Vurdering i musikkfagetKursarrangør: Musikkpedagogikk.no
Sted: Hele landet, Vi kommer til deg
          
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager

Hvordan kan vi dokumentere og vurdere de utøvende og skapende aktivitetene i musikkfaget? Hvordan kan vurderingsarbeidet bli gjennomførbart i hverdagen?

Dette er spørsmål mange lærere stiller, nå som Kunnskapsløftet setter høye krav til vurdering av elevenes måloppnåelse. Kurset vil belyse metoder for både dokumentasjon og vurdering som er gjennomførbare i skolehverdagen. Det blir vist eksempler på vurdering gjennom bruk av video og lydopptak av elever i aktivitet.

Kurset kan også holdes over to dager med litt tid i mellom. Deltakerne får da en enkel oppgave som tar utgangspunkt i aktivitet de uansett har planlagt å gjøre i musikkundervisningen. Erfaringene deles og brukes på dag 2.

Kursinnhold:
• Vurdering av utøvende og skapende kompetanse i musikkfaget.
• Underveisvurdering, sluttvurdering, egenvurdering og kjennetegn på måloppnåelse.
• Dokumentasjon som er gjennomførbar i hverdagen.
• Presentasjon av en vurderingsmodell og øvelse i å anvende den.
• Eksempler via video- og lydopptak av elever.
• Samtale og felles refleksjon om vurdering i musikk.


Målgruppe for kurset:
Alle som underviser i musikk i grunnskolen. Kurset passer spesielt godt for lærere på ungdomstrinnet og mellomtrinnet.

Uttalelser

•"Dette kurset vil endre min praksis! Flott!" (Kursdeltaker, Oslo)
•"Engasjerende, oppklarende, gode eksempler bygget på erfaring." (Kursdeltaker, Oslo)
•"Veldig treffsikkert!" (Kursdeltaker, Oslo)
•"Svært relevant for det jeg gjør! Mange nyttige tips til egen praksis." (Kursdeltaker, Oslo)
•"Matnyttig og interessant av ein person som også har praktisk bakgrunn og genuin interesse." (Kursdeltaker, Trondheim)
•"Fin kombinasjon av teori, eksempler og små diskusjoner." (Kursdeltaker, Trondheim)
•"Godt pedagogisk lagt fram. Mange gode eksempler som jeg tar med meg. Flott!" (Kursdeltaker, Trondheim)
•"Veldig bra! Strukturert og ´To the point´." (Kursdeltaker, Bergen)
•"Gode skjema og modeller for praktisk bruk." (Kursdeltaker, Bergen)

Vis flere tilsvarende kurs: