Rørlegger og VVS-kurs i Vestby

Rørleggeren tilpasser, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg (VVS). Arbeidsoppgavene spenner fra små justeringer til installering av avanserte røranlegg med automatisk styring, luft-, brannslukkings- og kjøleanlegg. Arbeidsstedet kan være private boliger, offentlige bygninger, fly, skip m.m.

Prosjektlederkurs - Brannfarlige kuldemedier

Skal du prosjektere kuldeanlegg med brannfarlige kuldemedier, må du vite hvordan du gjør risikovurdering og beregner tillatt fyllingsmengde i henhold til relevante standarder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Fra 4.000 kr

Teknikerkurs - Brannfarlige kuldemedier

Arbeid med brannfarlige kuldemedier innebærer en risiko. Lær det viktigste på vårt endagskurs slik at du kan gjennomføre tiltak som ivaretar din egen sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet, Hele landet 1 dag fra 3.500 kr
Hele landet, Hele landet 1 dag fra 3.500 kr

ADK 1 kurs - nettkurs

Vi tilbyr nettbasert ADK-1 kurs. Praksisdelen, med obligatorisk eksamen, vil bli avholdt ved Norsk Rørsenters lokaler i Drammen. Et nettbasert ADK1-kurs foregår på internett Som kursdeltaker vil du få tilgang til en nettadresse hvor du logger deg på for å få tilgang til litteratur, VA / Miljø-blad.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12 uker 19.000 kr

ADK 1 resertifisering - nettkurs

Vi tilbyr ADK 1 resertifisering som nettkurs. Dagens ADK1 læreplan inneholder 14 delmål. Læreplanen for resertifiseringskurset har som mål å gjennomgå de viktigste punktene i alle disse 14 delmålene, med hovedvekt på de nyheter som har skjedd de senere år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Ca 10 timer 5.600 kr

Overvannsteknikk - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i overvannsteknikk med fokus på forståelse av hvilke mengder overvann som kan oppstå og tiltak for å motvirke uønskede hendelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie

Resertifisering av Elektromuffesvising PE og PP - Online

Vi tilbyr kurs i Resertifisering av Elektromuffesvising PE og PP, online. Dette kurset er delt opp i 7 temaer (delmål), hvorav hvert tema innbefatter bestemte delmål i opplæringsplanen. Opplæringsplanen er utarbeidet i henhold til NS 416.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 15 dager Fra 4.000 kr

Fuktmekanikk og fuktkontroll - Bedriftsinternt

Vi tilbyr Fuktmekanikk og fuktkontroll for bedrifter. En av de største utfordringene vi har i byggfagene er fukt. Fuktskader i nye og gamle bygg koster enorme summer årlig. Unngå skader, reklamasjoner og konflikt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Fra 2.700 kr

Fuktmekanikk og fuktkontroll - E-læringskurs

Vi tilbyr E-læringskurs: Fuktmekanikk og fuktkontroll. En av de største utfordringene vi har i byggfagene er fukt. Fuktskader i nye og gamle bygg koster enorme summer årlig. Unngå skader, reklamasjoner og konflikt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2,5 time Fra 950 kr

Håndverkerens våtroms veileder - Fagarbeider - Bedriftsinternt

Vi tilbyr kurset Håndverkerens våtroms veileder (HVV) - Fagarbeider for Bedrifter. Praktisk våtromskurs spesielt tilrettelagt for fagarbeideren. Kurset er oppdatert etter endringer i TEK17.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Fra 4.800 kr

Håndverkerens våtroms veileder - Prosjektleder - Bedriftsinternt

Vi tilbyr kurset Håndverkerens våtroms veileder (HVV) - Prosjektleder for bedrifter. Det enkelte våtrom er som regel et krevende prosjekt med mange faggrupper, detaljer og grensesnitt. Riktig kvalitet og et godt resultat er avhengig av god prosjektstyring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Fra 3.600 kr

