Årsoppgjør for AS del 1 god regnskapsskikk, småforetak - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 4 timer
Pris: fra 2.100

Vi tilbyr nettkurs i årsoppgjør for AS del 1 - god regnskapsskikk for små foretak. Dette kurset er det første av tre halvdags kurs som tar deg gjennom årsoppgjøret.

Innhold:
I dette kurset lærer du om hva god regnskapsskikk innebærer for de virksomhetene som er små i regnskapslovens forstand (ca. 99% av de regnskapspliktige). Vi starter med å gå gjennom begrepet god regnskapsskikk og hvordan dette er i kontinuerlig utvikling, før vi ser på de mest sentrale forholdene i regnskapsstandarden NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak. I tillegg ser vi på noen andre regnskapsstandarder som NRS 8 viser til.

Agenda:
• Begrepet god regnskapsskikk og hvordan dette har utviklet seg
• Sentrale prinsipper i regnskapsloven
• GRFS om god regnskapsskikk
• Begrepene rettvisende bilde, opptjening og sammenstilling
• Virkningene av prinsippendringer og overgang fra/til små foretak
• Særlige poster
• Estimatendringer
• Avvikende regnskapsår
• Avskrivninger og nedskrivninger
• Kapitalforhøyelser
• Tapskontrakter
• En oversikt over forenklingsreglene og valgadgangen for små foretak

Undervisningsform:
Streamet forelesning - Fire timers nettkurs med presentasjon av ulike utvalgte temaer og to case som omhandler viktige budskap i disse. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• Regn 4 timer

Revisor:
• Regn 4 timer

Målgruppe for kurset

Dette kurset passer for deg som ønsker å få en god faglig plattform for årsoppgjørsarbeidet og økt bevissthet rundt ulike problemstillinger knyttet til regnskapsavleggelse for små foretak.

Vis flere tilsvarende kurs: