10 Nøkler til en bedre relasjon med en tenåringKursarrangør: Gregory Storm Gurvich
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Foredrag
Varighet: 4 timer

Som forelder, kommunikasjon er det eneste reelle verktøyet du har for å skape en god, varm relasjon med din tenåring og sikre en sunn utvikling. Så hvordan snakker du og barnet ditt sammen?

Når barnet ditt blir en tenåring så få du et helt nytt menneske i hus. Dette nye mennesket har helt nye behov, krav og væremåter, og relasjonen dere har må utvikles på nytt. Dette er en prosess som krever en helt ny tilnærming og helt ny måte å kommunisere på fra deg som forelder - og kommunikasjon er i realiteten det eneste verktøyet du har.

Seminaret 10 Nøkler til en bedre relasjon med en tenåring - basert på boken med samme navn - gir deg mer innsikt og kommunikasjonsverktøy for å sikre en sunn utvikling, skape mer glede og styrke relasjonen.

Hvem er dette for?
Dette foredraget er for foreldre og besteforeldre som ønsker å skape bedre og varmere relasjon med sine tenåringer.

Om innholdet:
Ungdomstiden stiller foreldre overfor helt nye problemstillinger og gir helt nye muligheter. Hvis vi ønsker å posisjonere oss som det vi faktisk er - ressurspersoner i barnas nye liv, så kreves det at vi håndterer tenåringens endringer, utfordringer og krumspring ved å kommunisere på en måte som hjelper gutten eller jenta oppleve mer mening, selvinnsikt, mestring og selvstendighet uansett om vi setter grenser, støtter eller viser vei. Fundamentet for dette er kommunikasjon - basert på forståelsen av behov og drivkrefter som er typiske for ungdomstiden. Dette får du gjennom 10 Nøkler til en bedre relasjon med din tenåring.

Hva du kan få ut av å bruke dette:
- Økt innsikt i hvorfor tenåringer gjør som de gjør
- Kommunikasjon både for å håndtere uenigheter, støtte og veilede på en mer effektiv måte
- Mer selvtillit i rollen som forelder
- En bedre og varmere relasjon med din tenåring

Den rette forståelsen og treffsikker kommunikasjon er nøkkelen til gode og varme relasjoner med våre ungdommer - og er vårt viktigste bidrag til deres sunne utvikling.


Seminaret er fysisk med en varighet på 4 timer; kan også gjennomføres som webinar med en varighet på 3 timer ved forespørsel.

Om kursholdere:
Gregory Storm Gurvich - bedre kjent som Greg - er forfatter, foredragsholder og har lang erfaring med forebygging av rusproblematikk, sosiale vansker og oppfølging av unge som begår kriminalitet på både operativt- og ledernivå. Han holder kurs i kommunikasjon med unge for ansatte i sosialsektoren, lærere og foreldre. Greg brenner for å hjelpe til å skape bedre relasjoner mellom generasjoner og for å hjelpe unge mennesker styrke seg selv.

Han har skrevet flere bøker: Brotherhood – en håndbok i arbeid med guttegrupper, på oppdrag for Kompetansesenter rus Oslo (KoRus), 10 Nøkler til en bedre relasjon med en tenåring samt Styrkemeny - en håndbok i selvledelse for ungdom.

Aleksander Schmidt er en erfaren kursholder med selvledelse og forebygging av ungdomsproblematikk som spesialitet. Han deler viktige historier og formidler verktøy for oppløftende kommunikasjon på en underholdende måte. Aleksander brenner for å styrke ungdom til å ta sunne valg.