NLP Business Practitioner - bedriftsinterntSted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 8 dager
Pris: Avtales

UCan NLP Business Practitioner er NLP i praksis i din og bedriftens hverdag relatert til nødvendigheten av kontinuerlig forbedring. Det er ingen plass til hvileskjær hvis du vil bevare din konkurransemessige fordel i forhold til kolleger og bedriften din i forhold til sine konkurrenter.

UCan´s mantra er "Forandring skjer - Forbedring skapes". UCan NLP Business Practitioner er utviklet til å håndtere at forbedring krever atferdsendring, og at dette er som oftest forbunnet med noe ukomfortabelt. Verktøy til vellykket gjennomføring, altså varig endring i samsvar med målet, er kjerne i denne utdanningen. Som en UCan NLP Business Practitioner vil du bli en kvalifisert endringskatalysator med en velutstyrt verktøykasse for å lykkes med både personlig endring og forbedre bedriftens gjennomføringsevne.

Hensikt:
UCan NLP Business Practitioner handler om "å ta NLP med på jobb" - å forbedre din egen arbeidssituasjon og fremtidsmuligheter, samt å gjøre deg i stand til å kunne gjøre en forskjell i bedriftens forbedrings- og endringsinitiativer. Kurset fokuserer på de tingene du selv kan påvirke, ikke på å coache andre mennesker til forandring og bedre resultater. Dette siste omfattes av utdanningen UCan NLP Business Coach.

Innhold og læringsmål:
Innenfor rammene av 2 moduler, hver på 4 intense kursdager, vil UCan NLP Business Practitioner gi deg mulighet for å etablere matnyttige kunnskaper og ferdighet som du kan ta i bruk i hverdagen på jobben. Hvis du allerede er NLP Practitioner starter du rett på modul 2 - til redusert pris. Business Practitioner-modulen gir deg en verktøykasse med virksningsfulle teknikker innen temaene:

Modul 1 (4 dager):
NLP Basic:
• Grunnleggende kunnskap om klassisk NLP. Tilsvarer det første av i alt tre moduler på utdanningen "NLP Premium Practitioner".

Modul 2 (4 dager):
Endringsledelse:
• Forstå barrierer og kritiske suksessfaktorene for en vellykket endringsprosess.
• Anvende grunnleggende grep for å bidra til en suksessfull implementering av krevende løsninger med behov for kompetanse- og atferdsendringer.
• Forstå og bruke grunnleggende elementer av konstruktivt konfronterende dialog i utfordrende organisatoriske endringsprosesser.

Effektiv teamledelse:
• Forstå og bruke grunnleggende elementer innen etablering og ledelse av effektive, kreative team.
• Forstå og bruke grunnleggende elementer innen effektiv facilitering (prosessledelse) av krevende grupper frem mot ønsket utfall.

Personlig effektivitet:
• Forstå og bruke grunnleggende grep for forbedret resultatorientering og handlekraft.
• Forbedre personlig innflytelse og ferdigheter i innsalg av idéer.

Profesjonell suksessplan:
• Forstå kritiske suksessfaktorer for egen suksess. Utnytte nye mulighetene og håndtere barrierene.
• Etablere profesjonelle forbedringsmål og resultatorientert tiltaksplan

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Kvalifikasjonskrav:
Deltakelse på UCan NLP Business Practitioner forutsetter ingen forutgående NLP-kvalifikasjoner. Er du allerede NLP Practitioner fra et sertifisert NLP-utdanningssted trenger du ikke modul 1.

Vis flere tilsvarende kurs: