Nettverk- og systemadministrasjon kurs

God nettverk- og systemadministrasjon er avgjørende for å lykkes med implementasjon og effektiv utnyttelse av lokale nettverk, intranett servere, serveroperativsystemer og applikasjonsprogramvare. Her finnes det kurs som kan videreutvikle kompetansen til IT folk, eller system- og nettverksadminstrasjon for mennesker uten IT bakgrunn. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner noe som passer for deg.

Designing Microservices

There is lots of theory out there about microservice architecture, but how often do you get to put that knowledge into practice? It´s not feasible to re-architect your real system often, and certainly not in a single day, or is it?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 06.12.2018 2 dager06.12.2018 14.900 kr

DataFlux Data Management Studio: Essentials

This course replaces the DataFlux Data Management Studio: Basics course. This course is for data quality stewards who perform data management tasks, such as data quality improvements, data enrichment and entity resolution.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 2 dager 10.200 kr

DataFlux Data Management Studio: Fast Track

This course covers the majority of content of both DataFlux Data Management Studio: Essentials and DataFlux Data Management Studio:

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 26.11.2018 4 dager26.11.2018 20.400 kr

Introduction to SAS and Hadoop

This course teaches you how to use SAS programming methods to read, write, and manipulate Hadoop data.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 2 dager 10.200 kr

SAS Data Integration Developer Exam for SAS 9

The SAS Data Integration Development for SAS 9 exam will test the candidate´s ability to apply the skills and knowledge necessary for Data Integration Development in the SAS environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 3 timer 1.485 kr

SAS Data Integration Studio: Fast Track

This course is a 5-day boot camp that covers the content of both SAS Data Integration Studio: Essentials and SAS Data Integration Studio: Additional Topics.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 4 dager 20.400 kr

SAS Macro Language 1: Essentials

This course focuses on the components of the SAS macro facility and how to design, write, and debug macro systems. Emphasis is placed on understanding how programs with macro code are processed.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 2 dager 10.200 kr

SAS Platform Administration: Fast Track

This intensive course provides accelerated learning for those students who will administer the platform for SAS Business Analytics. This course is for individuals who are comfortable with learning large amounts of information in a short period of time.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 03.12.2018 3 dager03.12.2018 15.300 kr

SAS Platform Administration: Middle Tier Administration

This course covers the SAS 9.4 middle tier architecture. The SAS Web Application Server, SAS Web Server, SAS Environment Manager, and all the new third-party components are discussed at length, including monitoring the servers and web applications.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 2 dager 11.800 kr

SAS Platform Administrator Exam for SAS 9

The SAS Certified Base Programmer for SAS 9 credential is the ideal certification for those who have the skills and knowledge necessary for the administration of the platform for SAS Business Analytics.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Frogner Oslo, Frogner 4 timer 1.485 kr

Extreme Networks: Extreme Wireless Training

We arrange course in Extreme Networks: Extreme Wireless Training. Building and managing wireless networks utilizing the Extreme Networks wireless controller, access points and management capabilities.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Alna Oslo, Alna 28.500 kr

Extreme Networks: Extremexos Swithing and Routing

Students will learn methods to properly configure, deploy, manage and troubleshoot their Extreme Networks switching and routing environments using the Extreme Networks operating systems ExtremeXOS CLI.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Alna Oslo, Alna 4 dager 28.500 kr

Firewall 8.1 Essentials: Configuration and Management (EDU-210)

Training from Palo Alto Networks® and Palo Alto Networks® Authorized Training Centers delivers knowledge and expertise that prepare you to protect our digital way of life. Our trusted security certifications validate your knowledge of the Palo Alto Networks® nextgeneration security platform and your

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 26.11.2018 3 dager26.11.2018 19.000 kr

Firewall 8.1: Optimizing Firewall Threat Prevention (EDU-214)

Training from Palo Alto Networks® and Palo Alto Networks® Authorized Training Centers delivers knowledge and expertise that prepare you to protect our digital way of life. Our trusted security certifications validate your knowledge of the Palo Alto Networks® nextgeneration security platform and your

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 3 dager 19.000 kr

Firewall 8.1: Troubleshooting (EDU-330)

Training from Palo Alto Networks® and Palo Alto Networks® Authorized Training Centers delivers knowledge and expertise that prepare you to protect our digital way of life. Our trusted security certifications validate your knowledge of the Palo Alto Networks® nextgeneration security platform and your

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 3 dager 19.000 kr

Grunnkurs i nettverk og datakommunikasjon

Grunnkurs i nettverk og datakommunikasjon gir en primært teoretisk introduksjon til de viktigste sidene av det store og komplekse området som kalles datakommunikasjon og nettverk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nordre Aker Oslo, Nordre Aker 3 dager 10.900 kr

IP - versjon 6 kurs - Del 2

Vi tilbyr kurs i IP - versjon 6 kurs - Del 2. Dette er et praktisk kurs hvor vi gjennomgår en konvertering fra IPv4 til IPv6 i et ferdig tiltenkt oppsett. Adresseplanlegging, adresseutdeling og oppsett av routing er hovedtemaer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 5.000 kr

IPv6 - IP versjon 6 kurs - Del 1

Vi tilbyr kurs i IPv6 - IP versjon 6 kurs - Del 1. Kurset i IPv6, del 1 tar for seg endringene fra IPv4 til IPv6 og fordelene med IPv6.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 dag 4.700 kr

Panorama 8.1: Managing Firewalls at Scale (EDU-220)

Training from Palo Alto Networks® and Palo Alto Networks® Authorized Training Centers delivers knowledge and expertise that prepare you to protect our digital way of life.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager 12.000 kr

Praktisk nettverkskurs - Del 1

Praktisk kurs hvor vi starter med gjennomgang av topologien som skal bygges. Underveis i kurset gis enkel innføring i hvordan de ulike protokollene og tjenestene virker, hvorfor de benyttes og hvordan de konfigureres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 3 dager 11.800 kr

Praktisk nettverkskurs - Del 2

I del 2 av Praktisk nettverkskurs tar vi i bruk tjenester og protokoller som er mer komplekse. Underveis i kurset gis enkel innføring i hvordan protokollene og tjenestene virker, hvorfor de benyttes og hvordan de konfigureres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 22.11.2018 2 dager22.11.2018 8.600 kr

TRAPS 4.1: Deploy and Optimize (EDU-285)

We arrange course in TRAPS 4.1: Deploy and Optimize (EDU-285). Palo Alto Networks® Traps™ Advanced Endpoint Protection prevents sophisticated vulnerability exploits and unknown malware-driven attacks.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager 14.000 kr

TRAPS 4.1: Install, Configure and Manage (EDU-281)

Palo Alto Networks® Traps™ Advanced Endpoint Protection prevents sophisticated vulnerability exploits and unknown malware-driven attacks. Successful completion of this two-day, instructor-led course equips the student to install Traps in basic configurations.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager 14.000 kr

WhatsUP Gold & Plug-ins Training

WhatsUp Gold (WUG) & Plug-ins Training is an all-in-one course that delivers a series of “how to” lessons designed to elevate the novice WUG user to an expert level.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 3 dager 19.600 kr

COBIT 5 Foundation

The COBIT® 5 Foundation course is a 2-day, interactive, classroom-based learning experience. Participants learn about the need for an IT governance framework and how COBIT addresses this need by providing the latest thinking in enterprise wide governance of IT.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bryn Oslo, Bryn 2 dager 11.000 kr

Elements møte- og utvalgsbehandling - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i elements møte- og utvalgsbehandling Kurset tar for seg hvordan opprette nye utvalg, registrere medlemmer, definere møteinnkalling og møteprotokoll.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 2.600 kr

Elements systemadministrasjon - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i elements systemadministrasjon. Kurset gir deg systemadministrator kompetanse. God systemadministrasjon og riktig bruk av systemets ulike funksjoner og innstillinger er en viktig forutsetning for en god, effektiv bruk som er tilpasset organisasjonens arbeidsmåter og rutiner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 2.600 kr

FITS Utøver

FITS (Framework for ICT Technical Support) handler om å levere IKT-tjenester i skolen på en god måte som understøtter skolens behov. Slik at elever og lærere opplever bruken av IKT i skolen som trygg og forutsigbar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bryn Oslo, Bryn 2 dager

Grunnkurs ESA Admininstrator del 2 - nettkurs

Vi tilbyr grunnkurs ESA Admininstrator del 2 som nettkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 2.500 kr

Grunnkurs ESA Admininstrator del 3 - nettkurs

Vi tilbyr grunnkurs ESA Admininstrator del 3 som nettkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 2.500 kr

MasterClass - Active Directory Federation Services

Active Directory Federation Services workshop is the best way to learn how to implement the most business oriented server role! Federated Identity and claims based applications are becoming more and more popular - they simplify the resource access both for your employees and business partners.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Bryn Oslo, Bryn 3 dager 15.000 kr

MasterClass System Center Configuration Manager 2012 R2 -MDT 2013

Kurset er basert på siste SCCM 2012 R2 versjon og fokuserer på utvidet funksjonalitet i R2 versjonen. Kurset dekker også tilpassede OS deployment scenarioer med bruk av SCCM og MDT 2013.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 5 dager 27.500 kr

MCTS - System Center 2012 Configuration Manager - Boot Camp

Vi tilbyr kurs i MCTS - System Center 2012 Configuration Manager - Boot Camp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 27.500 kr
Oslo Oslo 5 dager 27.500 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 27.500 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 27.500 kr

MS 10747 Administering System Center 2012 Configuration Manager

This course provides students with the knowledge and skills to maintain a Microsoft SQL Server 2012 database. The course focuses on teaching individuals how to use SQL Server 2012 product features and tools related to maintaining a database. Also this course helps you prepare for the Exam 70-462.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 21.000 kr
Oslo Oslo 5 dager 21.000 kr

MS 20336 - Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013

After completing this course, students will be able to: Describe the overall server and client Lync Server 2013 architecture.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 21.000 kr
Oslo Oslo 5 dager 21.000 kr
Ringsaker Ringsaker 5 dager 21.000 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 21.000 kr

Systemadministrasjon

Vi tilbyr kurs i systemadministrasjon. Formålet med kurset er å gi deltageren kunnskap om de fleste menypunktene under Unit4 Business World (Agresso) Systemadministrasjon. Kurset gjennomgår mange nyttige funksjoner som vil gjøre hverdagen til UBW-brukere enklere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 12.12.2018 2 dager12.12.2018 9.500 kr

Systemadministrasjon i ephorte web på nett

Vi tilbyr kurs i systemadministrasjon i ephorte web (Agresso) som nettkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 2.600 kr

Systemadministrasjon i Milestone og ON! (Agresso) nett

Vi tilbyr kurs i systemadministrasjon i Milestone og ON! (Agresso) som nettkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 2.600 kr

Systemadministrasjonsoppgaver (Agresso)

Vi tilbyr kurs i systemadministrasjonsoppgaver (Agresso) som nettkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 2.600 kr

CICND1: Interconnecting Cisco Networking Devices ICND1

The Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 1 (ICND1) v3.0 course provides you with the knowledge and skills that are needed how to install, operate, configure, and verify a basic IPv4 and IPv6 network, including configuring a LAN switch, configuring an IP router, managing network devices

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.01.2019 5 dager21.01.2019 27.000 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 10.12.2018 (+2) 5 dager10.12.2018 (+2) 27.000 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 27.000 kr

CICND2: Interconnecting Cisco Networking Devices ICND2

The Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 2 (ICND2) v3.0 course provides network administrators with the knowledge and skills needed to install, configure, operate, and troubleshoot a small enterprise network.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.03.2019 5 dager04.03.2019 27.000 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 21.01.2019 (+2) 5 dager21.01.2019 (+2) 27.000 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 27.000 kr

CI-DESGN: Designing for Cisco Internetwork Solutions

In addition to general approaches and technologies for network design, this course promotes Cisco solutions in designing and implementing scalable internetworks. Among specific goals is the promotion of the modular approach to network design.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 5 dager 27.000 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 27.000 kr

CI-ROUTE Implementing Cisco IP Routing (ROUTE)

This 5 day course is designed to provide professionals working with medium to large networks with the skills and knowledge required to incorporate advanced routing concepts when implementing scalability for Cisco routers that are connected to LANs and WANs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 18.03.2019 (+1) 5 dager18.03.2019 (+1) 30.000 kr

CSWITCH: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH) V2

This is a five-day course designed to help students prepare to plan, configure, and verify the implementation of complex enterprise switching solutions for campus environments using the Cisco Enterprise Campus Architecture.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 06.05.2019 (+1) 5 dager06.05.2019 (+1) 30.000 kr

