Med skrubbsår på hjertet - nettkursKursarrangør: BRO AOF
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 timer
Pris: 990

Personalet i barnehage / SFO skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt og overgrep - og ha kunnskap om hvordan de kan oppdage og forebygge dette. Hvordan kan arbeid med vurdering gjøre personale i stand til å oppdage barn i risiko?

Kursinnhold:
• Hvilke risikofaktorer skal vi være oppmerksomme på
• Hvordan kan vi jobbe systematisk for at barn som er utsatt for vold eller overgrep fanges opp tidligere og får den hjelpen de trenger
• Vi må rustes for å tåle det barn forteller - hvordan håndtere at et barn forteller deg en hemmelighet
• Samarbeid med foresatte og hjelpeinstanser
• Temaet illustreres av fortellinger fra praksis, der barn har fortalt sine hemmeligheter

Kursholder: Anne Holsæter Nordbye

Anne Holsæter Nordbye er barnehagelærer med videreutdanning i endringsledelse og personalledelse, og styrerutdanning fra BI. Hun har 20 års erfaring fra arbeid i og med barnehage, fra assistent til pedagogisk leder, styrer og seksjonsleder. Barnehagene Anne sist var leder for deltok i et forskningsprosjekt i regi av Utdanningsforbundet, om vurdering av barns trivsel og utvikling i barnehagen. Anne er nå rådgiver i oppvekstavdelingen i Oppegård kommune, fra og med 1. januar 2020 blir hun områdeleder i team for avdeling oppvekst i Nordre Follo kommune.

Anne har en varm og praksisnær formidlingsevne, og holder kurs om flere tema innenfor det barnehagefaglige; lek, de yngste barna, barn i risiko, tilstedeværelse (voksenrollen), grenser, vurdering, verdigrunnlaget, barnehagen som lærende organisasjon, relasjonskompetanse, livsmestring og barnehagen psykososiale miljø. Annes kurs er stappfulle av praksisfortellinger, humor og alvor, og det er alltid rom for aktiv dialog og refleksjon!