Reiselivsjournalist - nettkursKursarrangør: Campus NooA
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Bli student på nettskolen som følger din timeplan. Studer hvor du vil, når du vil, i et sosialt miljø med dyktige lærere og personlig oppfølging.
Pris: 4875

Kurset har navnet Reiselivsjournalist, fordi vi har fokus på reiser, reiseopplevelser og reiseliv. Likevel kan kurset også brukes innenfor andre fagfelt. De journalistiske prinsippene er de samme.

Reiselivsjournalist er et av kursene på Reiselivsskolen.

Kurset gir også godt grunnlag for deg som ønsker å jobbe med presseoppgaver eller informasjon innen reiselivsbedrifter.


Kursbeskrivelse:

Det trengs ingen formell utdanning for å kunne virke som journalist i Norge, ei heller er tittelen beskyttet. Har du evner til å skrive artikler, er du fri til å bruke yrkestittelen journalist. Gjør du reiseliv til et spesialområde, kan du bruke tittelen reiselivsjournalist.

De som kan stoppe din karriere er enten deg selv, fordi du ikke har kunnskaper nok, eller redaktøren i mediene du henvender deg til. En erfaren redaktør ser umiddelbart om det du skriver er amatørarbeid, eller utført av en person med bakgrunn og erfaring som journalist. Erfaringen er det kun du selv som kan stå for. Dette kurset gir deg et grunnlag for å gå videre på veien som reiselivsjournalist. Kurset tar derfor opp vesentlige sider ved det å skrive artikler, presentere deg selv, og samarbeide med redaktører.

Kurset gir en innføring i journalistisk arbeid, med eksempler og arbeidsoppgaver, og består av de 12 studieenhetene som er listet opp nedenfor. Studieenhetene inneholder mange tankedelingsoppgaver, bloggoppgaver og innsendingsoppgaver som du får fyldige kommentarer til etter hvert som du leverer dem.

1. Introduksjon til journalistikk
2. Språk, ryddighet og planlegging
3. Artikler
4. Intervjuer
5. Nyheter
6. Featureartikler
7. Reportasjer
8. Manusdisposisjon
9. Hobby eller yrke?
10. Hvordan selge deg selv?
11. Honorarer og medier
12. Verktøy, organisasjoner og medlemskap

Målgruppe for kurset

Reiselivsjournalist er kurset for deg som vil skrive om og formidle inntrykk fra små og store reiser. Det gir også gode råd om hvordan du kan tjene penger på artikler. For deg som en sjelden gang ønsker å skrive en reiseartikkel, er kurset en trygg innføring i journalistikk og idéskaping. Det er også godt egnet for deg som ønsker å være mer aktiv, drive med reiselivsjournalistikk på heltid eller deltid, eller kanskje med informasjon i en reiselivsbedrift.

Krav til kursdeltagere:
Gode norskkunnskaper og høy aktivitet med praktiske øvelser.

Kursmateriell

Læremidler som inngår i kursprisen:
Reiselivsjournalist. Nettsider med oppgaver: Per Henriksen, 2013.

Eksamen / sertifisering

Innsendingene og kurset bedømmes med Bestått/Ikke bestått. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet.