SOS Security AS

S.O.S SECURITY AS har siden starten vokst fra å være et lokalt vaktselskap til nå å være "hele Norges lokale vaktselskap". Selskapet er godkjent av Politidirektoratet (POD) som leverandør av lovpålagt vekterutdanning, og tilbyr disse kursene. Utdanningen gis av våre instruktører som har omfattende erfaring og kompetanse innen vektertjeneste og sikkerhetsfaget generelt.

To av våre instruktørene er Bachelorkandidater innen Sikkerhetsledelse, og vår hovedinstruktør har Foundation Degree innen Crowd Safety Management, samt Mastergrad innen Beredskapsplanlegging, Sikkerhet og Krisehåndtering. I tillegg er han sensor i prøvenemda for sikkerhetsfag til fagbrev og lærer på Bachelorstudiet innen Sikkerhetsledelse.

S.O.S SECURITY AS:
- Medlem av NHO
- Tilknyttet Bucks new University, England
- Tilknyttet YES Group
- Sikkerhetsgruppen til Yourope Festival Association
- The Security Institute
- The Fotball Safty Officers Association


Bli en Politigodkjent ordensvakt

Målsettingen er å gi deg den nødvendige opplæring for at du skal kunne bli en Politigodkjent Ordensvakt. Hensikten er å gjøre deg til en ettertraktet medarbeider som har den nødvendige tillit fra kunder, kollegaer, utestedets eier og offentlige myndigheter som politi og skjenkemyndigheter.

Sted Dato Varighet Pris
Arendal Arendal 16.06.2021 5 kvelder16.06.2021 4950 kr  
Gjøvik Gjøvik 5 kvelder 4950 kr  
Hamar Hamar 5 kvelder 4950 kr  
Hele landet Hele landet 5 kvelder 4950 kr  
Kragerø Kragerø 07.06.2021 5 kvelder07.06.2021 4950 kr  
Lillehammer Lillehammer 5 kvelder 4950 kr  
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 5 kvelder 4950 kr  
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 5 dager 4950 kr  
Sandefjord Sandefjord 5 kvelder 4950 kr  
Tønsberg Tønsberg 5 kvelder 4950 kr  

Grunnutdanning for vekter.

Lovpålagt nasjonal vekteropplæring. SOS er godkjent av politidirektoratet etter ny opplæringsmodell. Vekteropplæringen gir deg kunnskap til å møte myndighetenes, samfunnets og kundens krav. Instruktørene våre har omfattende operativ erfaring og faglig leder har mastergrad innen sikkerhetsfag.

Sted Dato Varighet Pris
Larvik Larvik 27000 kr  
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 27500 kr  
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 27500 kr  
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 27500 kr  
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 07.06.2021 07.06.2021 27500 kr  

Innføringskurs innen Bartenderyrket

Målsettingen er å gi deg den nødvendige opplæring for at du skal kunne bli en verdifull bartender som yter service og sprer glede til stedets kunder. Du vil bli en relasjonsbygger.

Sted Dato Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 40 timer 7450 kr  
Tønsberg Tønsberg 18.05.2021 40 timer18.05.2021 7450 kr  

Innføringskurs innen serveringsfag

Innføringskurs innen serveringsfag. Lær hvordan du kan skape gode gjesteopplevelser, igjennom nødvendige praktiske og teoretiske kunnskaper.

Sted Dato Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 18.05.2021 40 timer18.05.2021 7450 kr  
Tønsberg Tønsberg 40 timer 7450 kr  
Tønsberg Tønsberg 40 timer 7450 kr  

Ordensvaktkurs + Steward på festivaler og konserter

Bli en Politigodkjent ordensvakt Målsettingen er å gi deg den nødvendige opplæring for at du skal kunne bli en Politigodkjent Ordensvakt.

Sted Dato Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 01.06.2021 25 timer01.06.2021 4950 kr  
Tønsberg Tønsberg 01.06.2021 25 timer01.06.2021 4950 kr  

REGODKJENNING SOM VEKTER

For å holde kunnskap om vekteryrket ved like må alle vektere regodkjennings hvert fjerde år. Instruktørene våre har omfattende operativ erfaring og faglig leder har mastergrad innen sikkerhetsfag.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 kvelder 6500 kr