CTSHOOT: Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks

This five day course is designed to provide professionals who work in complex network environments with the skills that they need to maintain their networks and to diagnose and resolve network problems quickly and effectively.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 11.02.2019 (+2) 5 dager11.02.2019 (+2) 30.000 kr

CTX_CMB-310: Citrix XenAPP, XenDesktop, and Provisioning Services

This fast-paced administration course covers the major aspects of installing, configuring and managing a highly available XenApp and XenDesktop 7.1x environment as well as a full Provisioning Services 7.1x environment for image management.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 21.01.2019 (+1) 5 dager21.01.2019 (+1) 31.000 kr

CTX_CMB-310: Citrix XenAPP, XenDesktop, and Provisioning Services

This fast-paced administration course covers the major aspects of installing, configuring and managing a highly available XenApp and XenDesktop 7.1x environment as well as a full Provisioning Services 7.1x environment for image management.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 21.01.2019 (+1) 5 dager21.01.2019 (+1) 31.000 kr

CTX_CNS-220-1I: NetScaler Essentials and Traffic Management

The primary objective of the Citrix NetScaler Essentials and Traffic Management course is to provide the foundational concepts and skills necessary to implement, configure, secure, monitor, optimize, and troubleshoot a Citrix NetScaler system for application delivery.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 17.12.2018 (+2) 5 dager17.12.2018 (+2) 31.000 kr

CTX_CNS-320: Citrix NetScaler Advanced Topics - Security, Managem

Students will learn the skills required to deploy and manage AppFirewall including types of web attacks, protections and signatures, the adaptive learning engine, AppFirewall policies and profiles, troubleshooting, and additional pertinent NetScaler security features.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 04.03.2019 (+1) 5 dager04.03.2019 (+1) 31.000 kr

CTX_CXD-303: XenApp and XenDesktop 7.1x Optimization and Troubles

Get more value out of your XenApp and XenDesktop investment through the use of Workspace Environment Management, Application Layering, advanced features, and troubleshooting tools.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 3 dager 20.000 kr

CTX_CXD-304: Provisioning Services 7.1x Administration

Improve your XenApp and XenDesktop image management and performance with Provisioning Services. Learn to install and configure a highly available Provisioning Services farm according to leading practices.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 2 dager 15.000 kr

CTX_CXD-310: Citrix XenApp and XenDesktop 7.1x Advanced

Get more value out of your XenApp and XenDesktop investment through the use of Workspace Environment Management, Provisioning Services, Application Layering, advanced features, and troubleshooting tools.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 14.01.2019 5 dager14.01.2019 31.000 kr

CTX_CXD-310: Citrix XenApp and XenDesktop 7.1x Advanced Admin

Get more value out of your XenApp and XenDesktop investment through the use of Workspace Environment Management, Provisioning Services, Application Layering, advanced features, and troubleshooting tools.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 21.01.2019 (+1) 5 dager21.01.2019 (+1) 31.000 kr

CTX_CXD-400: Designing App and Desktop Solutions with XenDesktop

This course provides students with the ability to successfully assess and design a XenDesktop 7 app and desktop solution based on the top key projects and architectures that a majority of Citrix customers implement, across different industries and use cases.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 5 dager 31.000 kr

DCICT: Introducing Cisco Data Center Technologies

In this course delegates will learn to describe and verify Cisco data center fundamentals, describe Cisco data center virtualization, describe Cisco data center storage networking, describe Cisco data center unified fabric, describe and verify Cisco UCS.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 18.02.2019 5 dager18.02.2019 33.000 kr

Implementing Cisco Wireless Network Fundamentals v1.0

This course looks at the fundamentals required in the planning, implementation and operation of a Cisco Wireless Lan network.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 14.01.2019 (+1) 5 dager14.01.2019 (+1) 28.000 kr

Introducing Cisco Data Center Technologies v1.0

DCICT is the 2nd of the introductory courses required for students looking to achieve the Cisco Certified Network Associate certification.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 5 dager 30.000 kr

MS 20345-1: Administering Microsoft Exchange Server 2016

This 5-day instructor-led course teaches IT professionals how to administer and support Exchange Server 2016. Students will learn how to install Exchange Server 2016, and how to configure and manage an Exchange Server environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 24.000 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 26.11.2018 (+1) 5 dager26.11.2018 (+1) 24.000 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 24.000 kr

