagerne grunnleggende innsikt i modellen og Co-Active Coaching ferdigheter. De tre neste kursene har navnet fra kjerneprinsippene i Co-Active - modellen, Fulfillment, Balance og Process. Hvert av de tre kursene går i dybden i hvert av prinsippene og anvendelse av dem. Det fjerde kurset, Synergy, kombinerer det du har lært i de foregående kursmodulene med din egen personlighet og autentiske stil. Resultatet er som regel en dypere selvtillit, integrert kompetanse og mer solide ferdigheter til å anvende riktig tilnærming (Fulfillment, Balance eller Process) til riktig tid og situasjon.

Eksamen / sertifisering

Godkjent av International Coach Federation (ICF)
CTI er den første coachutdanning i verden som ble godkjent (akkreditert) av International Coach Federation for å utdanne og sertifisere sine studenter (1999). Programmet har satt en standard for sertifisering også for andre skoler.