Laftekurs

Lafting med rundtømmer, bygg di eiga bu, resturering

På dette kurset kan du enten bygge nytt eller restaurere / skifte ut stokkar på eit gamalt laft. Hent tømmer i eigen skog og bygg ei lita bu! På kurset kan du setje opp di eiga hytte (sjølvbyggar), eller du kan vere vanleg kursdeltakar der du er med og byggjer ei anna hytte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vinje Vinje 2 uker 12.600 kr

Håndverksafari

Vi tilbyr kurs i håndverksafari. Deltakarane på handverkSAFARI kan fritt gå rundt på kursarenaene og observere. Er det ledig plass så er det sjølvsagt moglegheit for å prøve seg på de ulike teknikkane det blir undervist i på seminaret. Enkelte vil sjå alt, andre vil konsentrere seg om nokre få kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Dovre Dovre 1 helg 3.000 kr

Laftekurs

Vi tilbyr laftekurs. Kurset vil gi et bilde av laftets utvikling fra middelalderen og fram til i dag. Opplegget forsøkes tilrettelagt slik at den teoretiske oversikten blir ivaretatt for hver enkelt deltager, men i større grad variert praktisk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Dovre Dovre 6 dager 6.200 kr

Laftekurs - kurs med TRE som tema

Kurset blir dagleg organisert med ei kort teoretisk innleiing, deretter er resten av dagen praksis med teoretiske innslag. Målet er at det skal vere tilrettelagt slik at den teoretiske oversikta blir ivaretatt for kvar enkelt deltakar, men i større grad variert praktisk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Dovre Dovre 5 dager 6.000 kr

Laftekurs for viderekommende

Vi tilbyr laftekurs for viderekommende - kurs med TRE som tema. Daglig organiseres kurset med en kort teoretisk innledning og resten av dagen ren praksis med teoretiske innslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Dovre Dovre 1 helg 4.550 kr