NLP practitioner (kommunikasjon og selvledelse)Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Modul 1: 03-06. oktober 2022 Modul 2: 28.-01. desember 2022 Modul 3: 09.-12. januar2023 Modul 4: 06.-09. januar 2023 Alle dager fra kl. 0900-1600. Noe online undervisning kan komme i tillegg.
Varighet: 16 dager
Pris: 39 500

I samarbeid med SCALA (Scandinavian Coaching and Leadership Academy) tilbyr vi trinn 1 av en profesjonell utdanning som Coach i BERGEN. Første trinn handler om selvledelse og kommunikasjon, og passer for alle som ønsker personlig utvikling.

Innhold:
På dette første trinnet vil du lære å lede deg selv på en mer effektiv og smart måte. Du vil lære deg kommunikasjonsferdigheter som både handler om hvordan du kommuniserer bedre med deg selv, men også med andre.

Kanskje noe av det viktigste i livet, - er kunsten å lede oss selv!

Å være autentisk i eget lederskap er selve fundamentet i all ledelse. Derfor er noe av det som det fokuseres på her, nettopp arbeid med indre og ytre kommunikasjon.

Du vil gjennom dette første trinnet oppleve å bli tydeligere i relasjon med deg selv og andre. Du vil lære deg relasjons forståelse på et dypere nivå, og få en grundig innføring i teknikker og verktøy til praktisk nytte i hverdagen.

Det unike med kurset er at det bygger på en kombinasjon av teori, demonstrasjoner og praktiske øvelser, dette for å få kunnskapen skikkelig inn under huden. Gjennom øvelser vil du selv erfare hvordan teknikkene virker, slik at du har en indre forståelse av effekten som disse redskapene har.

Således gir denne utdannelsen et godt grunnlag for vekst og utvikling hos deg selv, både som privat person og i arbeidslivet.

Du vil kunne oppleve å bedre håndtere hverdagens utfordringer på jobb og i ditt privatliv, skape mer flyt og balanse i livet ditt, bli bedre på å motivere og inspirere deg selv og andre, få bedre relasjonell kontakt med omgivelsene, sette deg nye mål og kanskje også en ny retning i livet. Sist, men ikke minst, du vil lære deg å sette grenser slik at du blir god på å ivareta deg selv.

Oppsummert vil dette trinnet kunne gi deg:
• Større autentisitet og selvforståelse
• Bedre selvledelse og sterkere rollemodell
• Økt integritet
• Økt evne til grensesetting
• Mindre stress
• Evne til å stille effektive spørsmål og være mer presis i kommunikasjon
• Mulighet for å endre uønskede tanker og følelser på et nevrologisk nivå
• Flere valgmuligheter og nye livs perspektiver
• Mulighet for å justere negative overbevisninger og trossetninger du har om deg selv, som lenger ikke "tjener deg"
• Økt mestringsfølelse og utvikling av nye strategier
• Utvidelse av dine kreative sider i forhold til fremtidens muligheter
• En nyttig verktøykasse med gode teknikker og modeller

Målgruppe:
• Alle som ønsker å bli bedre på å lede seg selv i alle roller i livet
• Ledere som ønsker å bli mer autentisk i sitt lederskap
• Lederansvarlig på alle nivåer, som ønsker flere og sterke verktøy i kommunikasjon
• HR-ansatte, som ønsker å utvide sin kommunikasjonskompetanse
• Trenere på alle nivåer
• Psykologer, terapeuter, miljøarbeidere -og andre som jobber med mennesker
• Selvstendig næringsdrivende som ønsker bredere kommunikasjonskompetanse
• Arbeidsledige og andre som ønsker å ta nye valg

Sertifisering:
Etter bestått prøve på slutten av utdanningen, vil du sertifiseres som NLP Practitioner. Dette er en frittstående sertifisering og gjelder som trinn 1 av 3 i en fullverdig profesjonell coachutdanning. Utdanningen følger bransjestandard satt av DNCF (Den Norske CoachForening)

Betingelser
Pris kr. 39 500,-. kontakt meg for rabatt og betalingsmuligheter.

For mer informasjon om utdanningen, ta kontakt med Kristin Daly på tlf. 4043 7000