Kasselederkurs - BedriftsinterntKursarrangør: AS Skan-kontroll
Sted: Hele landet, I dine eller våre lokaler
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Underslag, uregelmessigheter og ansatte som gjør feil i kassa, kan koste bedriften store summer. Skan-kontroll tilbyr kasserevisjon som hjelper deg med å avdekke eventuelle avvik!

Skan-kontrolls konsulenter har bred erfaring fra ulike kassasystemer og rutiner rundt disse. Kasserevisjonen foregår ved at konsulenten foretar en gjennomgang av relevant dokumentasjon som butikkdata, oppgjørsrapporter, bongjournal og manuelle bilag. Eventuelle avvik blir påvist og rapportert til kunden, og deretter anbefalt fulgt opp gjennom målrettet kontrollvirksomhet og andre preventive tiltak.

Kunder på kjedenivå, vil via vår webportal få en statistisk presentasjon av resultatet fra alle våre kontroller. Man har også muligheten til å bestille egne trendstatistikker for de ulike kontrollpunktene.

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Vis flere tilsvarende kurs: