Maskinfører - fellesmodulKursarrangør: AOF Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når som helst
Varighet: 12 måneder
Pris: 1.950

Dette kurset, fellesmodul 1.1. er obligatorisk og grunnleggende opplæring for enhver som ønsker å bli godkjent truck-, maskin og/eller kranfører og må gjennomføres før man kan starte på resten av opplæringen.

Sertifisert sikkerhetsopplæring kreves av enhver som skal kunne føre truck-, maskin og/eller kraner og kan bare tas hos en sertifisert opplæringsbedrift.
AOF er sertifisert opplæringsvirksomhet for alle typer av truck-, masseforflytningsmaskiner og kraner. Riktig bruk av arbeidsutstyr har stor betydning for sikkerheten både for fører/bruker og annet personell som deltar i arbeidsoperasjoner.
Feilvurderinger kan få store konsekvenser og føre til alvorlige skader på truckfører, øvrig personell samt materiell og omgivelser

• Lær via engasjerende filmer
• Delt opp i deltemaer med fokusområder
• Gjennomfør øvingsoppgaver underveis
• Ta avsluttende test
• Last ned kursbevis etter bestått test

Det beste fra spillefilm og e-læring kombineres med velprøvd pedagogikk og faglig kompetanse.
Nettkurset er tekstet på norsk og engelsk (valgfritt) og lisensen varer i 12 måneder.

Målgruppe for kurset

Enhver som ønsker å bli truck, kran- og/eller maskinfører.