Fordypning i evalueringsmetoder - nettkursKursarrangør: NIMA Utdanning
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 12:00
Varighet: 1 digitale samling
Pris: 2.900

Fordypning i evalueringsmetoder - Videregående kurs i tilbudsevaluering Vi har gleden av å lansere et nytt kurs om evalueringsmetoder, hvor du får muligheten til å fordype deg i en av de mest spennende og nyttige delene av tildelingsfasen.

Kursets foreleser, Kristian Jåtog Trygstad, har i flere år holdt praktiske kurs om tilbudsevaluering og tildeling av offentlige kontrakter. I dette kurset ser vi nærmere på de viktige vurderingene som ligger bak valg av det beste tilbudet.

I dagliglivet sammenlignes to tilbud ved å holde deres styrker og svakheter opp mot hverandre. Slik finner man sjelden det beste tilbudet i offentlige anskaffelser. Da er det vanligere at hvert tildelingskriterium bedømmes for seg før de holdes opp mot hverandre.


Evalueringsmetodene er de verktøyene som oppdragsgiver bruker i denne samlede vurderingen. Bruk av evalueringsmetoder skal gi det samme utfallet som når de konkurrerende tilbudenes sterke og svake sider holdes direkte opp mot hverandre. Det er imidlertid en rekke fallgruver som innkjøpere bør kjenne til og unngå. Nettopp disse ser vi nærmere på i dette kurset.


KURSET TAR FOR SEG
• Særtrekk ved lineære og forholdsmessige metoder for å utmåle poeng
• Finnes det en «matematisk korrekt» evalueringsmetode?
• Hvorfor anbefaler økonomer at man unngår å gi maksimal uttelling til det beste tilbudet i konkurransen?
• De egentlige utfordringene med minuspoeng
• Må oppdragsgiver bruke samme metode på alle tildelingskriteriene, og hva med oppjustering?
• Hvordan kan oppdragsgiver på en enkel måte unngå utfordringene ved poengsetting av pris?