Presentasjonsteknikk – kunsten å få andre til å lytteKursarrangør: Arvid Urke
Sted: Hele landet, For bedrifter og offentlige i hele Norge
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag

Vi tilbyr kurs i presentasjonsteknikk – kunsten å få andre til å lytte. Kurset er en kombinasjon av forelesning, hvor teori og effektive teknikker blir gjennomgått, og deltakernes egne presentasjoner.

Du får anledning til å presentere innlegg – så vel korte som lange, forberedte som uforberedte. Du får ved hjelp av video mulighet for å gjennomgå din egen presentasjon.

Å gi deg teknikker og kunnskaper slik at du blir i stand til:
• Å gi levende presentasjoner som engasjerer tilhørerne
• Bedre å forberede en muntlig presentasjon
• Å uttrykke deg mer klart og tydelig
• Bedre håndtere spørsmål fra tilhørerne
• Bedre å håndtere taleangst

Innhold:
Presentasjonsteknikk
• Kommunikasjon
• Kontaktfasen
• Kunsten å få andre til å lytte

Hva husker du?
• Formidlingsprosessen
• Skifte av kommunikasjonskanaler

Hva er hovedkomponentene i en presentasjon?
Holdninger i presentasjon
• Isbryter
• Kroppsspråk
• Kroppsholdninger og fakter
• Konsentrasjonsspennet
• Kroppbevegelse
• Forberedelse og struktur
• Øyekontakt
• Venn med nervøsiteten
• Stemmebruk
• Spørreteknikk

Riktig bruk av audiovisuelle hjelpemidler
• Tavle
• Flip-over
• Overhead
• Prosjektor

Praktisk øvelse med presentasjoner
• Presentasjon med tilbakemelding på video

Resultater etter deltakelse:
• Ha en naturlig personlig fremtreden og samtidig oppnå gjennomslagskraft og troverdighet
• Bruke audiovisuelle hjelpemidler på en hensiktsmessig måte
• Skape variasjon og improvisere underveis, slik at du kan holde tilhørernes oppmerksomhet fanget
• Forberede en god og sammenhengende presentasjon, der hovedbudskapet kommer klart frem og innholdet tilpasses

Deltakere:
Ledere, lærere,studenter og medarbeidere som presenterer, underviser, og holder foredrag, så vel eksternt som internt. Deltaker antallet er maks 25, det er begrenset på grunn av innlagte øvelser og bruk av video.

Interne kurs:
Kurset avholdes som internt kurs i bedrifter/organisasjoner. Fordelen er at kurset skreddersyes til bedrifter/organisasjoners spesielle ønsker, vilkår og behov, dvs. at det blir fokusert på de typer av presentasjoner som er særlig relevante for bedriftens/organisasjonens medarbeidere.

Varighet:
1 dag, i alt 8 timer inkl. pauser. Kurset kan også gjennomføres over flere dager (2-3) med innlagt flere øvelser og tilbakemeldinger.

Mer informasjon og referanser og evalueringsrapporter gå inn på
arvidurke.no

Vis flere tilsvarende kurs: