Fallsikring 8 timer ihht NS 9610 / NOROG 113Sted: Stavanger
          Rogaland, Stavanger
Kursadresse: Bangarvågsgata 12, 4077 Hundvåg (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: 8 timer
Pris: 2900
Neste kurs: 31.01.2023 | Vis alle kursdatoer

8 timer teori/praksis.Kjenne til regelverket og de standarder, retningslinjer, brukerveiledninger og beste praksis som er relevant for fallsikring

Etter endt kurs skal elevene ha kjennskap til:
• Lovverk, forskrifter, og standarder
• Risiko ved arbeid i høyden
• Fall, fallkrefter og belastninger
• Tiltak for å redusere risiko for fall
• Kollektive vernetiltak
• Personlige fall forhindrende tiltak og forankringer
• Tiltak for å dempe konsekvensen av fall
• Personlig verneutstyr (PVU)
• Kjennskap til beredskap ved arbeid i høyden

Målgruppe for kurset:
Dette kurset er beregnet på personell som skal utføre kortvarig arbeidsoppdrag som krever personlig verneutstyr mot fall.

Eksamen/sertifisering:
Skriftlig eksamen