Salmakerkurs

Salmakerfaget er delt inn i tre retninger som dekker forskjellige fagområder; bilsalmaker, seletøymaker og portefølje- og reiseeffektmaker.



Bilsalmakeren innreder bl.a. biler, busser, jernbanevogner, fly og båter, med trekking av tak, vegger og dører. Arbeidsområdet omfatter også å sy kalesjer, bilpresenninger, og gardiner, samt å legge tepper og matter. Salmakeren driver også med håndsøm av lærprodukter.



Seletøymakeren lager og reparerer hundeseler, bandolærer, belter, remmer og seletøy og sadler til hester.



Portefølje- og reiseeffektmakeren lager og reparerer reiseeffekter som kofferter, mapper, vesker. Arbeidsområdet inkluderer også å lage etuier og transportutstyr for fotoapparater, instrumenter, kikkerter og geværer. Portefølje- og reiseeffektmakeren må kunne arbeide med lær, skinn, duk og plast.

Salmaker - veskekurs

I 2019 tilbyr vi et helt nytt og spennende kurs for den som er interessert i lærarbeid, nemlig veskekurs!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Østre Toten Østre Toten 5 dager 5.500 kr

Salmaker 1

I løpet av fem dager på Starum kan du bli kjent i lærets fasinerende verden, og ta med ditt eget produkt med hjem.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Østre Toten Østre Toten 5 dager 5.500 kr

Salmaker 2 / flettekurs

De siste årene har det skjedd noe merkverdig med det gamle salmakerfaget. Det tradisjonsrike faget sto en stund i fare for å bli helt borte fordi de fleste kjøper fabrikkerte lærvarer til hesten sin.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Østre Toten Østre Toten 5 dager 5.100 kr

Salmaker III

I løpet av ti dager på Starum tilbyr vi Salmaker III kurs med Silje Sverkholt

Sted Neste kurs Varighet Pris
Østre Toten Østre Toten 10 dager 11.000 kr

Kurs i saltilpassing

En introduksjon i Saltilpassing, for "hjemmebruk". Vi tar for oss generell tilpassing av sal og salutstyr, hva skal man se etter, feil og mangler, vedlikehold, trening,hestens fysikk og bevegelsesmønster i forhold til sal og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gran Gran 1 kveld 800 kr