Psykisk Førstehjelp Grunnkurs 5 timer - bedriftsinterntKursarrangør: Røde Kors Førstehjelp
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 5 timer
Pris: 8.990

Vi tilbyr 5 timers Psykisk Førstehjelp Grunnkurs 5 timer for bedrifter. Det handler om å «Bry deg». Bry seg om noen som ikke har det så bra, slik at de skal få det bedre. Kurset vil styrke deg på områder du garantert vil bli utfordret på når livets motgang inntrer nær deg.

Røde Kors Grunnkurs i Psykisk Førstehjelp ser nærmere på hvordan hver og en av oss kan være bedre forberedt når en krise inntreffer, hvordan vi kan forebygge at krisen inntreffer, bidra til å redusere omfanget av krisen før den inntreffer og sette oss selv i bedre stand til å hjelpe andre og oss selv, i den første vanskelige tiden etter at en krise har inntruffet.

Maks antall deltakere: 20

Målet med kurset er å gi deg økt kunnskap om hvordan kriser kan forebygges, både
hjemme, på jobb og ellers i livets ulike situasjoner. Deltakerne får økt kunnskap og bevissthet om hvordan ulike individer reagerer både fysisk og psykisk når krisen inntreffer. Klarer man å trene seg opp til å takle kriser på en god måte, så vil dette gi mindre negative konsekvenser senere i livet og en betydelig økt livskvalitet.

På kurset vil alle deltakerne få utdelt en bok som omhandler psykisk førstehjelp. Boken er skrevet av Røde Kors Førstehjelp og kan brukes aktivt under kurset, men også som fordypningsstoff etter endt kurs.

Kjøring, bom og parkering tilkommer.