Språkutvikling 0 - 6 år, nettkursKursarrangør: BRO AOF
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 17:30 - 19:30
Varighet: 2 timer
Pris: 990

Vi tilbyr nettkurs om språkutvikling 0 - 6 år. Vet du hvordan språket vårt er bygd opp, og hvordan barn tilegner seg språk? På dette kurset blir du bedre kjent med de ulike områdene i språket, og vil gjennom denne kunnskapen bli mer bevisst hvordan du kan jobbe med språkstimulering på ulike måter.

Innhold:
Språklig bevissthet bidrar også til å kunne avdekke ulike former for språkvansker. Språket læres i barnehagen gjennom hele dagen - hvordan kan vi jobbe med språk i alle hverdagssituasjoner.

Agenda:
• Utvikling av språkets ulike områder
• Kunnskap om språk - hvordan stimulerer vi de ulike delene av språket
• Språkvansker - hvordan oppdager vi dette, og hva kan vi gjøre
• Språkstimulering gjennom hele barnehagedagen
• Hvilke ulike samtale sjangere har vi - og hvorfor er det bra å ha fokus på hverdagssamtaler

Målgruppe for kurset:
Kurset er kun for barnehage

Kursholder: Linn Evy Iversen

Linn Evy Iversen jobber som lærer i den videregående skolen og for AOF Fagskole. Hun er utdannet innen pedagogikk, og har en bachelor i sosial antropologi. Hun har også studert norsk som andrespråk, og har videreutdanning i flerspråklighet og andrespråkspedagogikk, samt PPU. Linn Evy begynte å jobbe i barnehage i 1993, og har erfaring som pedagogisk leder, rådgiver, prosjektleder for språkløftet og gratis kjernetid, og som språkpedagog. Linn Evy er meget interessert og engasjert i det flerkulturelle området. Hennes fokus er at alle barn blir møtt med anerkjennelse og likeverdighet, for å skape trivsel, kunnskap, forståelse og et godt grunnlag for læring.