Tisip er en privat FoU-stiftelse. Stiftelsen ble etablert den 17.12.85 basert på gaver fra Den Norske Dataforening / Trøndelag og Norsk Data A/S. Tisip har som formål å drive forskning og kompetanseformidling for å øke verdiskapningen i samfunnet. Vår spesialitet er forskning knyttet til anvendelser av IKT. Tisip driver FoU-arbeid og kursvirksomhet innen IKT for næringsliv, offentlige institusjoner, universiteter og høgskoler. Tisip er ekspert på nettbasert undervisning og samarbeider om utvikling og gjenn-omføring av kurstilbud med en lang rekke universitet og høgskoler og med private aktører.
Tisip kan vise til mange oppdrag regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Aktivitetsområder:
• FoU knyttet til IKT og e-læring
• Utvikling av nettbasert læremateriell
• Fagskoleutdanning innen IT
• Utgivelse av IKT-bøker i samarbeid med norske og utenlandske forlag
• Nettkurs innen IT som gir studiepoeng
• Portal og studiesenter for nettbaserte utdanningstilbud


 |  1 2   |  Neste side >>

Bedriftsrettet e-læring - Bedriftsinternt / Større grupper

TISIP kan tilby ulike kurs og seminarer av ulik lengde - både noen timer, heldagskurs og 2-3 dager intensivkurs. I noen av kursene reiser vi ut, mens i andre kurs kommer kursdeltakerne til Trondheim.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Timer - 1 dag - 2-3 dager Avtales kr  

Drift og nettverk - Bedriftsinternt / Større grupper

TISIP kan tilby ulike kurs og seminarer av ulik lengde - både noen timer, heldagskurs og 2-3 dager intensivkurs. I noen av kursene reiser vi ut, mens i andre kurs kommer kursdeltakerne til Trondheim.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Timer - 1 dag - 2-3 dager Avtales kr  

EUCIP Core Level Modul Build - Nettbasert

EUCIP er en europeisk sertifisering innen IT. Sertifisering og dokumentasjon av kompetanse EUCIP - European Certification og Informatics Professionals - er et paneuropeisk kompetanseprosjekt utviklet gjennom sammenslutningen av europeiske dataforeninger - CEPIS.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Fra 3.300 kr  

EUCIP Core Level Modul Operate - Nettbasert

EUCIP er en europeisk sertifisering innen IT. Sertifisering og dokumentasjon av kompetanse EUCIP - European Certification og Informatics Professionals - er et paneuropeisk kompetanseprosjekt utviklet gjennom sammenslutningen av europeiske dataforeninger - CEPIS.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Fra 3.300 kr  

EUCIP Core Level Modul Plan - Nettbasert

EUCIP er en europeisk sertifisering innen IT. Sertifisering og dokumentasjon av kompetanse EUCIP - European Certification og Informatics Professionals - er et paneuropeisk kompetanseprosjekt utviklet gjennom sammenslutningen av europeiske dataforeninger - CEPIS.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Fra 3.300 kr  

Fagskole i IT-Drift - Nettbasert

TISIP tilbyr 19 emner og 120 studiepoeng yrkesrettet fagskole innen IT-Drift. TISIP Fagskole tilbyr en privat nettbasert fagskoleutdanning. Tilbudet er offentlig godkjent av NOKUT og gir rett til lånefinansiering i Lånekassen.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 år 30.000 pr semester kr  

Kurs/seminar om pedagogisk bruk av IKT - Bedriftsinternt

TISIP har lang erfaring fra praktisk, teoretisk og anvendt e-læring. Kursholder Svend Andreas Horgen er kjent over hele landet som en dyktig kursholder. Horgen har gjennom en årrekke holdt en rekke kurs, seminarer, foredrag og er også faglærer i to fag om IKT i undervisning ved Høgskolen i Trøndelag

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1-2 timer - 1/2 dag - 1 dag fra 6.000 kr  

Pedagogisk bruk av digitale tester - Halvdagskurs

Digitale tester er tester med spørsmål som rettes automatisk. Nye testverktøy gir nye muligheter som gjør at gammel skepsis mot multiple choice må forkastes. Formativ bruk innebærer det å forsterke læring ved hjelp av tester og variere ulike opplegg der tester inngår på en kreativ og god måte.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1/2 dag Avtales kr  
 |  1 2   |  Neste side >>