Med skrubbsår på hjertet - nettkursKursarrangør: BRO AOF
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: kl 18:00 - 20:00
Varighet: 2 timer
Pris: 1.190
Neste kurs: 08.11.2022 | Vis alle kursdatoer

Personalet i barnehage / SFO og på småskoletrinnet skal ha et bevisst forhold til at barn kan være utsatt for omsorgssvikt og overgrep - og ha kunnskap om hvordan de kan oppdage og forebygge dette. Hvordan kan arbeid med vurdering gjøre personale i stand til å oppdage barn i risiko?

Kursinnhold:
• Hvilke risikofaktorer skal vi være oppmerksomme på
• Hvordan kan vi jobbe systematisk for at barn som er utsatt for vold eller overgrep fanges opp tidligere og får den hjelpen de trenger.
• Vi må rustes for å tåle det barn forteller
• Hvordan håndtere at et barn forteller deg en hemmelighet
• Samarbeid med foresatte og hjelpeinstanser
• Temaet illustreres av fortellinger fra praksis, der barn har fortalt sine hemmeligheter

Kursholder: Anne Holsæter Nordbye

Anne Holsæter Nordbye er barnehagelærer med videreutdanning i endringsledelse og personalledelse, og styrerutdanning fra BI. Hun har 20 års erfaring fra arbeid i og med barnehage, fra assistent til pedagogisk leder, styrer og seksjonsleder. Barnehagene Anne sist var leder for deltok i et forskningsprosjekt i regi av Utdanningsforbundet, om vurdering av barns trivsel og utvikling i barnehagen. Anne er nå områdeleder i team for avdeling oppvekst i Nordre Follo kommune. Anne har en varm og praksisnær formidlingsevne, og holder kurs om flere tema innenfor det barnehagefaglige.

Målgruppe for kurset:
Alle som jobber i barnehage, SFO/AKS og på småskoletrinnet

Opptakskrav:
• Ingen krav til forkunnskaper