Dokumentasjon og avstemming av balansen - nettkursKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 timer
Pris: fra 1.100

Vi tilbyr nettkurs om dokumentasjon og avstemming av balansen. I dette kurset lærer du om kravene til dokumentasjon og avstemming av balansen ved årsslutt.

Innhold:
I forbindelse med årsoppgjøret kreves det dokumentasjon av samtlige balanseposter som ikke er ubetydelige. Både regnskaps- og skattemessige verdier skal dokumenteres.

Bokføringsforskriften stiller konkrete krav til dokumentasjon av enkelte balanseposter. God bokføringsskikk utdyper kravene i lov og forskrift. I mange tilfeller kreves det også avstemminger for å dokumentere balansepostene. For eksterne regnskapsførere stilles det særskilte krav til slike avstemminger.

Les også: Med kursabonnement fra Skattebetalerforeningen kan du ta så mange nettkurs du vil for kun kroner 9.990,-

Timer:
• Regnskapsførere: 2 timer bokføring
• Revisorer: 2 timer regnskap
• Advokater: 2 timer oppdatering

Pris:
• Ordinær pris: 1.500
• Medlemmer: 1.100

Litt om foreleser:
Jan Terje Kaaby er senior manager i BDOs fagavdeling, og er siviløkonom, statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Han er anerkjent som en av Norges beste på sine fagfelt.