Forberedt AS

Forberedt AS er opptatt av at vi skal levere kvalitet i alle ledd, og i alt vi gjør. Vi har et kvalitetssystem som er bygget rundt NS-EN ISO 9001:2008, med prosesstankegang og kontinuerlige forbedringsaktiviteter som sentrale fokuspunkter. Vi involverer våre kunder i kvalitetsarbeidet ved å oppfordre til at kundene melder forbedringspunkter og synspunkter tilbake til oss elektronisk, og vi gir alltid tilbakemelding på innmeldte forhold. Når det kommer til vår kvalitet er det kundens oppfatning som teller, ikke vår.


Brannvern - Bedriftsinternt

Kurset gir deltagerne kunnskap og praktisk øvelse til selv å bli bedre rustet til å ta ansvar ved branntilløp. De skal skjønne hva som må til for at det skal brenne, vite hva slags slukkemidler de har tilgjengelig, hvor de er og hvordan de skal brukes.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus 4 timer Avtales kr  
Buskerud Buskerud 4 timer Avtales kr  
Hedmark Hedmark 4 timer Avtales kr  
Oppland Oppland 4 timer Avtales kr  
Oslo Oslo 4 timer Avtales kr  
Vestfold Vestfold 4 timer Avtales kr  
Østfold Østfold 4 timer Avtales kr  

Fagbrevforbredende kurs Sikkerhetsfaget

Har du jobbet som vekter i 5 år, og øsnker å få fagbrev i sikkerhetsfaget er dette kurset for deg. Forberedt as har gjennomført opplæring som setter deg i stand til å lykkes på eksamen og fagprøven, og vi veileder deg helt frem til fagprøven

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus 23500 kr  

Førstehjelp / Innsats på skadested - Bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i førstehjelp / Innsats på skadested for bedrifter. Dette kurset gir basal kunnskap innen førstehjelp og opptreden på skadested.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus 5 timer  
Buskerud Buskerud 5 timer  
Hedmark Hedmark 5 timer  
Oppland Oppland 5 timer  
Oslo Oslo 4 timer  
Vestfold Vestfold 5 timer  
Østfold Østfold 5 timer  

Risikovurdering & beredskapsplanlegging - Bedriftsinternt

Kunnskap om hvordan en utfører en risikoanalyse i henhold til NS-5814. Deltagerne skal være i stand til å utføre en enkel risikoanalyse på sin arbeidsplass, samt forstå sammensetningen og funksjonene i en krisehåndteringsgruppe.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus 8 timer  
Buskerud Buskerud 8 timer  
Hedmark Hedmark 8 timer  
Oppland Oppland 8 timer  
Oslo Oslo 8 timer  
Vestfold Vestfold 8 timer  
Østfold Østfold 8 timer  

Sikkerhetskurs - Bedriftsinternt

Vi tilbyr sikkerhetskurs for bedrifter. Kurset gir medarbeiderne evne til å håndtere plutselig oppståtte hendelser. Før, under og etter hendelse.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus 2 dager  
Buskerud Buskerud 2 dager  
Hedmark Hedmark 2 dager  
Oppland Oppland 2 dager  
Oslo Oslo 2 dager  
Vestfold Vestfold 2 dager  
Østfold Østfold 2 dager  

Varme Arbeider kurs - Vi kommer til deres bedrift

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av teori, praktiske øvelser og demonstrasjoner med avsluttende eksamen. Kurset gir deltakerne kunnskap om de kravene som ligger i myndighetenes- og forsikringsselskapenes forskrifter og vilkår. Inneholder pålagt praktisk slokkeøvelse

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus 1 dag Avtales kr  
Buskerud Buskerud 1 dag Avtales kr  
Hedmark Hedmark 1 dag Avtales kr  
Oppland Oppland 1 dag Avtales kr  
Oslo Oslo 1 dag Avtales kr  
Vestfold Vestfold 1 dag Avtales kr  
Østfold Østfold 1 dag Avtales kr