Kurs i sikkerhet, nettverk og systemadministrasjon i Hamar

IT drifting tar stadig mer tid og ressurser både på arbeidsplassen og hjemme på datarommet. Her finner du kurs og opplæring i innen IT-sikkerhet inne områder som for eksempel nettverk og systemadministrasjon. Typiske temaer er; brannmur, antivirus, datagjennvinning, intranett, IT-strategi, TCP/IP osv. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker et skreddersydd tilbud for din bedrift.

Datateknologi service- og nettverksdrift

Det gis en grunnutdannelse i datateknologi og samtidig spisskompetanse rettet mot 1. og 2. linje support. Studiet omfatter datamaskinens oppbygning og virkemåte, maskinvare, operativsystem og kontorapplikasjoner med brukerspesifikk konfigurasjon og feilsøking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hamar Hamar 1 år 83.900 kr

System og nettverksadministrator

Dette er et ettårig studie som gir dypere kunnskap og ferdigheter innen drift og administrasjon av nettverk og servere. Studiet bygger videre på emner fra studiet IT Drift og Supportteknikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hamar Hamar 1 år 89.900 kr

Microsoft 365 grunnkurs - Online via Teams

De fleste bedrifter i dag har anskaffet seg produktet Microsoft 365, men det er bare et fåtall som utnytter potensialet i pakken. Microsoft 365 er mye mer enn lokalt installert programvare, det er programvare for moderne kommunikasjon, dokumentproduksjon og samhandling i skyen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 3.490 kr

Teams - Next Step - Online via Teams

Vi tilbyr kurs i Teams - Next Level. På tide å komme videre med Microsoft Teams! Ja, absolutt, på dette kurset lærer du å utnytte Teams til å samarbeide og kommunisere effektivt, redusere bruk av epost, samhandle på dokumenter m.m.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 4.500 kr

Teams Grunnkurs - Bedriftsinternt

Vi tilbyr grunnkurs i Teams. Kom i gang med Teams du også! De fleste av oss har nå deltatt i teams møter og kjenner derfor litt til programmet, men Teams er så mye mer en bare møter

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 4500 kr

Teams Grunnkurs - Online via Teams

Vi tilbyr grunnkurs i Teams. Kom i gang med Teams du også! De fleste av oss har nå deltatt i teams møter og kjenner derfor litt til programmet, men Teams er så mye mer en bare møter

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 4500 kr

(In)Security in C++ online

We offer online course about (In)Security in C++. The course teaches C++ developers fundamental concepts from Exploit Development and Reverse Engineering, and uses these concepts to demonstrate common vulnerabilities in C++ codebases.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 days

A builder’s guide to Single Page Application security - online

We offer online course about A builder’s guide to Single Page Application security. Frontend JavaScript frameworks such as Angular and React disrupt the traditional web security landscape, and finding reliable security advice is hard.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie

Attack and Defense: API and Web Application Security - online

We offer online course about Attack and Defense: API and Web Application Security. The major cause of webservice and web application insecurity is insecure software development practices.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 days

Building Secure API's and Web Applications - online

We offer online course about Building Secure API´s and Web Applications. The major cause of webservice, microservice, and web application insecurity is insecure software development practices.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 days

Secure Programming for the Enterprise - .NET and .NET Core online

We offer online course about secure programming for the enterprise in .NET and .NET Core. Not encrypting your data is a risky move and just relying on hope that you won´t get hacked and compromised is not a winning strategy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 days

Secure Programming for the Enterprise in .NET Framework - online

We offer online course about Secure Programming for the Enterprise in .NET Framework / .NET Core. Not encrypting your data is a risky move and just relying on the hope that you won´t get hacked and compromised is not a winning strategy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 day

Secure Programming for the Enterprise in .NET, .NET Core - online

We offer online course about Secure Programming for the Enterprise in .NET, .NET Core and Future. Not encrypting your data is a risky move and just relying on hope that you won´t get hacked and compromised is not a winning strategy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 days

TLS / HTTPS Security for Web Developers - online

We offer online course about TLS / HTTPS Security for Web Developers. Spend two days to understand both the theory and practice of SSL/TLS and Internet PKI.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 days

Lær å bygge passordlister - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om lær å bygge passordlister med instruktør Roy Hansen. Enhver nettverkskonsulent, sikkerhetsanalytiker og pentester bør ha en ordliste av høy kvalitet i verktøykista si.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12 måneder Gratis kr

Lær å dumpe passord - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i lær å dumpe passord. Her lærer du hvordan en angriper kan dumpe ut passordene fra en maskin i løpet av få sekunder, og hvordan denne dumpfila kan åpnes i etterkant for å grave frem passord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12 måneder 499 kr

Nettverksanalyse med Wireshark - nettkurs

Kurset er egnet som et innføringskurs i hvordan fange opp og analysere trafikken i et nettverk. Kurset fokuserer på å forstå ulike former for tregheter, som for eksempel om tregheten oppstår på en arbeidsstasjon eller en server, eller i selve nettverket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12 måneder Gratis kr

Nettverksskanning med nmap - nettkurs

Vi tilbyr kurs i nettverksskanning med nmap. Lær å skanne nettverket for å få oversikt aktive hoster, identifisere åpne og lukkede porter og hvilke operativsystem som blir benyttet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12 måneder 499 kr

Passordcracking - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i passordcracking. Lær å cracke passord ved å blandt annet analysere tilgjengelige passorddatabaser, utforske hasher og bli kjent med verktøyet oclHashcat! Vi gjennomfører brute force angrep, ordlistebasert angrep og hybride angrep!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12 måneder 499 kr

Advanced Architecting on AWS Virtual

In this course, you will build on concepts introduced in Architecting on AWS. You will learn how to build complex solutions that incorporate data services, governance, and security on the AWS platform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 03.05.2023 (+2) 3 dager03.05.2023 (+2) 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 27.09.2023 3 dager 27.09.2023 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 13.12.2023 3 dager 13.12.2023 25.900 kr

Advanced Developing on AWS Virtual

The Advanced Developing on AWS course uses the real-world scenario of taking a legacy, on-premises monolithic application and refactoring it into a serverless microservices architecture.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 22.03.2023 (+3) 3 dager22.03.2023 (+3) 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 21.06.2023 3 dager 21.06.2023 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 27.09.2023 3 dager 27.09.2023 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 29.11.2023 3 dager 29.11.2023 25.900 kr

Applied Domain-Driven Design in .NET - virtual

What is Domain Driven Design (DDD) really about? How might Command Query Responsibility Segregation (CQRS) help us to build better software? Far from being esoteric concepts, they can be harnessed by everyday developers to create long-lasting, flexible solutions.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 dager 19.900 kr

Architecting on AWS - Virtual

Architecting on AWS - Virtual. This course covers the fundamentals of building IT infrastructure on the AWS platform. Students learn how to optimize the AWS Cloud by understanding how AWS services fit into cloud-based solutions.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 27.03.2023 (+10) 3 dager27.03.2023 (+10) 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 03.04.2023 3 dager 03.04.2023 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 19.04.2023 3 dager 19.04.2023 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 15.05.2023 3 dager 15.05.2023 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 05.06.2023 3 dager 05.06.2023 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 21.06.2023 3 dager 21.06.2023 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 03.07.2023 3 dager 03.07.2023 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 21.08.2023 3 dager 21.08.2023 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 04.09.2023 3 dager 04.09.2023 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 20.09.2023 3 dager 20.09.2023 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 29.11.2023 3 dager 29.11.2023 25.900 kr

ASTQB Mobile Testing Certificate - virtual

Designed for testers with experience with functional testing this course highlights the issues and best approaches for testing mobile applications. Attendees will learn how to approach mobile testing projects, which quality characteristics to address and how to plan organise and execute the testing.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 14.900 kr

AWS Cloud Practitioner Essentials - Virtual

Va­li­da­te your cloud ex­per­ti­se with an in­du­stry-re­cog­ni­zed cre­den­ti­al and grow your ca­re­er This course will cover the topics and techniques you will need to be successful in the AWS Certified Cloud Practitioner exam so that you can achieve this recognized level of certification.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 27.03.2023 (+2) 1 dag27.03.2023 (+2) 9.900 kr
Nettkurs / nettstudie 22.05.2023 1 dag 22.05.2023 9.900 kr
Nettkurs / nettstudie 03.07.2023 1 dag 03.07.2023 9.900 kr

AWS Technical Essentials - Virtual

AWS Technical Essentials - Virtual. In this introductory course, you will learn about AWS products, services, and common solutions. You will learn the fundamentals of identifying AWS services so that you can make informed decisions about IT solutions based on your business requirements.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 28.03.2023 (+5) 1 dag28.03.2023 (+5) 9.900 kr
Nettkurs / nettstudie 17.04.2023 1 dag 17.04.2023 9.900 kr
Nettkurs / nettstudie 19.05.2023 1 dag 19.05.2023 9.900 kr
Nettkurs / nettstudie 23.05.2023 1 dag 23.05.2023 9.900 kr
Nettkurs / nettstudie 22.06.2023 1 dag 22.06.2023 9.900 kr
Nettkurs / nettstudie 04.07.2023 1 dag 04.07.2023 9.900 kr

BGP: Configuring BGP on Cisco Routers - Virtual

Configuring BGP on Cisco Routers provides students with an in-depth knowledge of Border Gateway Protocol (BGP), a routing protocol that is one of the foundations of the Internet and New World technologies such as Multiprotocol Label Switching (MPLS).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 07.08.2023 5 dager07.08.2023 31.750 kr

C and C++ Secure Coding - Virtual

C and C++ Secure Coding - Virtual. To put it bluntly, writing C/C++ code can be a minefield for reasons ranging from memory management or dealing with legacy code to sharp deadlines and code maintainability.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 dager 19.900 kr

CCISO: Chief Information Security Officer - Virtual

The CCISO Certification is an industry-leading program that recognizes the real-world experience necessary to succeed at the highest executive levels of information security.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.06.2023 5 dager12.06.2023 35.000 kr

CCNA: Implementing and Administering Cisco Solutions - virtual

The Implementing and Administering Cisco Solutions course provides a broad range of fundamental knowledge for all IT careers. Through a combination of lecture and hands-on labs, you will learn how to install, operate, configure, and verify a basic IPv4 and IPv6 network.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 27.03.2023 (+3) 5 dager27.03.2023 (+3) 32.000 kr
Nettkurs / nettstudie 17.04.2023 5 dager 17.04.2023 32.000 kr
Nettkurs / nettstudie 05.06.2023 5 dager 05.06.2023 32.000 kr
Nettkurs / nettstudie 10.07.2023 5 dager 10.07.2023 32.000 kr

CCSP: Certified Cloud Security Professional Certification virtual

CCSP: Certified Cloud Security Professional Certification Preparation. As powerful as cloud computing is for the organization, understanding its information security risks and mitigation strategies is critical.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 10.07.2023 (+2) 5 dager10.07.2023 (+2) 39.500 kr
Nettkurs / nettstudie 11.09.2023 5 dager 11.09.2023 39.500 kr
Nettkurs / nettstudie 06.11.2023 5 dager 06.11.2023 39.500 kr

CEH: Certified Ethical Hacker v12 - Virtual

CEH: Certified Ethical Hacker v12- Virtual. This course in its 12th iteration, is updated to provide you with the tools and techniques used by hackers and information security professionals alike to break into any computer system.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 08.05.2023 5 dager08.05.2023 35.000 kr

CHFI: Computer Hacking Forensic Investigator - virtual

CHFI, the most soughtafter information security certification in the field of Computer Forensic Investigation. Designed to reinforce the skills of the new generation of cyber sleuths. EC-Council releases the most advanced Computer Forensic Investigation program in the world.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 35.000 kr

CISM: Certified Information Security Manager - Virtual

This Official ISACA Certified Information Security Manager (CISM) training course focuses on the construction, development, and governance of information security operations. Possession of this certification displays precise knowledge, practice

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 03.04.2023 (+3) 4 dager03.04.2023 (+3) 26.500 kr
Nettkurs / nettstudie 11.04.2023 4 dager 11.04.2023 26.500 kr
Nettkurs / nettstudie 02.05.2023 4 dager 02.05.2023 26.500 kr
Nettkurs / nettstudie 19.06.2023 4 dager 19.06.2023 26.500 kr

CISSP Certification Boot Camp - virtual

Now completely updated for 2020 with the latest material. (ISC)2 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) is an independent information security certification governed by the not-for-profit International Information Systems Security Certification.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 17.04.2023 (+1) 5 dager17.04.2023 (+1) 25.000 kr
Nettkurs / nettstudie 26.06.2023 5 dager 26.06.2023 25.000 kr

CLACCM: Implementing Cisco Advanced Call Control - Virtual

CLACCM: Implementing Cisco Advanced Call Control and Mobility Services - Virtual. The Implementing Cisco Advanced Call Control and Mobility Services (CLACCM) v1.0 course covers advanced call control and mobility services.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.06.2023 5 dager12.06.2023 41.500 kr

CLCOR: Implementing Cisco Collaboration Core - Virtual

The Implementing Cisco Collaboration Core Technologies (CLCOR) v1.0 course helps you prepare for the Cisco CCNP Collaboration and CCIE Collaboration certifications, and advanced-level roles focused on implementation and operation of Cisco collaboration solutions.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 15.05.2023 (+1) 5 dager15.05.2023 (+1) 37.500 kr
Nettkurs / nettstudie 31.07.2023 5 dager 31.07.2023 37.500 kr

CLFNDU: Understanding Cisco Collaboration - Virtual

CLFNDU: Understanding Cisco Collaboration Foundations - Virtual

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 36.000 kr

CND: Certified Network Defender - virtual

The Certified Network Defender v2 is a vendor-neutral, hands-on, instructor-led comprehensive network security certification training program. It is a skills-based, lab intensive program built to incorporate critical secure network skills - Protect, Detect, Respond and Predict Maps to NICE 2.0

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.06.2023 5 dager12.06.2023 35.000 kr

CNS-223: Implement Citrix ADC 13.x - virtual

Learn the skills required to implement Citrix ADC Essential components including secure Load Balancing, High Availability, and Citrix ADC Management.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 17.04.2023 (+1) 3 dager17.04.2023 (+1) 22.000 kr
Nettkurs / nettstudie 12.06.2023 3 dager 12.06.2023 22.000 kr

CNS-224:Implement Citrix ADC 13.x with Traffic Management virtual

ILT/VILT: 2 Days eL: 12 HrsProducts: Citrix ADCLanguage: esFocus: Technical Learn the skills required to configure and manage Citrix ADC Traffic Management features, including Content Switching, Traffic Optimization, and Global Server Load Balancing.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 16.000 kr

CNS-225:Deploy and Manage Citrix ADC 13.x with Traffic Management

Build your Citrix ADC knowledge and skills by enrolling in this five-day course. It covers Citrix ADC essentials platforms, architecture, licensing and functionality – and also focuses on traffic management, including content switching, traffic optimization and global server load balancing (GSLB)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 17.04.2023 (+1) 5 dager17.04.2023 (+1) 32.000 kr
Nettkurs / nettstudie 12.06.2023 5 dager 12.06.2023 32.000 kr

CNS-226: Implement Citrix ADC 13.x with Citrix Gateway virtual

Learn the skills required to configure and manage Citrix Gateway features. At the end of the course, students will be able to configure their Citrix Gateway environments to address remote access requirements for Apps and Desktops.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 16.000 kr

CNS-227: Deploy and Manage Citrix ADC 13.x with Citrix Gateway

Virtual - Expand your Citrix networking knowledge and skills by enrolling in this five-day course. It covers Citrix ADC essentials, including secure load balancing, high availability and operations management, and also focuses on Citrix Gateway.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 17.04.2023 (+1) 5 dager17.04.2023 (+1) 32.000 kr
Nettkurs / nettstudie 12.06.2023 5 dager 12.06.2023 32.000 kr

CNS-231: Deploy and Manage Citrix SD-WAN 11.x - virtual

In this three-day course, you will learn how Citrix SD-WAN can simplify branch networking for your organization.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 dager 22.000 kr

CNS-320: Citrix ADC Advanced Concepts - virtual

CNS-320: Citrix ADC Advanced Concepts - Security, Management and Optimization. Learn how to configure your Citrix networking environment to address application services security requirements

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 17.04.2023 5 dager17.04.2023 32.000 kr

COBIT 2019 Foundation - virtual

COBIT 2019 Builds on, and integrates over 25 years of development in the Enterprise Governance of IT domain. COBIT 2019 incorporates new insights from science, and developed these insights into operational practices. COBIT 2019 is a major evolution of the framework, and replaces COBIT 2005.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 31.05.2023 3 dager31.05.2023 16.900 kr

COBIT 5 Assessor - virtual

In the COBIT 5 Assessor course participants will master the understanding of how to perform a formal Process Capability Assessment and how it can be used to enable business goals, prioritize improvement activities and identify opportunities for improving the governance and management of IT assets.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 dager 17.900 kr

CompTIA Security + Boot Camp - Virtual

Virtual - IT security is paramount to organizations as cloud computing and mobile devices have changed the way we do business. With the massive amounts of data transmitted and stored on networks throughout the world, it’s essential to have effective security practices in place.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 05.06.2023 5 dager05.06.2023 31.500 kr

CRISC: Certified in Risk and Information Systems Control Virtual

CRISC is the only certification that prepares and enables IT professionals for the unique challenges of IT and enterprise risk management, and positions them to become strategic partners to the enterprise.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 02.05.2023 (+5) 4 dager02.05.2023 (+5) 39.500 kr
Nettkurs / nettstudie 30.05.2023 4 dager 30.05.2023 39.500 kr
Nettkurs / nettstudie 19.06.2023 4 dager 19.06.2023 39.500 kr
Nettkurs / nettstudie 10.07.2023 4 dager 10.07.2023 39.500 kr
Nettkurs / nettstudie 21.08.2023 4 dager 21.08.2023 39.500 kr
Nettkurs / nettstudie 04.09.2023 4 dager 04.09.2023 39.500 kr

CWNA: Certified Wireless Network Administrator Virtual

The goal of this CWNA course is to add Wi-Fi expertise to a networking professional’s skillset, while covering all CWNA exam topics.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 27.03.2023 (+1) 5 dager27.03.2023 (+1) 31.500 kr
Nettkurs / nettstudie 18.09.2023 5 dager 18.09.2023 31.500 kr

CWS-215: Citrix Virtual Apps and Desktops 7 - Virtual

CWS-215: Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Administration On-Premises and in Citrix Cloud. If you are new to Citrix or if you are planning a move to Citrix Cloud, this course is a necessary step in enabling you with the right training and skills to manage and deploy Citrix Workspace successfully.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 17.04.2023 (+1) 5 dager17.04.2023 (+1) 32.000 kr
Nettkurs / nettstudie 12.06.2023 5 dager 12.06.2023 32.000 kr

CWS-315: Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Advanced virtual

CWS-315: Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Advanced Administration. Designed for experienced IT professionals, this course builds on the foundational implementation and management skills introducing scalability, redundancy, and security configurations.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 24.04.2023 5 dager24.04.2023 32.000 kr

CXD-250: Moving to XenApp and XenDesktop Service on Citrix Cloud

Learn how to navigate the move from Citrix Virtual Apps and Desktops 7 on-premises to Citrix Virtual Apps and Desktops Service on Citrix Cloud. Get hands-on as the course guides you through the architecture, communications, management, installation, and configuration of Citrix Cloud

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 dager 22.000 kr

Data Center Automation with vRealize Orchestrat Virtual

Data Center Automation with vRealize Orchestrator and vSphere PowerCLI - Virtual. This five-day course teaches experienced VMware vSphere® administrators how to use the powerful automation tools that all vSphere customers have access to.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 34.400 kr

Data Warehouse on AWS Virtual

Learn how to design a cloud-based data warehousing solution using Amazon RedShift. In this course, you will learn concepts, strategies, and best practices for designing a cloud-based data warehousing solution using Amazon Redshift, the petabyte-scale data warehouse in AWS.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 dager 22.900 kr

DCACIO Cisco Application Centric Infrastructure - Virtual

DCACIO: Cisco Application Centric Infrastructure Operations and Troubleshooting - Virtual. The Cisco Application Centric Infrastructure Operations and Troubleshooting course shows you how to operate and troubleshoot a Cisco data center network infrastructure running Cisco ACI.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 dager 43.000 kr

DCCOR: Implementing and Operating Cisco Data - Virtual

Connect2Classroom - The Implementing and Operating Cisco Data Center Core Technologies (DCCOR) course helps you prepare for the Cisco CCNP Data Center and CCIE Data Center certifications and for advanced-level data center roles.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 19.06.2023 5 dager19.06.2023 42.000 kr

Designing Cisco Enterprise Wireless Networks - Virtual

ENWLSD: Designing Cisco Enterprise Wireless Networks - Virtual. The Designing Cisco Enterprise Wireless Networks (ENWLSD) course gives you the knowledge you need to design Cisco® wireless networks.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.06.2023 (+1) 5 dager12.06.2023 (+1) 36.000 kr
Nettkurs / nettstudie 18.09.2023 5 dager 18.09.2023 36.000 kr

