Årsstudium i idrettspsykologi - nettstudierKursarrangør: Oslo Nye Høyskole
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (60 studiepoeng)
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 år

Oslo Nye Høyskole tilbyr årsstudium i idrettspsykologi som nettstudium. I studiet ser vi nærmere på hvordan mentale ferdigheter, men også gruppeprosesser, lederskap, alder og erfaring, kan påvirke prestasjoner. Kanskje knekker du koden for hvordan man bør trene mentalt for å bli best i verden?

Idrettspsykologi er studiet av menneskers atferd, tanker og handlinger i idrettskonteksten, og fagfeltet er spesielt opptatt av hvordan psykologiske faktorer kan påvirke oss i trening- og konkurransesammenheng.

Motivasjon, selvregulering, fokus og mental robusthet er blant de ferdigheter som er blitt studert. Idrettspsykologisk kunnskap kan være overførbart til yrker der prestasjon står i fokus.

Hva lærer du?
I årstudiet i idrettspsykologi lærer du:

• Hvordan påvirkes idrettsprestasjoner av personlighet og situasjon?
• Hvorfor er det lurt å trene mentalt fra tidlig alder?
• Hva er "choking", "flow" og "grit" i idrettssammenheng?
• Hva er de viktigste mentale ferdighetene, og hvilke teknikker brukes for å bygge dem?
• Hva kjennetegner et godt lederskap?
• Hvorfor velger noen utøvere å dope seg?
• Hva kjennetegner utbrenthet, og hvordan havner en utøver der?

Idrettspsykologi handler også om samfunnsrelaterte spørsmål og debatter om integrering og rekruttering i idretten, tverrfaglighet og folkehelse.

Opptakskrav:
Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Lånekassen:
Studiet er godkjent av Lånekassen.