Mestringskurs for deg som har eller har hatt kreftKursarrangør: Kreftforeningen
Sted: Helsehuset i Ullensaker
          Akershus, Lørenskog
Kursadresse: Ragnar Strømsveg 6, 2067 Jessheim (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt
Varighet: 9 uker
Pris: fra 351

LØFT er et trenings- og mestringskurs for deg som har eller har hatt kreft. Tilbudet er for deg som skal starte opp med behandling, er i behandling eller er ferdig med behandling. Krever påmelding.

Målet er at kurset skal bli en nyttig og lærerik periode for deg. Du vil møte erfarne fagfolk, og kunne utveksle erfaringer og tanker med personer som har egen erfaring med kreft. Dersom du er i aktiv kreftbehandling må du være klarert for trening av lege. Før oppstart ønsker vi en samtale med deg. Dette er viktig for at du skal bli godt ivaretatt gjennom kurset. En eventuell samtale etter kursslutt er valgfritt.

Pris:
Egenbetaling for fysioterapi i gruppe følger gjeldende takster til du har nådd egenandelsgrensen for frikort 2. Se på Helfo. Vi sender faktura i etterkant. Hvis du har frikort 2, ta dette med til oppstartsamtalen. Du er velkommen på trening og undervisning uansett nivå og dagsform. Vi tilrettelegger opplegget slik at det passer best mulig for deg.

Oppstart/varighet:
Trening hver uke og undervisning i ulike tema hver andre uke. Hvis du ikke er i form en dag, er det bedre at du deltar på noe enn at du ikke møter opp. Hvis du ikke kan delta, gi beskjed til Imke Symens, fysioterapeut. Det blir mulighet for å ha med pårørende ved to av undervisningene: Seneffekter etter kreftbehandling og Nærhet og samliv. Undervisningen blir ledet av kreftkoordinator Linda Skartlien, samt enkelte eksterne forelesere.

Program:
1. Onsdag: Velkommen. Informasjon om kurset. Ernæring med Linda Skartlien, kreftkoordintor. Fysisk aktivitet og helse – Bli kjent med Imke Symens, fysioterapeut.
2. Onsdag: Trening med Imke Symens.
3.Onsdag: Seneffekter etter kreftbehandling – For gruppedeltakere og pårørende med Linda Skartlien, kreftkoordinator. Trening med Imke Symens, fysioterapeut.
4.Onsdag: Trening med Imke Symens, fysioterapeut.
5.Onsdag: Mestring med Rita Kristoffersen, diakon i Furuset menighet, Ullensaker kommune. Trening med Imke Symens, fysioterapeut.
6.Onsdag: Trening med Imke Symens, fysioreapeut.
7.Onsdag: Nærhet og samliv – For gruppedeltakere og pårørende med Randi Gjessing, sexolog/kreftsykepleier, Ahus. Trening med Imke Symens, fysioterapeut.
8.Onsdag: Trening med Imke Symens, fysioterapeut.
9.Onsdag: Veien videre m/Imke Symens, fysioterapeut og Linda Skartlien, kreftkoordinator. Trening med Imke Symens, fysioterapeut.
Velkommen!

Målgruppe for kurset

Tilbudet er for deg som skal starte opp med behandling, er i behandling eller er ferdig med behandling