Bransjekurs olje gass leverandørindustrien isolatørfaget virtueltKursarrangør: AOF Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Teams virtuelt klasserom, Bodø kl 17:00 - 21:00
Varighet: 80 timer

Vi tilbyr bransjekurs i olje gass og leverandørindustrien - isolatørfaget som virtuelt klasserom. Bransjeprogrammet skal bidra til kompetansepåfyll for personell i denne bransjen som er ledige, permitterte eller trenger faglig påfyll.

Innhold:
Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc / Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.

Formål:
Isolatørfaget omfatter hovedsakelig isolering av rør, tanker, ståldekk og stålvegger mot varme, kulde, lyd og brann. Faget skal bidra til å oppfylle de strenge kvalitetskravene som stilles til isolasjon i bygninger, på skip og innen kjemisk, olje- og gassbasert industri. Manglende isolering kan få alvorlige økonomiske konsekvenser og skade miljøet. Ved effektiv ressursutnyttelse, som tar hensyn til natur og miljø, kan derfor isolatørfaget medvirke til å sikre betydelige samfunnsmessige verdier og bidra til bærekraftig utvikling.

Opplæringen skal utvikle evnen å arbeide nøyaktig og selvstendig etter gjeldende regelverk og prosedyrer, tegninger og kravspesifikasjoner. Den skal også bidra til å øve opp lærlingens evne til å mestre de krav som stilles til tekniske ferdigheter og kvalitet i yrkesutøvelsen. Videre skal faget stimulere til kreativ tenkning og utvikle evnen til å kommunisere med kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere. Opplæringen skal også fremme faglig bevissthet og tverrfaglig samarbeid. I det faglige arbeidet skal det legges vekt på helse, miljø og sikkerhet.

Hovedområder:
1) Isolering og overflatebeskyttelse:
Isolering og overflatebeskyttelse dreier seg om montering av ulike typer isolasjonsløsninger mot varme, kulde, lyd og brann. Produksjon og montering av bekledninger for beskyttelse mot vær og mekanisk påvirkning inngår i hovedområdet. I hovedområdet inngår også installasjon av panelsystemer, himlinger, dører og gulv. Bruk av redskaper, materialer og produktkunnskaper står sentralt. Planlegging, dokumentasjon, registrering og avviksrapportering er en del av hovedområdet.

2) Bransjelære:
Bransjelære dreier seg om tegningsforståelse, materialegenskaper og beregning av materialforbruk. Planlegging, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid inngår i hovedområdet helse, miljø og sikkerhet, og kvalitetssikring står sentralt. Hovedområdet omhandler også fagets regelverk og forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker bransjekurs i olje gass og leverandørindustrien - isolatørfaget

NB! Undervisningen foregår på norsk, dersom du ikke har norsk som ditt hovedspråk må du ha tilstrekkelig med norskkunnskaper til å følge undervisningen på norsk.

Vi anbefaler at du har:
• Gode norskspråklige kunnskaper, både skriftlig og muntlig (anbefalt språknivå B1)
• 4 års variert praksis i 100% stilling innen fagområdet kursert retter seg mot
• Kompetanse innen bruk av PC

Eksamen / sertifisering:
Kurset du får hos AOF gir deg grunnlaget for å kunne gå opp til den teoretiske tverrfaglige eksamen. Ved bestått teoretisk eksamen avlagt hos din fylkeskommune og dokumentasjon for 5 års relevant arbeidspraksis vil du kunne melde deg opp til den praktiske fagprøven. Ved bestått teoretisk eksamen, dokumentert 5 års relevant arbeidspraksis og bestått praktisk fagprøve får du ditt fagbrev.