DEVCOR: Developing Applications Using Cisco Platforms and APIs

The Developing Applications Using Cisco Core Platforms and APIs (DEVCOR) virtual course helps you prepare for the Cisco DevNet Professional certification and for professional-level network automation engineer roles.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 27.03.2023 (+2) 5 dager27.03.2023 (+2) 44.000 kr
Nettkurs / nettstudie 24.07.2023 5 dager 24.07.2023 44.000 kr
Nettkurs / nettstudie 25.09.2023 5 dager 25.09.2023 44.000 kr

Developing on AWS - Virtual

Developing on AWS - Virtual. In this course, you will learn how to use the AWS SDK to develop secure and scalable cloud applications. We will explore how to interact with AWS using code and discuss key concepts, best practices, and troubleshooting tips.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.04.2023 (+3) 3 dager12.04.2023 (+3) 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 14.06.2023 3 dager 14.06.2023 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 16.08.2023 3 dager 16.08.2023 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 04.10.2023 3 dager 04.10.2023 25.900 kr

DevOps Engineering on AWS Virtual

DevOps Engineering on AWS. In this course, you will learn the most common DevOps patterns to develop, deploy, and maintain applications on the AWS platform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 24.05.2023 (+3) 3 dager24.05.2023 (+3) 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 03.07.2023 3 dager 03.07.2023 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 04.10.2023 3 dager 04.10.2023 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 13.12.2023 3 dager 13.12.2023 25.900 kr

DevOps Foundation - virtual

This course provides an introduction to DevOps, the cultural and professional movement that stresses communication, collaboration, integration and automation in order to improve the flow of work between software developers and IT operations professionals.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 27.03.2023 (+1) 3 dager27.03.2023 (+1) 16.900 kr
Nettkurs / nettstudie 12.06.2023 3 dager 12.06.2023 16.900 kr

DevOps Leader - virtual

A DevOps Leader is a tactical or strategic individual who helps design, influence, implement or motivate the cultural transformation proven to be a critical success factor in DevOps adoption.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 19.04.2023 3 dager19.04.2023 16.900 kr

ECIH: Certified Incident Handler v2 - virtual

This training addresses all the stages involved in incident handling and the response process to enhance your skills as an incident handler and responder, increasing your employability.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.06.2023 3 dager12.06.2023 25.000 kr

ECMS1: Engineering Cisco Meraki Solutions 1 - virtual

Build your Cisco Meraki technical knowledge and skills with this full-day, virtual, instructor-led training. This is the first of two courses that will prepare you for the Cisco Meraki Solutions Specialist certification exam.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 24.04.2023 (+2) 1 dag24.04.2023 (+2) 12.600 kr
Nettkurs / nettstudie 12.06.2023 1 dag 12.06.2023 12.600 kr
Nettkurs / nettstudie 07.08.2023 1 dag 07.08.2023 12.600 kr

ECMS2: Engineering Cisco Meraki Solutions 2 - virtual

Elevate your Cisco Meraki technical knowledge and skills with this three-day, instructor-led training! In this advanced technical training course, you’ll gain the knowledge and skills to plan, design, implement, and operate complex Cisco Meraki solutions.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 25.04.2023 (+3) 3 dager25.04.2023 (+3) 25.000 kr
Nettkurs / nettstudie 13.06.2023 3 dager 13.06.2023 25.000 kr
Nettkurs / nettstudie 08.08.2023 3 dager 08.08.2023 25.000 kr
Nettkurs / nettstudie 26.09.2023 3 dager 26.09.2023 25.000 kr

Elasticsearch - Full-text in Practice - Virtual

The course is designed for those who want to learn how to create a full-text search in their project, which we will explore more in deep. In addition to using Elasticsearch, we will learn other user search concepts.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 15.900 kr

Elasticsearch - Virtual

Elasticsearch course is intended for those who want to learn how to use technology Elasticsearch to store and to retrieve large amounts of data to be easily scaled.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 15.900 kr

ENARSI: Implementing Cisco Enterprise Advanced - Virtual

ENARSI: Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services - Virtual. The Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI) provides you with the knowledge you need to install, configure, operate, and troubleshoot an enterprise network.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 22.05.2023 (+1) 5 dager22.05.2023 (+1) 36.000 kr
Nettkurs / nettstudie 12.06.2023 5 dager 12.06.2023 36.000 kr

