Sertifisering for å bruke persolog personprofil - bedriftsinterntKursarrangør: Persolog Norge AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr sertifisering for å bruke persolog personprofil for bedrifter. I våre dager blir det stadig viktigere å kunne samarbeide med andre og hjelpe dem til å tilpasse seg til arbeidsplassens krav - spesielt de krav som stilles til myke ferdigheter.

Med sertifisering for persolog personprofil har du tilgang til internasjonalt anerkjente verktøy for adferdsutvikling. Disse verktøyene vil berike de tjenestene du kan tilby som trener og rådgiver.

Læringsmål:
Deltakerne skal bli kjent med persolog personprofil, og uavhengig kunne jobbe med denne. Deltakerne skal bli kjent med og kunne anvende tolkningsnivåene i persolog personprofiler. Deltakerne skal bli kjent med persolog personprofil grunnleggende trening, og uavhengig kunne gjennomføre denne med sine kunder idet de tilpasser opplegget til målgruppens behov.

Innhold:
• Praktisk bruk av persolog eport
• Innføring i profilens historie
• Bakgrunnen til modellens teori
• Tolkningsøvelser for de ulike tolkningsnivåene
• Presentasjon av trenerhåndboken med forslag til innhold i seminarer og ytterligere bakgrunnsinformasjon

Metoder:
Modellens teori og bakgrunn blir forklart og utdypet gjennom forelesninger. Dette vil så bli kompletert gjennom praktiske øvelser og case-studier, gruppearbeid og selvstudium. I tillegg vil det bli holdt korte presentasjoner med feedback av både presentasjonsholderen og gruppen.

Fordeler:
• Du vil jobbe med en vitenskapelig verifisert modell.
• Den brede variasjonen av tilleggsprodukter tilbudt av persolog, hjelper deg å møte markedets behov.
• Vår trenerhåndbok gir deg omfattende kunnskap rundt anvendelsesområdene til persolog personprofil. Den inneholder også et fullstendig seminarkonsept.
• Du mottar en trener-koffert med en stor samling persolog-produkter og markedsføringsmateriell som brosjyrer og logoer.
• Persolog-verktøyene er tilgjengelige på flere forskjellige språk.
• Som sertifisert persolog personprofil trener, gir vi deg tilgang til persolog produkter på rimelige betingelser.

Målgruppe:
Bedrifter

Trenere, konsulenter, personalledere og coacher som tar med seg egne ferdigheter og kunnskap på området for adferdsutvikling.

Eksamen / sertifisering:
Sertifiseringen går over to dager med et begrenset antall deltakere.