MS 20345-2: Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 201

This course provides experienced Exchange Server administrators with the knowledge to design and implement an Exchange Server 2016 messaging environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 24.000 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 21.01.2019 5 dager21.01.2019 24.000 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 24.000 kr

SECFND: Understanding Cisco Cybersecurity Fundamentals

Todays organizations are challenged with rapidly detecting cybersecurity breaches and effectively responding to security incidents.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 11.03.2019 5 dager11.03.2019 27.000 kr

TPCI-BGP: Configuring BGP on Cisco Routers

The BGP 4.0 course helps you develop critical hands-on skills to design, implement and troubleshoot BGP networks for optimal performance within service provider environments.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 30.000 kr

TPCI-SASAA: Implementing Advanced Cisco ASA Security

This course provides up-to-date training on the key features of the Cisco ASA 5500-X Series Next-Generation Firewall, including ASAv, ASA IDFW, ASA FirePOWER Service Module, ASA Cloud Web Security and ASA Clustering. Extensive hands on labs are provided to underline the concepts covered in the class

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 30.000 kr
Oslo, Nydalen Oslo, Nydalen 5 dager 30.000 kr

CX-Programmer Grunnkurs

Kurset passer for personer som har liten eller ingen kjennskap til programmerbare logiske styringer, som enten skal prosjektere enkle automatiseringsanlegg med OMRON PLS, eller ha den daglige drift og vedlikehold av enkle automatiseringsanlegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 5.600 kr
Oslo, Alna Oslo, Alna 2 dager 5.600 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 5.600 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 5.600 kr
Ålesund Ålesund 2 dager 5.600 kr

Frekvensomformer - grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i frekvensomformer. Kurset gir en god gjennomgang av Omron´s verktøy for konfigurering av frekvensomformere. Deltakerne får god innsikt i mulighetene med aktuell programvare samt å bli kjent med knapper, og funksjoner i omformeren.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.800 kr

Frekvensomformer - videregående

Vi tilbyr videregående kurs i frekvensomformer. Kurset gir en dypere gjennomgang av Omrons verktøy for konfigurering av frekvensomformere. Deltakerne bør ha god innsikt i grunnfunksjonene i frekvensomformere. Det vil være en fordel å ha gjennomgått frekvensomformer grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag 2.800 kr

Visma Barnevern Familia grunnkurs systemadministrasjon tekstmaler

På kurset blir det en gjennomgang av systemadministrasjonsmodulen i Familia - kodeverk og tilganger (ikke økonomi). Gjennomgang av oppretting og redigering av tekstmaler i Familia. I tillegg ser man på annen funksjonalitet som forslag maler og bokmerker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 1 dag 4.620 kr

Visma Omsorg Profil - Grunnkurs Systemadministrasjon

Vi tilbyr kurs i Visma Omsorg Profil - grunnkurs systemadministrasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.620 kr
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 1 dag 4.620 kr

Visma Omsorg Profil - Systemadministrasjon videregående

Vi tilbyr kurs i Visma Omsorg Profil - Systemadministrasjon videregående. Dette kurset tar for seg mer kodeverk i Systemadministrasjon enn grunnkurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.620 kr
Oslo, Skøyen Oslo, Skøyen 1 dag 4.620 kr

Advanced Architecting on AWS - Amazon Web Services

Architecting on AWS covers the fundamentals of building IT infrastructure on AWS. The course is designed to teach solutions architects how to optimize the use of the AWS Cloud by understanding AWS services and how these services fit into cloud-based solutions.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.12.2018 3 dager05.12.2018 18.900 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 19.12.2018 3 dager19.12.2018 18.900 kr
Trondheim Trondheim 28.11.2018 3 dager28.11.2018 18.900 kr

Advanced Git

This course will take your Git knowledge to the next level. It fuses a deeper look into how Git really works with a range of carefully selected practical techniques and advice on best practices.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 27.11.2018 2 dager27.11.2018 13.900 kr

API Management using Azure API Management (1 dag)

After this intensive one training the attendees will leave with a thorough understanding of the Azure API Management platform and the requirements needed to start exposing APIs in a structured and secure manner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 1 dag 8.900 kr

Architecting on AWS - Amazon Web Services

Architecting on AWS covers the fundamentals of AWS. It is designed to teach Solution Architects how to optimize the use of the AWS Cloud by understanding AWS services and how these services fit into a cloud solution.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.12.2018 3 dager05.12.2018 18.900 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 19.12.2018 3 dager19.12.2018 18.900 kr
Trondheim Trondheim 28.11.2018 3 dager28.11.2018 18.900 kr

AWS - Amazon Web Services Business Essentials

AWS Business Essentials helps IT business leaders and professionals understand the benefits of cloud computing and how a cloud strategy can help you meet your business objectives.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.12.2018 1 dag04.12.2018 6.900 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 18.12.2018 1 dag18.12.2018 6.900 kr
Trondheim Trondheim 04.12.2018 1 dag04.12.2018 6.900 kr

AWS - Amazon Web Services Technical Essentials

AWS Technical Essentials introduces you to AWS products, services, and common solutions. It provides IT technical end users with basic fundamentals to become more proficient in identifying AWS services so that you can make informed decisions about IT solutions based on your business requirements.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.12.2018 1 dag03.12.2018 6.900 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 17.12.2018 1 dag17.12.2018 6.900 kr
Trondheim Trondheim 26.11.2018 1 dag26.11.2018 6.900 kr

Big Data on AWS - Amazon Web Services

Big Data on AWS introduces you to cloud-based big data solutions such as Amazon Elastic MapReduce (EMR), Amazon Redshift, Amazon Kinesis and the rest of the AWS big data platform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 28.11.2018 3 dager28.11.2018 22.900 kr

BizTalk Advanced Developer

After four days of lecture and intensive hands-on labs, BizTalk Developer Deep Dive attendees will obtain the skills required to build advanced integration and business process automation solutions using BizTalk Server. The course is delivered in cooperation with iBiz Solutions.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 4 dager 19.900 kr

BizTalk for Administrators

This 3 days course teaches advanced management topics that are not covered in any other publicly available courses. Attendees will learn how to install, configure, deploy, monitor, and manage a BizTalk Server environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 3 dager 19.900 kr

BizTalk Server Developer Core

After 4-days of intense hands-on training, developers will leave with the core skills required to design and build the next generation of integration and business process solutions using BizTalk Server.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 3 dager 19.900 kr

CCNA: Cisco CCNA Certification Fast Track Programme

Based on the two ICND1 and ICND2 courses, our CCNA Boot Camp provides a proven and intense program to help you achieve your CCNA certification. The need for highly skilled network professionals continues to remain steady.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 29.750 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 10.12.2018 5 dager10.12.2018 29.750 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 29.750 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 29.750 kr

CICND1: Interconnecting Cisco Networking Devices ICND1

The Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 1 (ICND1) v3.0 course provides you with the knowledge and skills that are needed how to install, operate, configure, and verify a basic IPv4 and IPv6 network.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 27.000 kr
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 27.000 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 10.12.2018 5 dager10.12.2018 27.000 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 27.000 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 27.000 kr

CICND2: Interconnecting Cisco Networking Devices ICND2

The Interconnecting Cisco Networking Devices, Part 2 (ICND2) v3.0 course provides network administrators with the knowledge and skills needed to install, configure, operate, and troubleshoot a small enterprise network.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 5 dager 27.000 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 27.000 kr

CI-ROUTE Implementing Cisco IP Routing (ROUTE)

This 5 day course is designed to provide professionals working with medium to large networks with the skills and knowledge required to incorporate advanced routing concepts when implementing scalability for Cisco routers that are connected to LANs and WANs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 30.000 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 04.02.2019 5 dager04.02.2019 30.000 kr

CISSP Boot Camp

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) is an independent information security certification governed by the not-for-profit International Information Systems Security Certification

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 5 dager 25.000 kr

COBIT 5 Assessor

In the COBIT 5 Assessor course participants will master the understanding of how to perform a formal Process Capability Assessment and how it can be used to enable business goals, prioritize improvement activities and identify opportunities for improving the governance and management of IT assets.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 3 dager 16.900 kr

COBIT 5 Foundation

This 3-day, instructor-led IT Governance Foundation Course provides an overview of the main concepts of IT Governance according to COBIT 5, ISACA ’s latest governance framework, and how they can be applied.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 13.800 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 3 dager 13.800 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 13.800 kr

COBIT 5 Implementation

Get a practical appreciation of how to apply COBIT 5 to specific business problems, pain points, trigger events and risk scenarios within the organization. Learn how to implement and apply COBIT 5 into your enterprise and how to effectively use it for client initiatives.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 16.900 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 3 dager 16.900 kr

