Visma Enterprise HRM - Årsavslutning HRM - webinarKursarrangør: Visma Software AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 12:00
Varighet: 3 timer
Pris: 3.150

Vi tilbyr webinar om Visma Enterprise HRM - Årsavslutning HRM. Rutinene for årsavslutning gjennomføres kun én gang i året og vår erfaring er at mange kunder har behov for å friske opp disse rutinene. I løpet av kurset vil de sentrale oppgavene ved årsavslutning bli gjennomgått.

Agenda:
• Ekstra lønnsperiode desember
• Kontroll og beregning av feriepenger
• Opprettelse og oppsett av nytt regnskapsår
• Overføring av akkumulatorverdier
• Sletterutiner
• Årsoppgave for ansatte / årsoppgaver for selskapet / avstemming
• Øvrige rapporter

Pålogging:
Informasjon om pålogging blir sendt ut senest en time før kurset starter

Målgruppe for kurset:
I tillegg til erfarne brukere som ønsker en oppfriskning av rutinene, oppfordrer vi spesielt nye kunder til å delta på kurset.