Håndverkerens våtroms veileder (HVV) - Fagarbeider - Teams

Vi tilbyr digitalt kurs på Teams: Håndverkerens våtroms veileder (HVV) - Fagarbeider. Praktisk våtromskurs spesielt tilrettelagt for fagarbeideren. Kurset er oppdatert etter endringer i TEK17.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 TEAMS samlinger à 3 timer Fra 4.800 kr

Håndverkerens våtroms veileder (HVV) - Prosjektleder - Teams

Vi tilbyr digitalt kurs på Teams: Håndverkerens våtroms veileder (HVV) - Prosjektleder. Det enkelte våtrom er som regel et krevende prosjekt med mange faggrupper, detaljer og grensesnitt. Riktig kvalitet og et godt resultat er avhengig av god prosjektstyring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 TEAMS samling à 6,5 time Fra 2.800 kr

Kalkonline - Bedriftsinternt

Byggmesterforbundet og Proresult AS samarbeider om driften av Kalk Online og tilbyr gratis webinar og grunnkurs til alle brukere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr

Kalkonline - Webinar

Vi tilbyr gratis webinar for brukere av kalkulasjonsprogrammet Kalk Online. Byggmesterforbundet og Proresult AS samarbeider om driften av Kalk Online og tilbyr gratis webinar og grunnkurs til alle brukere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Gratis kr

Prosjektering – Krav, risiko og ansvar - Prosjektleder

Har du tatt på deg prosjekteringsansvar er det mange "feller" du må passe deg for. Lær mer om krav, risiko og ansvar knyttet til prosjektering og valg av produkter og løsninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 TEAMS samlinger à 3 timer Fra 950 kr

Prosjektering - Krav, risiko og ansvar - Prosjektleder - Bedrift

Har du tatt på deg prosjekteringsansvar er det mange "feller" du må passe deg for. Lær mer om krav, risiko og ansvar knyttet til prosjektering og valg av produkter og løsninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Fra 2.700 kr

Uavhengig kontroll - Bedriftsinternt

Uavhengig kontroll gjelder for de fleste søknadspliktige tiltak, i alle tiltaksklasser. Dette kurset passer både for de som vil starte med kontrollvirksomhet og for de som blir kontrollert.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Fra 2.700 kr

Uavhengig kontroll - Digitalt kurs på Teams

Uavhengig kontroll gjelder for de fleste søknadspliktige tiltak, i alle tiltaksklasser. Dette kurset passer både for de som vil starte med kontrollvirksomhet og for de som blir kontrollert.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 TEAMS samlinger à 3 timer. Fra 2.700 kr

ADK 1 Resertifisering - bedriftsinternt

Ved revisjonen av ADK1 læreplanen i 2008 ble det lagt inn en gyldighetsperiode for ADK1 sertifikatet av Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse. Denne gyldighetsperioden ble satt til 6 år. Gyldighetsperioden er rullerende, dvs. de gjelder i 6 år fra utstedelsesdatoen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr

ADK 1 Sertifiseringskurs - bedriftsinternt

I henhold til NORVARs VA - Norm skal minst en person i grøftelaget dokumentere ADK Sertifikat. Kravet gjelder både ansvarlig for grøfta og for rørlegging. Målsettingen med kurset er å gi deltakerne en opplæring som kvalifiserer til lederansvar i grøft basert på krav i ADK-ordningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 10 dager Avtales kr

ADK 1 Sertifiseringskurs - nettundervisning

ADK1 sertifisering gir nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av VA-ledningsanlegg, i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarder stiller til et moderne ledningsanlegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 09.01.2023 (+66) 3 samlinger09.01.2023 (+66) 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 09.01.2023 3 samlinger 09.01.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 10.01.2023 3 samlinger 10.01.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 11.01.2023 3 samlinger 11.01.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 12.01.2023 3 samlinger 12.01.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 13.01.2023 3 samlinger 13.01.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 16.01.2023 3 samlinger 16.01.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 17.01.2023 3 samlinger 17.01.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 18.01.2023 3 samlinger 18.01.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 19.01.2023 3 samlinger 19.01.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 20.01.2023 3 samlinger 20.01.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 23.01.2023 3 samlinger 23.01.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 24.01.2023 3 samlinger 24.01.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 25.01.2023 3 samlinger 25.01.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 26.01.2023 3 samlinger 26.01.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 27.01.2023 3 samlinger 27.01.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 30.01.2023 3 samlinger 30.01.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 31.01.2023 3 samlinger 31.01.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 01.02.2023 3 samlinger 01.02.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 02.02.2023 3 samlinger 02.02.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 03.02.2023 3 samlinger 03.02.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 14.08.2023 3 samlinger 14.08.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 14.08.2023 3 samlinger 14.08.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 15.08.2023 3 samlinger 15.08.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 16.08.2023 3 samlinger 16.08.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 17.08.2023 3 samlinger 17.08.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 18.08.2023 3 samlinger 18.08.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 21.08.2023 3 samlinger 21.08.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 22.08.2023 3 samlinger 22.08.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 23.08.2023 3 samlinger 23.08.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 24.08.2023 3 samlinger 24.08.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 25.08.2023 3 samlinger 25.08.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 28.08.2023 3 samlinger 28.08.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 29.08.2023 3 samlinger 29.08.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 30.08.2023 3 samlinger 30.08.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 31.08.2023 3 samlinger 31.08.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 01.09.2023 3 samlinger 01.09.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 04.09.2023 3 samlinger 04.09.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 05.09.2023 3 samlinger 05.09.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 06.09.2023 3 samlinger 06.09.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 07.09.2023 3 samlinger 07.09.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 08.09.2023 3 samlinger 08.09.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 11.09.2023 3 samlinger 11.09.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 12.09.2023 3 samlinger 12.09.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 30.10.2023 3 samlinger 30.10.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 30.10.2023 3 samlinger 30.10.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 31.10.2023 3 samlinger 31.10.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 01.11.2023 3 samlinger 01.11.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 02.11.2023 3 samlinger 02.11.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 03.11.2023 3 samlinger 03.11.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 06.11.2023 3 samlinger 06.11.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 07.11.2023 3 samlinger 07.11.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 08.11.2023 3 samlinger 08.11.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 09.11.2023 3 samlinger 09.11.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 10.11.2023 3 samlinger 10.11.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 13.11.2023 3 samlinger 13.11.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 14.11.2023 3 samlinger 14.11.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 15.11.2023 3 samlinger 15.11.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 16.11.2023 3 samlinger 16.11.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 17.11.2023 3 samlinger 17.11.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 20.11.2023 3 samlinger 20.11.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 21.11.2023 3 samlinger 21.11.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 22.11.2023 3 samlinger 22.11.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 23.11.2023 3 samlinger 23.11.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 24.11.2023 3 samlinger 24.11.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 27.11.2023 3 samlinger 27.11.2023 19.990 kr
Nettkurs / nettstudie 28.11.2023 3 samlinger 28.11.2023 19.990 kr

Byggeledelse VA - Byggherrens plikt og ansvar i VA-anlegg - nett

Vi tilbyr kurs i byggeledelse VA. God byggeledelse og kontroll av VA prosjekter er en forutsetning for at VA prosjekter leveres i tråd med avtalt kvalitet og pris. Potensielt er det betydelige kostnader å spare for kommunen / tiltakshaver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 29.11.2022 2 dager29.11.2022 8.350 kr

Våtrom grunnmodul + modul A / oppdatering modul A bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i våtrom grunnmodul + modul A utførelse / oppdatering modul A for bedrifter. Dokumenter din kompetanse innen våtromsarbeid. Invester i Sertifikat og skaff deg og din bedrift konkurransefortrinn og samtidig ha dokumentasjon i orden!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr

Våtrom -Grunnmodul,A-modul og oppdatering, Online Undervisning

Vi tilbyr kurs i våtrom - Grunnmodul, A-modul og oppdatering, Online Undervisning Dokumenter din kompetanse innen våtromsarbeid. Invester i Sertifikat og skaff deg og din bedrift konkurransefortrinn og samtidig ha dokumentasjon i orden!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 26.01.2023 (+31) 5 timer26.01.2023 (+31) 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 26.01.2023 5 timer 26.01.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 23.02.2023 5 timer 23.02.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 23.02.2023 5 timer 23.02.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 27.03.2023 5 timer 27.03.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 27.03.2023 5 timer 27.03.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 18.04.2023 5 timer 18.04.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 18.04.2023 5 timer 18.04.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 02.05.2023 5 timer 02.05.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 02.05.2023 5 timer 02.05.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 15.05.2023 5 timer 15.05.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 15.05.2023 5 timer 15.05.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 06.06.2023 5 timer 06.06.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 06.06.2023 5 timer 06.06.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 27.06.2023 5 timer 27.06.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 27.06.2023 5 timer 27.06.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 08.08.2023 5 timer 08.08.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 08.08.2023 5 timer 08.08.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 23.08.2023 5 timer 23.08.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 23.08.2023 5 timer 23.08.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 06.09.2023 5 timer 06.09.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 06.09.2023 5 timer 06.09.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 26.09.2023 5 timer 26.09.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 26.09.2023 5 timer 26.09.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 17.10.2023 5 timer 17.10.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 17.10.2023 5 timer 17.10.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 08.11.2023 5 timer 08.11.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 08.11.2023 5 timer 08.11.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 30.11.2023 5 timer 30.11.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 30.11.2023 5 timer 30.11.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 14.12.2023 5 timer 14.12.2023 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 14.12.2023 5 timer 14.12.2023 8.250 kr

Våtrom -Grunnmodul,A-modul og oppdatering,Undervisning + Digitalt

Vi tilbyr kurs i våtrom - Grunnmodul, A-modul og oppdatering, Undervisning + Digitalt kurs Dokumenter din kompetanse innen våtromsarbeid. Invester i Sertifikat og skaff deg og din bedrift konkurransefortrinn og samtidig ha dokumentasjon i orden!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 01.12.2022 (+1) 5 timer01.12.2022 (+1) 8.250 kr
Nettkurs / nettstudie 19.12.2022 5 timer 19.12.2022 8.250 kr

Våtrom modul B + oppdatering (undervisning + digitalt kurs)

Vi tilbyr våtromskurs modul B - kombinert foredrag og nettbasert kurs. Kurset starter med en dags foredrag som tar for seg det grunnleggende - deretter knyttes deltaker opp mot en nettbasert plattform der oppgaver og prosjektoppgave skal løses og leveres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20.12.2022 (+34) 1 dag20.12.2022 (+34) 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 06.01.2023 1 dag 06.01.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 06.01.2023 1 dag 06.01.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 27.01.2023 1 dag 27.01.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 27.01.2023 1 dag 27.01.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 24.02.2023 1 dag 24.02.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 24.02.2023 1 dag 24.02.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 08.03.2023 1 dag 08.03.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 08.03.2023 1 dag 08.03.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 30.03.2023 1 dag 30.03.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 30.03.2023 1 dag 30.03.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 20.04.2023 1 dag 20.04.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 20.04.2023 1 dag 20.04.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 05.05.2023 1 dag 05.05.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 05.05.2023 1 dag 05.05.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 25.05.2023 1 dag 25.05.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 25.05.2023 1 dag 25.05.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 07.06.2023 1 dag 07.06.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 07.06.2023 1 dag 07.06.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 28.06.2023 1 dag 28.06.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 28.06.2023 1 dag 28.06.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 09.08.2023 1 dag 09.08.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 09.08.2023 1 dag 09.08.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 29.08.2023 1 dag 29.08.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 29.08.2023 1 dag 29.08.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 14.09.2023 1 dag 14.09.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 14.09.2023 1 dag 14.09.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 05.10.2023 1 dag 05.10.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 05.10.2023 1 dag 05.10.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 26.10.2023 1 dag 26.10.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 26.10.2023 1 dag 26.10.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 16.11.2023 1 dag 16.11.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 16.11.2023 1 dag 16.11.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 18.12.2023 1 dag 18.12.2023 5.990 kr
Nettkurs / nettstudie 18.12.2023 1 dag 18.12.2023 5.990 kr

Våtrom modul B+oppdatering (undervisning+digitalt kurs) bedrifter

Vi tilbyr våtromskurs modul B - kombinert foredrag og nettbasert kurs for bedrifter. Kurset starter med en dags foredrag som tar for seg det grunnleggende - deretter knyttes deltaker opp mot en nettbasert plattform der oppgaver og prosjektoppgave skal løses og leveres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr

Våtromskurs grunnmodul - virtuelt klasserom

Vi tilbyr våtromskurs grunnmodul som virtuelt klasserom. Grunnmodulen er et tverrfaglig kurs for alle som ønsker mer kunnskap om våtromsbygging. Kurset benytter Byggebransjens våtromsnorm (BVN) som kunnskapsbase.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 4.500 kr

Våtromskurs modul A - virtuelt klasserom

Vi tilbyr våtromskurs modul A som virtuelt klasserom. Kundene har forventninger til en håndverker med våtromsertifikat. Når du blir sertifisert håndverker, er det viktig at du følger anvisningene i Byggebransjens våtromsnorm (BVN) når du utfører arbeider i våtrom. Riktig jobb første gangen!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 3.750 kr

Våtromskurs modul B - virtuelt klasserom

Vi tilbyr nettbasert våtromskurs modul B som virtuelt klasserom. Med gjennomført modul B - Faglig leder - kan din bedrift søke om å bli med i ordningen «Godkjent våtromsbedrift».

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 5.900 kr

Våtromskurs oppdatering - virtuelt klasserom

Vi tilbyr våtromskurs oppdatering som virtuelt klasserom. Fra 1. januar 2015 ble det innført obligatorisk oppdatering i modul A som må gjennomføres hvert 5. år. Dette betyr at alle modul A sertifikater som i dag er eldre enn 5. år, regnet fra utstedt dato eller sist oppdatert på kortet, er ugyldige.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 2.750 kr

Legionellakontroll - Innføringskurs for rørleggere - Webinar

Vi tilbyr et innføringskurs for rørleggerbransjen i Legionellakontroll. Kurset gir en innføring i legionellakontroll og har som mål å synliggjøre markedspotensialet innen legionellaforebyggende arbeid for rørleggerbransjen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 3.500 kr

Legionellakontroll: Innføringskurs for driftspersonell - Webinar

Vi tilbyr et innføringskurs i legionellakontroll for driftspersonell, på nett. Dette er et innføringskurs i legionellaproblematikk og ulike metoder for å unngå bakterien. Fokuset er på kaldt- og varmtvannsanlegg med dusjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 2.500 kr

Sprinkleranlegg: Drift og vedlikehold - Webinar

Vi tilbyr webinaret Sprinkleranlegg: Drift og vedlikehold. Dette er et innføringskurs i drift og vedlikehold av sprinkleranlegg. I kurset gis en introduksjon til oppbygging av sprinkleranlegg og en oversikt over hvilke bygg som skal sikres med sprinkler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 2.500 kr

Vannbehandling i lukkede energianlegg - Webinar

Vi tilbyr webinaret Vannbehandling i lukkede energianlegg. Vannbehandling i lukkede energianlegg v/ Van Ha Doan. Dette er et innføringskurs i vannbehandling av lukkede væskebårne varme- og kjøleanlegg, energibrønner og gjenvinnere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 2.500 kr

Vannbehandlingskurs for rørleggerbransjen - Webinar

Vi tilbyr webinaret Vannbehandlingskurs for rørleggerbransjen. Kurset gir en innføring i vannbehandling i varme- og kjøleanlegg slik at rørleggeren kan tilby gode og helhetlige løsninger til sine kunder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 3.500 kr

Vannbårne varmeanlegg: Drift og vedlikehold - Webinar

Vi tilbyr webinaret Vannbårne varmeanlegg: Drift og vedlikehold. Dette er et innføringskurs i vannbårne varmeanlegg for byggdriftere, rørleggere, rådgivere og serviceteknikere. Etter endt kurs skal man ha fått en grunnleggende forståelse av hva et vannbårent varmeanlegg er.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 2.500 kr

Ventilasjon: Drift og vedlikehold - Webinar

Vi tilbyr webinaret Ventilasjon: Drift og vedlikehold. Dette ventilasjonskurset fokuseres på praktisk forståelse, funksjon, feilsøking og vedlikeholdsbehov for alle sentrale komponenter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 2.500 kr

JobOffice innesystem – et kurs for rørleggere - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i JobOffice innesystem – et kurs for rørleggere. Kurset tar for seg generell bruk av innesystemet i JobOffice og vil hjelpe deg å effektivisere driften ved å utnytte potensialet i systemet. Sett av tre timer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 25.01.2023 (+3) 3 timer25.01.2023 (+3) 3.000 kr
Nettkurs / nettstudie 10.05.2023 3 timer 10.05.2023 3.000 kr
Nettkurs / nettstudie 06.09.2023 3 timer 06.09.2023 3.000 kr
Nettkurs / nettstudie 08.11.2023 3 timer 08.11.2023 3.000 kr

JobOffice PocketLink – et kurs for rørleggere - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i JobOffice PocketLink – et kurs for rørleggere. JobOffice PocketLink er appen som kommuniserer med JobOffice i pc-versjon. Kurset tar for seg generell bruk av appen (eller utesystemet) i JobOffice og vil hjelpe deg å effektivisere driften ved å utnytte potensialet i systemet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 01.02.2023 (+3) 2 timer01.02.2023 (+3) 2.500 kr
Nettkurs / nettstudie 24.05.2023 2 timer 24.05.2023 2.500 kr
Nettkurs / nettstudie 13.09.2023 2 timer 13.09.2023 2.500 kr
Nettkurs / nettstudie 15.11.2023 2 timer 15.11.2023 2.500 kr

Avløpskurs for drift- og prosjekteringspersonell - nettbasert

Vi tilbyr nettbasert avløpskurs for drift- og prosjekteringspersonell. Dette er et studie innen avløpsteknikk som er basert på gjennomføring i eget tempo når det passer deg der du er. Selv om opplæring gjennomføres som selvstudium kan du når som helst kontakte ProsessTeam for å be om bistand.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 15.000 kr

Pumpekurs - prosjektering, drift og vedlikehold - nettbasert

Vi tilbyr nettbasert pumpekurs om prosjektering, drift og vedlikehold. Pumpekurset for personell som har ansvar for planlegging, drift eller vedlikehold av pumpeinstallasjoner. Kurs kan om ønskelig avsluttes med en gjennomgang i et nettmøte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5.000 kr

Vannbehandling i drift av damp og hetvannsanlegg - nettkurs

Prosessteam tilbyr nettbasert kurs til driftspersonell i damp og hetvannsanlegg der målsetting er å gi kunnskap som kan redusere uforutsette stopp og vedlikehold samt ivareta god energiøkonomi og forlenge anleggets levetid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3.000 kr

 |  1 2   |  Neste side >>