Nasjonal grunnutdanning for vektere - hele landetKursarrangør: Avarn Security
Sted: Hele landet, Vi holder kurs i hele Norge på forespørsel
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: ca 5 uker
Pris: Avtales

Nokasskolen tilbyr lovpålagt vekterutdanning i hele landet. Nokas er godkjent av Politidirektoratet (POD) som leverandør av lovpålagt vekterutdanning. Utdanningen gis av våre meget erfarne og dyktige instruktører.

Våre instruktører har nylig gjennomført og bestått lovpålagt instruktøropplæring for å kunne undervise i alle fag som er satt i læreplanen og de er klare for å gi deg en utdanning basert på høy grad av kvalitet i alle ledd.

Utdanningen vil skje på følgende måte:
• 65 klokketimer undervisning i klasserom i henhold til oppsatt læreplan.
• 47 timer e-læring, innsendingsoppgaver, case oppgaver med mer. Disse oppgavene skal deltageren gjennomføre utenfor klasserom (hjemme, bibliotek etc.)
• 45 timer praksis som gjennomføres i regi av Nokasskolen på godkjente øvingsobjekter (lukket område) som disponeres av Nokas AS.
• 6 timer eksamen som er 2-delt.

Første del er en elektronisk besvarelse av en flervalgsprøve (multipel choice), denne har 80 spørsmål med svaralternativer og deltager vil få inntil 4 timer på å besvare prøven. Ved bestått vil deltager gå videre til del to som er en casebasert oppgave som skal presenteres muntlig for sensorer. Begge deler må bestås før utdanning er godkjent. Utdanningen går over totalt 163 timer fordelt på ca. 5 uker. Kurset går på dagtid 5 dager i uken.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker grunnutdanning for vektere

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer undervisningsmateriell og lærebøker