Rising star-FordypingKursarrangør: Kongsberg Kulturskole
Sted: Bergseminaret
          Buskerud, Kongsberg
Kursadresse: Kirketorget 3, 3616 Kongsberg (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon

Dette tilbudet går nå i første omgang til musikkelever som har et høy musikalsk nivå, som har vist spesiell interesse for faget sitt og som ønsker å satse litt ekstra på dette. (fra neste skoleår håper vi å utvide med tilsvarende tilbud for kunstfag og teater)

Innhold:
• Utvidet spilletime/sangtime: 45 min pr uke
• Ukentlig undervisning i musikkteori: 45 min pr uke
• Tilbudet tilpasses både klassiske og rytmiske genre
• Samspill (tilpasses hver enkelt og planlegges ut fra gruppesammensetning)
• 6 lørdagssamlinger i året med forskjelliginnhold: masterclass/interpretasjon, samspill, konsertforberedelser, improvisasjon m.m.
• Tilbud om inspirasjonsturer (konserter o.l)

Opptakskriterier:
• Alder: fra 8. trinn t.o.m. videregående skole
• Anbefaling fra din instrumental-/sanglærer
• Ekstra motivasjon fra både elev og foresatt
• Prioriterer daglig øving på instrumentet
• Prioritering av samlinger og annet innhold i tilbudet
• Gjennomføre en opptaksprøve - et godt innøvd stykke/sang + et intervju sammen med en foresatt


Kostnad:
- Evt utgifter til transport til konserter o.l

Ellers:
• Søknadsfrist: dato settes og info, inkl eget søknadsskjema sendes ut til aktuelle søkere i april/mai hver år

Målgruppe for kurset

Alder: fra 8. trinn t.o.m. videregående skole

Vis flere tilsvarende kurs: