Barne- og ungdomsarbeiderfag (VG2) - nettstudieKursarrangør: OPK-Instituttet
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 1 semester
Pris: 14.900

Vi tilbyr studie i barne- og ungdomsarbeiderfag (VG2) som nettkurs. Programfagene skal medvirke til å dekke behovet for barne- og ungdomsarbeidere som kan legge til rette for aktivitet, glede og livsutfoldelse for barn og unge.

Innhold:

Helsefremmende arbeid:
Programfaget handler om hvordan fysisk og psykisk helse og positiv selvfølelse kan stimuleres. Videre handler faget om hvordan barn og unge utvikler evne til å ta medansvar for eget liv, og hvordan de bruker sine ressurser og sitt sosiale nettverk. Ulike sider ved barn og unges forhold til tobakk, rusmidler og kriminalitet inngår. Temaene kjønnsroller, selvfølelse, mobbing og rasisme er også en del av faget. Betydningen av utfordrende aktiviteter, utholdenhet og styrke som grunnlag for barn og unges vekst og utvikling inngår i faget. Videre handler faget om trygg og sunn mat for barn og unge.

Kommunikasjon og samhandling:
Programfaget handler om hvordan en kan stimulere vekst og utvikling hos barn og unge med ulik livssituasjon, kulturtilhørighet og funksjonsnivå. Faget handler videre om de voksne som rollemodell og betydningen av språkbruk og omgangsform. Sosialiseringsprosessen hos barn og unge, utvikling av sosial kompetanse, empati, respekt og toleranse inngår i faget. Programfaget handler også om samarbeid, gruppeprosesser og konflikthåndtering.

Yrkesutøvelse:
Programfaget handler om barn og unges oppvekstvilkår i et flerkulturelt og mediepåvirket samfunn, og om ulike typer aktiviteter som brukes i det pedagogiske arbeidet for barn og unge. Observasjon, planlegging, dokumentasjon, motivering, vurdering og valg av hensiktsmessige pedagogiske metoder er grunnleggende i faget. Betydningen av lek og aktivitet for læring og utvikling inngår i faget. Rammefaktorer, regelverk og måldokumenter som er styrende for pedagogiske virksomheter og andre arenaer der barn og unge oppholder seg, og yrkesforståelse, inngår i faget.

Gjennomføring:
Studiet er basert på bruk av PC og gjennomføres ved bruk av internett. Vi bruker en læringsplattform som heter Its learning, hvor du finner veiledningsdokumenter, forelesningsnotater, videoklipp, lenker, øvingsoppgaver, tester og innsendingsoppgaver. Dette sammen med pensumbøkene gir deg grundig veiledning og hjelp gjennom teoridelen av studiet.

I tillegg til dette er det lurt å ha praksis i barnehage eller SFO. For å kunne avlegge den praktiske delen av fagprøven, er det krav om 5 års allsidig praksis. Ta kontakt med OPK for nærmere informasjon om praksiskravet. Du vil også få tilgang til din egen personlige veileder gjennom studiet, som vil svare på spørsmål og rette innsendingsoppgavene dine.

Varighet:
Du kan bruke så lang tid du vil på studiet, men det er vanlig å bruke ca. 1 semester på full tid, og 2 semester på deltid. Dette kan du tilpasse selv. Du står fritt til å lese intensivt i enkelte perioder, for å ta det roligere i andre - det er du som bestemmer tempoet til enhver tid.

Målgruppe for kurset:
Opptakskrav:
• VG1 helse- og oppvekstfag eller tilsvarende, alternativt relevant yrkespraksis
• Grunnleggende ferdigheter i bruk av PC og internett / mail er nødvendig

Kursmateriell:
Du trenger en PC og internett-tilgang, samt en e-post adresse vi kan kontakte deg på. Det er også lurt å ha installert Microsoft Office på den datamaskinen du bruker til vanlig. Lærebøkene må elevene kjøpe selv. Du kan benytte for eksempel www.haugenbok.no eller www.norli.no for bestilling av lærebøker. Pensumliste tilsendes.

Eksamen/sertifisering:
Etter gjennomført teoretisk opplæring kan du avlegge den teoretiske delen av fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Eksamen/sertifisering:
Du melder deg opp som privatist til den teoretiske delen av fagprøven. Du har selv ansvaret for å melde deg til eksamen i rett tid. Fristene for å melde seg opp er 30. januar og 15. september. Oppmelding til privatisteksamen foregår på www.privatistweb.no Sørg for å være ute i god tid med oppmeldingen, ikke vent til siste dagen.

Følgende fagkode gjelder for studiet:
• BUA3102 Barne- og ungdomsarbeider (teoretisk prøve)
• BUA3001 Barne- og ungdomsarbeider (praktisk prøve)

Enkeltfag:
• BUA2001 Helsefremmende arbeid
• BUA2002 Kommunikasjon og samhandling
• BUA2003 Yrkesutøvelse