Vekterutdanningen - nettundervisningKursarrangør: Securitas AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: ca 4 uker
Pris: 27.000

Securitas tilbyr nasjonal grunnutdanning for vektere som nettundervisning. Vi er godkjent som leverandør av lovpålagt vekterutdanning gjennom vår egen skole: Securitasskolen.

Vekterutdanningen består av:
• 47 timer e-læring
• 65 timer teori - klasseromsundervisning via fjernundervisning
• 45 timer praksis som gjennomføres i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen eller Trondheim
• 6 timer eksamen som gjennomføres i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen eller Trondheim

NAV:
Securitas kan ikke svare på om NAV vil dekke din vekterutdanning. Dette må du ta opp med ditt lokale NAV-kontor. Dersom NAV skal dekke opplæringsavgiften må bekreftelse på dette sendes til Securitas i god tid før utdanningen starter.

Utdanning og ansettelse:
Securitas gjør oppmerksom på at utdanningen ikke automatisk fører til ansettelse i selskapet. Ved senere søknad om stilling i et vaktselskap vil allerede tilbakelagt godkjent vekteropplæring gi en konkurransefordel i forhold til andre søkere.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker komplett vekterutdanning

For å ta nettundervisning hos oss må du:
• Du må beherske norsk flytende, både muntlig og skriftlig
• Tilfredsstillende vandel (jf. Lov om Vaktvirksomhet §8)
• Være fylt 18 år (jf. Lov om Vaktvirksomhet)

Kursmateriell:
Du må ha PC eller nettbrett med tilgang til internett