Retorikkseminar - Bedriftsinternt kursKursarrangør: Retorisk Institutt
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: Fra en knapp time til rundt tre timer.
Pris: Avtales

På seminaret får deltakerne en oversikt og innføring i retorikkens syv grunnsteiner. Viktigheten av å gjennomføre en detaljert analyse av situasjonen, formulering av et tydelig budskap samt bredde og dybde på argumentasjonen.

Innhold:
• Introduksjon og presentasjon av agenda for seminaret.
• Definisjon av retorikk og litt historikk.
• De syv grunnsteinene.
• Analyse, tydelighet og formulering av budskap (mulig øvelse).
• Argumentasjonens tre veier (mulig øvelse).
• Oppbyggingen av et argument (mulig øvelse).
• Oppsummering og spørsmål.

Antall deltakere
Fra 5-6 deltakere og oppover. Ved et stort antall deltakere vil det bli færre øvelser.

Målgruppe for kurset:
Alle som er nysgjerrige på retorikk og ikke har tid til å sette av to hele dager til vårt grunnkurs i retorikk. På seminaret gir vi noen smakebiter og en innføring i retorikkens verden. Det tar utgangspunkt i grunnkurset og innholder både teori og øvelser. Seminaret fungerer meget godt som en del av større samlinger, seminarer, kick-off, avdelingssamlinger eller workshops.