Anvendt nevrovitenskap for coacher - onlineKursarrangør: Mentalskolen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når det passer deg
Pris: 11.900

Er du klar for en oppgradering av egen kunnskap? Forskning på hjernen og nervesystemet gir oss ny og banebrytende kunnskap om endring og endringsprosesser. Er du klar? Er du klar for å oppgradere kunnskapsbanken din? Nevrovitenskap blir av mange kalt vår tids vitenskapelige revolusjon.

Innhold:
Vi lærer stadig noe nytt om hjernen, nervesystemet, psykologifaget, læring, endringsarbeid osv. Som spesialister i coachingfaget er det viktig at vi holder oss faglig oppdatert, som andre eksperter må gjøre på sitt område. Ville du brukt en markedsfører i dag som ikke har fornyet seg de siste 20 årene? Nå er det selvsagt mange måter å fornye seg på, og vi tror at forskning er en av de viktigste veiene for coaching bransjen fremover. Det betyr at vi kanskje må forny noe av eget tankesett og teknikker vi har brukt. Dette kan være smertefullt og det kan ta tid å gi slipp på noe vi tror på, for å gi plass til noe nytt. Med dette kurset "river vi plasteret av såret" og du får et skikkelig dypdykk i ny forsking som vi knytter til kunnskapen du alt har om coaching og endringsarbeid, samt at du får innsikt i helt nye teorier og kunnskap som du kan ta direkte inn i coaching arbeidet ditt.

Kursmodulenes innhold:
• Modul 1: Nevroplastisitet og endringspotensiale.
I hvor stor grad kan vi endre oss, og har vi alle de samme forutsetningene for endring?

• Modul 2: Rigg ditt mindset for endring
Hva vet vi om mindset og endring? Hvordan er et mindset som er rigget for endring og hvordan får vi det?

• Modul 3: Motivasjon, viljestyrke, vaner og progresjon.
Hva er egentlig motivasjon og vet vi hva som skal til for å bli motivert? Har alle like mye viljestyrke? Og hvilken rolle spiller vaner og progresjon i det hele?

• Modul 4: Humør og følelser
Er det noen forskjell på humør og følelser? Hva er i så fall forskjellen, og hvordan påvirker de hverandre?

• Modul 5: Fokus, flyt, kreativitet og problemløsning
Kan vi trene opp fokus og det å komme i flow eller flyt? Er kreativitet en ferdighet eller en del av vår personlighet? Kan jeg påvirke og legge til rette for innsikt og aha-opplevelser?

• Modul 6: Hjernehelse
Hva påvirker vår hjernehelse, og hvordan kan vi rigge hjernen og hverdagen vår optimalt for nåtiden og fremtiden?

I hver modul vil vi også ta for oss minst én myte som vi ser nærmere på (og kanskje knuser i fillebiter).

Hvilke gevinster gir dette kurset deg?
• Fornyelse og oppdatering av av egen kunnskap.
Resultat: Du vil effektivt få mer konsistent gode resultater med dine kunder.

• Forståelsen og kunnskap om kognitiv nevrovitenskap.
Resultat: Du får tyngde som coach og skiller deg fra "alle andre" som bygger sin business på teknikker som ikke er forskningsbaserte.

• Nye verktøy
Resultat: Diverse analyseverktøy til bruk på deg selv og dine kunder.

• Leder i feltet
Resultat: Du blir blant Norges første coacher med denne oppdaterte kunnskapen, og vil derfor bane vei for neste generasjons coacher og endringsagenter.

Kursledere:
Jeanette Sleveland har jobbet fulltid med utvikling av mennesker og organisasjoner siden 2006, i hovedsak via utdanning, kurs og bedriftsinterne prosesser. Hun har sertifisert og utdannet hundrevis av coacher og ledere i coaching og coachende lederskap. Hun har holdt foredrag, kurs og undervist på CoachTeam - House of Leadership sin leder- og coach utdanning fra 2006 til 2020. I perioder har hun også undervist på ulike høyskoler og universiteter, blant annet Atlantis Medisinske Høyskole, Active Education (samarbeid med Høgskolen i Innlandet) og CoachTeam – House of Leadership sitt samarbeid med Universitet i Agders (UiA) etterutdanningsprogram på studiet: Kreativ ledelse og coaching.

Målgrupper:
Er du klar for en oppgradering av egen kunnskap, er opptatt av vitenskapelige fakta og har lyst til å ligge i tet i coachingfeltet, så er dette kurset for deg.

Krav til forkunnskap:
Dette kurset er for deg som vil kvalitetssikre eget arbeid og oppgradere egen kunnskapsbank. Vi gjennomgår ulike teknikker kjent for de fleste coacher, for eksempel visualisering, og ser på hva den nyeste forskningen faktisk sier om det.

Eksamen / sertifisering:
Anvendt Nevrovitenskap for coacher er endel av vår Nevrocoach utdanning og ved å bygge på kurset med våre andre moduler, vil du bli sertifisert proffesjonell nevrocoach.