MS 20347: Enabling and Managing Office 365

This is a 5-day instructor-led training (ILT) course that targets the needs of IT professionals who take part in evaluating, planning, deploying, and operating Office 365 services, including its identities, dependencies, requirements, and supporting technologies.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 24.000 kr
Haugesund Haugesund 5 dager 24.000 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 5 dager 24.000 kr
Tromsø Tromsø 5 dager 24.000 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 24.000 kr

MS 40369: Cloud Fundamentals (MTA Exam 98-369)

This three-day MTA Training course helps you prepare for Microsoft Technology Associate Exam 98-369, and build an understanding of these topics: The cloud, enabling, using and configuring cloud services, supporting cloud users, and administering Office 365 and Microsoft Intune.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 16,000 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 3 dager 16,000 kr
Stavanger Stavanger 3 dager 16,000 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 16,000 kr

Grunnkurs i nettverk og datakommunikasjon

Har du ikke nok oversikt over hva som skjer i nettverket ditt eller har problemer med å forstå hvordan nettverket virker? Kurset gir en introduksjon til de viktigste sidene av det store og komplekse området som kalles nettverk og datakommunikasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 04.05.2020 (+2) 3 dager04.05.2020 (+2) 13.500 kr

Palo Alto Networks Traps: Cloud Service Operations (EDU-290)

Live Instructor-led training The EDU-290 is a 4 x half day online training

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Ryen Oslo, Ryen 22.06.2020 4 dager22.06.2020 12.200 kr

Palo Alto Networks: Firewall 9.0: Configuration and Management

The Firewall Configuration and Management (EDU-210) training is the most crucial course as it covers all the fundamentals to understand the Next-Generation FireWall from the ground up.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 11.05.2020 5 dager11.05.2020 28.600 kr

Palo Alto Networks: Firewall 9.0: Troubleshooting (EDU-330)

På dette kurset fra Palo Alto Networks får du "hands-on" erfaring med feilsøking på sikkerhet, nettverk, beskyttelse mot angrep, logging og rapporterings funksjoner. Dette er kurset hvor du lærer mange nyttige kommandoer for feilsøking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 3 dager 22.000 kr

Palo Alto Networks: Optimizing FireWall Threat Prevention

Live Instructor-led training The EDU-214 is a 8 half day course (4 days x 2)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 26.05.2020 8 dager26.05.2020 23.800 kr

Palo Alto Networks: Panorama 9.0: Managing Firewalls at Scale

På dette Palo Alto Networks kurset får du dyptgående kunnskap om hvordan konfigurere og administrere Panorama Management Server.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager 16.500 kr

Praktisk nettverkskurs - Del 1

Har du ikke nok oversikt over hva som skjer i nettverket ditt eller har problemer med å forstå hvordan nettverket virker? Praktisk kurs hvor vi starter med gjennomgang av topologien som skal bygges.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 25.05.2020 3 dager25.05.2020 13.500 kr

Praktisk nettverkskurs - Del 2

Har du ikke nok oversikt over hva som skjer i nettverket ditt eller har problemer med å forstå hvordan nettverket virker? I praktisk nettverkskurs del 2 tar vi i bruk tjenester og protokoller som er mer komplekse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager 9.800 kr
Oslo Oslo 28.05.2020 2 dager28.05.2020 9.800 kr