Vårt coaching-, kurs- og utdanningstilbud er utviklet for å inspirere til lærdom, motivere til personlig vekst og forbedre livskvaliteten, både på jobb og privat.

Ålreit Coachingskole er godkjent av Den Norske Coachforening og European Coaching Association. Coachingutdanningen innfrir sertifiserings- og opptakskravene til DNCF og gir mulighet til medlemskap i det norske og i det europeiske fagforbunn.


Gjennombrudd - Coaching

For deg som ønsker å mestre livets utfordringer enda bedre. Personlig coaching hjelper deg å få et gjennombrudd: Du ser muligheter, opplever nye perspektiver, utvikler nye løsninger treffer de riktige valg som stemmer for deg.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen  

Individuell coaching

Coaching er ein veg for å frigjere potensial.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1.250 kr  

Integrativ coach/trinn 3 coachingutdanning

Integrativ Coaching / Lederutvikling og coachende lederstil. Bli en inspirasjon for andre. Vi coacher profesjonelt og utdanner profesjonelle coacher og coachende ledere. Vi stiller vår erfaring, vår spisskompetanse og våre framtidsvisjoner til disposisjon.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 38.500 kr  
Haugesund Haugesund 38.500 kr  

Leder- og bedriftscoaching

Ønsker du å være mer tydelig, klar og avbalansert i din lederrolle? Er det ensomt, og blåser det på toppen? Må du styre bedriften i vanskelige endringsprosesser? Som profesjonell samtalepartner, støttende mentor eller utfordrende sparringspartner hjelper vi deg å takle utfordringene.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1.500 kr  

NLP - Master

Du lærer av det vellykkede mennesker/ledere gjør: kunsten å modellere “excellence“. Det vil si hvordan de tenker og handler når de skaper visjoner, mobiliserer forpliktelse, og hvordan de forstår og handler for å oppnå fremragende resultater.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 38.500 kr  
Haugesund Haugesund 38.500 kr  
Stavanger Stavanger 38.500 kr  
Ålesund Ålesund 38.500 kr  

NLP Business & Leadership

Vitilbyr NLP-basert leder- og coachingutdanning. Få tilgang til de mest kraftfulle verktøy og metoder for personlig vekst, selvledelse, prestasjonsledelse, kommunikasjon og lederskap.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 38.500 kr  
Haugesund Haugesund Minst 15 dager fordelt på 4-5 modul... 38.500 kr  
Stavanger Stavanger 38.500 kr  

NLP-Practitioner

Realisere ressurser, definere mål, utvikle og omsette strategier. NLP står bl.a. for Nye Livs-Perspektiver.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 38.500 kr  
Drammen Drammen 38.500 kr  
Haugesund Haugesund Minst 15 dager fordelt på 4-5 modul... 38.500 kr  
Stavanger Stavanger 38.500 kr  
Ålesund Ålesund 38.500 kr  

Team- og konfliktcoaching

Teamcoaching bygger ned og forebygger konflikter, dårlig kommunikasjon, mobbing og skaper løft, ny motivasjon, samspill og energi.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen