Vaksinasjon - velsignelse eller belastning? - DokumentarfilmKursarrangør: Filmpraksis AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du vil
Varighet: Spilletid er 1 time 35 min.
Pris: 360

Mange foreldre opplever at spørsma°let om vaksinasjon er vanskelig a° ta stilling til. Skal de velge risikoen ved ikke a° vaksinere eller blindt følge barnevaksinasjonsprogrammet? Foreldre som tviler, kan oppleve seg ledet av helsesøster, lege pa° helsestasjonen eller andre til a° ta alle vaksiner.

Det er dette vakuumet denne filmen vil prøve a° fylle gjennom at en rekke fagfolk forteller fra sin praksis om alvorlige bivirkninger ved vaksinasjon. Vaksineskadde og deres foresatte deler ogsa° sin historie.

Filmen viser at alvorlig skade i sjeldne tilfeller, kan oppsta° uker, ma°neder og a°r etter vaksinasjon, ikke bare umiddelbart etter injeksjonen. Det har vist seg a° være svært vanskelig a° fa° aksept og erstatning for pa°ført vaksineskade i ettertid. Spørsma°let om vaksinasjon eller ikke melder seg ogsa° i voksen alder, noe filmen ogsa° belyser.

Målgruppe for kurset

Voksne

Uttalelser

Informasjonen er godt tatt imot av mange foreldre som unders på det å vaksinere sine barn.