Fagskole i IT-Drift - NettbasertKursarrangør: Tisip
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 år
Pris: 30.000 pr semester

TISIP tilbyr 19 emner og 120 studiepoeng yrkesrettet fagskole innen IT-Drift. TISIP Fagskole tilbyr en privat nettbasert fagskoleutdanning. Tilbudet er offentlig godkjent av NOKUT og gir rett til lånefinansiering i Lånekassen.

Tilbudet består av 4 semester:
Første semester - IT-introduksjon (5 enkeltemner):

• Grunnleggende IT og digitalisering
• Office 365
• Datakommunikasjon og infrastruktur
• Databaser
• Introduksjon til programmering med Python

Andre semester - IT-drift (5 enkeltemner):
• Digital sikkerhet
• Programmering i Java
• Azure
• Drift av Windows Server
• Virtualisering av servere og nettverk

Tredje semester - IT-drift og sikkerhet (5 enkeltemner):
• Infrastructure as Code
• Automatisering i PowerShell
• IT-sikkerhet og etisk hacking
• Linux
• Webprogrammering i PHP

Fjerde semester - Programmering og prosjekt:
• Innføring i IT-tjenesteforvaltning (ITIL4)
• Forvaltning av programvareprodukter og markedsforståelse
• Microsoft 365 for systemansvarlige
• Avsluttende prosjekt (12 SP)

Du melder deg opp til studiet. Det er mulig å gjennomføre ett eller flere semester og det er mulig å plukke de enkeltemner man ønsker å gjennomføre i ønsket rekkefølge. Du betaler kun for de emnene du er oppmeldt til i hvert semester. Du må ta minst 3 emner per semester for å kunne søke støtte/studielån hos Lånekassen. Rekkefølgen over er den vi anbefaler.

Studiet utdanner deg til å kunne ha driftsansvar i en mindre bedrift, driftsansvar sammen med andre i en større bedrift eller arbeide med IT-støtte på 1. linje og/eller 2.linje. Du får også generelle kunnskaper om andre relaterte områder innen IT slik at du kan kommunisere godt med andre IT-faglige personer. Du skal på egen hånd kunne administrere og overvåke små nettverk og mellomstore nettverk sammen med annet IT-personell.

Forkunnskap:
Studiet krever ikke store forkunnskaper innen IT, men du må være lærevillig og motivert for å lykkes.

Hos TISIP får du en yrkesrettet utdanning med kombinasjon av teori og praksis slik at du faktisk kan gå ut i en IT-jobb etter endt utdanning!

Prisinformasjon:
• Fagskoleutdanningen går over 2 år.
• Fagskoleutdanningen er godkjent av NOKUT og gir totalt 120 studiepoeng.
• Prisen for å studere 2-årig IT-Drift på nett ved TISIP Fagskole er kr 30 000,- per semester.
• Om man velger å plukke enkeltemner og styre framdriften i studiet selv er prisen 6000,- kr per emne på 6 studiepoeng.
• Prisen per semester på 30 000,- kr dekker skolepenger og eksamenskostnader for ett semester.

TISIPs Fagskoletilbud gir rett til å søke studielån og stipend fra Statens lånekasse om man fullfører minst 15 studiepoeng per semester. Dette etter gjeldende satser. Dette forutsetter at du oppfyller ett av opptakskravene.

Tillegg i prisen:
I tillegg til dette kan det påløpe mindre kostnader til læremateriell, maksimalt 2000 kr per semester (for eksempel lærebøker)

Eksamen:
Studiet har en varighet på 4 semester på fulltid og inneholder 20 emner. Eksamen vil av praktiske og pedagogiske årsaker bli gjennomført i slutten av hvert semester. Eksamen gjennomføres nettbasert i de emnene du er oppmeldt til.