CTX_CMB-310: Citrix XenAPP, XenDesktop, and Provisioning Services

CTX_CMB-310: Citrix XenAPP, XenDesktop, and Provisioning Services 7.1x Administration (Fast Track).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 26.11.2018 5 dager26.11.2018 31.000 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 31.000 kr

CTX_CNS-220: NetScaler Essentials and Traffic Management

The primary objective of the Citrix NetScaler Essentials and Traffic Management course is to provide the foundational concepts and skills necessary to implement, configure, secure, monitor, optimize, and troubleshoot a Citrix NetScaler system for application delivery.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 17.12.2018 5 dager17.12.2018 31.000 kr

CTX_CNS-320: Citrix NetScaler Advanced Topics - Security, Managem

This course is designed for students with previous experience NetScaler experience, and best suited for individuals who will be deploying and/or managing Citrix NetScaler Application Firewall (AppFirewall) to secure application access in a Citrix NetScaler environment,

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 5 dager 31.000 kr

CTX_CXD-210: Citrix XenApp and XenDesktop Administration 7.1x

Designed for students with little or no previous XenApp or XenDesktop experience. Obtain foundational knowledge of XenApp and XenDesktop required to be successful with the platform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 5 dager 32.000 kr

CTX_CXD-304: Provisioning Services 7.1x Administration

Improve your XenApp and XenDesktop image management and performance with Provisioning Services. Learn to install and configure a highly available Provisioning Services farm according to leading practices.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 2 dager 15.000 kr

CTX_CXD-310: Citrix XenApp and XenDesktop 7.1x Advanced Admin

Get more value out of your XenApp and XenDesktop investment through the use of Workspace Environment Management, Provisioning Services, Application Layering, advanced features, and troubleshooting tools.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 31.000 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 5 dager 31.000 kr

CTX_CXD-400: Designing App and Desktop Solutions with Citrix Xen

This course provides students with the ability to successfully assess and design a XenDesktop 7 app and desktop solution based on the top key projects and architectures that a majority of Citrix customers implement, across different industries and use cases.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 5 dager 31.000 kr

CTX_CXM-202: Managing and Supporting a Mobility Solution with C

Designed for students with little or no previous XenMobile experience, this course is best suited for individuals who will be managing and supporting XenMobile environments.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 3 dager 20.000 kr

CTX_CXM-303: Deploying and Enterprise Mobility Solution - Citrix

CTX_CXM-303: Deploying and Enterprise Mobility Solution with Citrix XenMobile v10. This course provides the skills necessary to install, configure, and integrate components in a Citrix XenMobile 10 Enterprise solution.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 10.12.2018 5 dager10.12.2018 31.000 kr

CTX_CXS-301: XenServer 7.1 LTSR Administration

Build a new skill set around Citrix XenServer 7.x focusing on the 7.1 Long Term Services Release, which delivers optimized server virtualization for all datacenter workloads.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 5 dager 31.000 kr

CXD-252: Moving to the XenApp and XenDesktop Service on Citrix

Navigate the move from an on-premises environment into Citrix Cloud and learn to deploy resource locations onto Microsoft Azure. Learn the architecture, communications, and management of Citrix Cloud and the XenApp and XenDesktop Service and then migrate existing infrastructure and settings into CC

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 03.12.2018 5 dager03.12.2018 32.000 kr

Developing on AWS - Amazon Web Services

Developing on AWS helps developers understand how to use the AWS SDK to develop secure and scalable cloud applications. The course provides in-depth knowledge about how to interact with AWS using code and covers key concepts, best practices, and troubleshooting tips.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 05.12.2018 3 dager05.12.2018 22.900 kr

DevOps

DevOps is the practice of operations and development engineers participating together in the entire service lifecycle, from design through the development process to production support. The goal is to add value by improving the flow in this process.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 14.900 kr
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 10.12.2018 2 dager10.12.2018 14.900 kr

DevOps Engineering on AWS - Amazon Web Services

DevOps Engineering on AWS demonstrates how to use the most common DevOps patterns to develop, deploy, and maintain applications on AWS.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 12.12.2018 3 dager12.12.2018 22.900 kr

DevOps Fundamentals

This course is designed to provide you with the background know