Forberedt AS

Forberedt AS er opptatt av at vi skal levere kvalitet i alle ledd, og i alt vi gjør. Vi har et kvalitetssystem som er bygget rundt NS-EN ISO 9001:2008, med prosesstankegang og kontinuerlige forbedringsaktiviteter som sentrale fokuspunkter. Vi involverer våre kunder i kvalitetsarbeidet ved å oppfordre til at kundene melder forbedringspunkter og synspunkter tilbake til oss elektronisk, og vi gir alltid tilbakemelding på innmeldte forhold. Når det kommer til vår kvalitet er det kundens oppfatning som teller, ikke vår.


Brannvern - bedriftsinternt

Vi tilbyr bedriftsinternt brannvernkurs. Kurset gir deltagerne kunnskap og praktisk øvelse til selv å bli bedre rustet til å ta ansvar ved branntilløp. De skal skjønne hva som må til for at det skal brenne, vite hva slags slukkemidler de har tilgjengelig, hvor de er og hvordan de skal brukes.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus 4 timer Avtales kr  
Buskerud Buskerud 4 timer Avtales kr  
Hedmark Hedmark 4 timer Avtales kr  
Oppland Oppland 4 timer Avtales kr  
Oslo Oslo 4 timer Avtales kr  
Vestfold Vestfold 4 timer Avtales kr  
Østfold Østfold 4 timer Avtales kr  

Førstehjelp / innsats på skadested - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i førstehjelp / innsats på skadested for bedrifter. Dette kurset gir basal kunnskap innen førstehjelp og opptreden på skadested.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus 4 timer Avtales kr  
Buskerud Buskerud 4 timer Avtales kr  
Hedmark Hedmark 4 timer Avtales kr  
Oppland Oppland 4 timer Avtales kr  
Oslo Oslo 4 timer Avtales kr  
Vestfold Vestfold 4 timer Avtales kr  
Østfold Østfold 4 timer Avtales kr  

Risikovurdering & beredskapsplanlegging - bedriftsinternt

Vi tilbyr bedriftskurs om risikovurdering & beredskapsplanlegging. Kunnskap om hvordan en utfører en risikoanalyse i henhold til NS-5814. Deltagerne skal være i stand til å utføre en enkel risikoanalyse på sin arbeidsplass, samt forstå sammensetningen og funksjonene i en krisehåndteringsgruppe.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus 1 dag Avtales kr  
Buskerud Buskerud 1 dag Avtales kr  
Hedmark Hedmark 1 dag Avtales kr  
Oppland Oppland 1 dag Avtales kr  
Oslo Oslo 1 dag Avtales kr  
Vestfold Vestfold 1 dag Avtales kr  
Østfold Østfold 1 dag Avtales kr  

Sikkerhetskurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr sikkerhetskurs for bedrifter. Kurset gir medarbeiderne evne til å håndtere plutselig oppståtte hendelser. Før, under og etter hendelse.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus 2 dager Avtales kr  
Buskerud Buskerud 2 dager Avtales kr  
Hedmark Hedmark 2 dager Avtales kr  
Oppland Oppland 2 dager Avtales kr  
Oslo Oslo 2 dager Avtales kr  
Vestfold Vestfold 2 dager Avtales kr  
Østfold Østfold 2 dager Avtales kr  

Varme arbeider kurs - bedriftsinternt

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av teori, praktiske øvelser og demonstrasjoner med avsluttende eksamen. Kurset gir deltakerne kunnskap om de kravene som ligger i myndighetenes- og forsikringsselskapenes forskrifter og vilkår. Inneholder pålagt praktisk slokkeøvelse

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus 1 dag Avtales kr  
Buskerud Buskerud 1 dag Avtales kr  
Hedmark Hedmark 1 dag Avtales kr  
Oppland Oppland 1 dag Avtales kr  
Oslo Oslo 1 dag Avtales kr  
Vestfold Vestfold 1 dag Avtales kr  
Østfold Østfold 1 dag Avtales kr