Journalføring for dyrebehandlere - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: Tilgang til kurset i 1. år
Pris: 797

Vi tilbyr nettkurs om journalføring for dyrebehandlere. I kurset journalføring får du som dyrebehandler lære det som skal til for å føre en god journal og å føre journalen etter loven. Det å føre gode og lovlige journaler er ditt visittkort og gjenspeiler en terapeuts seriøsitet.

Innhold:
Du vil lære god journalskikk, regler rundt journalføring og regler om taushetsplikt. Dette er kunnskap alle som driver terapi på dyr må ha. Enten du er terapeut, massør, akupressør, dyretolk, hovslager eller kanskje til og med driver rideskole - så er det å føre journal og å ha et system for opplysninger om dyrene viktig. Du har tilgang i ett helt år, og inne i kurset ligger det et kompendie fra kurset som du kan skrive ut til odel og eie.

Du vil gjennom kurset få lære blant annet lover og regler som gjelder ved føring av journaler, hvordan en journal settes opp, regler om taushetsplikt og innsyn i journaler, om journalprogrammet Hano, hva som er viktig og ikke viktig i en journal, hvordan lage en journal som er enkel og oversiktlig og ikke minst som lyser av kvalitet og mye mer!

Dette vil du lære om:
• Journalføring
• Epikrise
• Planbeskrivelser og beliggenhetsbeskrivelser
• Lov om journalføring
• Taushetsplikt
• Dyrevelferdsloven
• Helsekort
• Diverse hensyn
• Journalprogrammet
• Kursprøve

Støtte og hjelp fra lærer:
Du får tilgang på månedlige spørretimer med lærer i hele din kursperiode på 1. år. Vi sender ut epostpåminnelser om spørretimene slik at du ikke skal glemme å legge inn spørsmål.

Facebook-gruppe med andre kursdeltakere:
Du får tilgang til en lukket Facebook-gruppe hvor du også kan samhandle med andre som går kurset.

Fagperson: Line Østerhagen

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker å lære om journalføring for dyrebehandlere

Kursmateriell:
Du får kurset levert på en super læreportal som kan benyttes på tlf, nettbrett og pc / mac. Du får tilgang til kursmaterialet med en gang.

Eksamen / sertifisering:
Etter at du har tatt kurset, kan du ta en online prøve. Hvis denne gjennomføres med minst 63% riktig svar, vil du få opp et digitalt kursbevis som du kan laste ned til din pc.