Strategiske forhandlingerKursarrangør: Virke
Sted: Hovedorganisasjonen Virke på Solli Plass i 7. etasje
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: fra 4.200
Neste kurs: 30.01.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs i strategiske forhandlinger. For å lykkes i forhandlinger må man kunne håndtere både hindringer og muligheter som ligger i forhandlingssituasjonen. Dette kurset viser deg hvordan du planlegger og forbereder en forhandling.

Innhold:
Vi er alle forhandlere. Undersøkelser viser at det er stor variasjon i forhandlingsresultater og forskningen har identifisert viktige hindringer og sentrale suksesskriterier for å nå frem til gode resultater. Dette kurset omsetter denne kunnskapen i praktiske ferdigheter du kan ta med deg når du forhandler på egne og andres vegne.

For å lykkes i forhandlinger må man kunne håndtere både hindringer og muligheter som ligger i forhandlingssituasjonen. Effektive forhandlinger bør planlegges og forberedes nøye, ved interesseanalyse, kartlegging av alternativer og utvikling av løsningsmuligheter. Dette kurset viser deg hvordan du gjør dette.

Etter endt kurs vil deltakerne:
• Ha kunnskap om vanlige feil som kan hindre forhandleren i å nå gode forhandlingsresultater
• Kunne anvende grunnleggende analyseredskaper på konkrete forhandlingssituasjoner
• Ha forståelse for noen sentrale egenskaper som preger gode forhandlere og hva man selv kan gjøre for å tilegne seg dem.

Emner som gjennomgås:
• Hvorfor trenger vi forhandlingskompetanse
• Vanlige feil, bl.a. forhandlerens dilemma, eskalerende engasjement og nullsumtanken
• Forberedelser av forhandlinger: interesser, alternativer, muligheter og kriterier
• Interesseanalyse
• Utvikling av løsningsmuligheter
• Gjennomføring av forhandlinger: strategi og taktikk
• Nøkkelen til suksess: hva kjennetegner den gode forhandler

Kursform:
Kurset følger en erfaringsbasert undervisningsmetode, med stor vekt på rollespill, praktiske oppgaver og diskusjoner i grupper og plenum.


Kursleder: Sverre Blandhol, Professor ved Det juridiske fakultet

Sverre Blandhol er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og arbeider med kontraktsrett, tvisteløsning, forhandlinger og etikk. Han har bred praktisk erfaring fra arbeid som advokat og mekler. Blandhols seneste bok er Konfliktanalyse (Fagbokforlaget 2014). Blandhol er kjent som en meget engasjerende og dyktig kursleder som jevnlig holder kurs og foredrag for private og offentlige virksomheter.


Målgruppe for kurset:
Ledere og de som forhandler eller deltar i forhandlinger i forbindelse med sitt arbeid.


Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer full bevertning:
• Morgen: Kaffe / te og frukt
• Formiddag: Lunsjbuffet
• Ettermiddag: Kaffe / te og kake