ENC9K: Implementing Cisco Catalyst 9000 Series Switches - Virtual

The Implementing Cisco Catalyst 9000 Series Switches (ENC9K) course provides insight into Cisco Catalyst 9000 Series Switches and its solution components.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 31.05.2023 3 dager31.05.2023 24.000 kr

ENCOR: Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core

The Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR) v1.0 course gives you the knowledge and skills needed to configure, troubleshoot, and manage enterprise wired and wireless networks.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 19.06.2023 5 dager19.06.2023 38.500 kr

ENWLSI: Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks - Virtual

The Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks (ENWLSI) v1.0 course gives you the knowledge and skills needed to secure wireless network infrastructure and troubleshoot any related issues.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 21.08.2023 5 dager21.08.2023 37.000 kr

Exam Readiness: AWS Certified Developer - Virtual

Exam Readiness: AWS Certified Developer - Associate, Virtual. The AWS Certified Developer - Associate exam validates technical expertise in developing and maintaining applications on the AWS platform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 7.900 kr

Exam Readiness: AWS Certified Solutions - Virtual

Exam Readiness: AWS Certified Solutions Architect - Associate, Virtual. The AWS Certified Solutions Architect - Associate exam validates technical expertise in designing and deploying scalable, highly available, and fault-tolerant systems on AWS.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 7.900 kr

IJOS: Introduction to the Junos Operating System - Virtual

This three-day course provides students with the foundational knowledge required to work with the Junos operating system and to configure Junos devices. The course provides a brief overview of the Junos device families and discusses the key architectural components of the software.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 03.04.2023 3 dager03.04.2023 27.500 kr

Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks - Virtual

ENWLSI: Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks - Virtual. The Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks (ENWLSI) v1.0 course gives you the knowledge and skills needed to secure wireless network infrastructure and troubleshoot any related issues.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.06.2023 5 dager12.06.2023 37.000 kr

IP1: Generell nettverksteknologi - Virtual

Vi tilbyr kurs i IP1: Generell nettverksteknologi - Virtual. Dette kurset gir deg kunnskap om relevante nettverksbegreper og forståelse av protokollen som benyttes i alle nettverk - IP. Routere, switcher og lag 3 switcher er vanlige komponenter i et nettverk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 5.900 kr

IP2: IP- og nettverks-workshop - Virtual

Vi tilbyr IP2: IP- og nettverks-workshop - Virtual. Dette kurset er en kombinasjon av teori og praksis. Det er stort fokus på praktiske oppgaver!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 10.900 kr

IREB CPRE Foundation Level - Connect2Classroom

IREB CPRE Foundation Level - Connect2Classroom. IREB Certified Professional for Requirements Engineering - Foundation Level provides you with basic knowledge in requirements management and prepares you for certification according to IREB (International Requirements Engineering Board).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 dager 18.900 kr

ISO 22301 Foundation - virtual

As an international standard for Business Continuity Management System, the ISO 22301 is designed to protect, reduce the likelihood of occurrence, prepare for, respond to, and recover from disruptive incidents when they arise.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 14.500 kr

ISO 22301 Lead Implementer - virtual

ISO 22301 Lead Implementer training course enables you to develop the necessary expertise to support an organization in establishing, implementing, managing and maintaining a Business Continuity Management System (BCMS) based on ISO 22301.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 22.05.2023 5 dager22.05.2023 26.900 kr

ISO 27005 Risk Manager Course - Virtual

Virtual - ISO/IEC 27005 Risk Manager training enables you to develop the competence to master the risk management process related to all assets of relevance for Information Security using the ISO/IEC 27005 standard as a reference framework.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 08.05.2023 3 dager08.05.2023 19.900 kr

ISO 27032 Lead Cybersecurity Manager - virtual

ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager training enables you to acquire the expertise and competence needed to support an organization in implementing and managing a Cybersecurity program based on ISO/IEC 27032 and NIST Cybersecurity framework.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 22.05.2023 5 dager22.05.2023 26.900 kr

ISO/IEC 27001 Foundation - Virtual

ISO/IEC 27001 Foundation - Virtual. ISO/IEC 27001 provides requirements for organizations seeking to establish, implement, maintain and continually improve an information security management system.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20.04.2023 (+2) 2 dager20.04.2023 (+2) 14.500 kr
Nettkurs / nettstudie 18.05.2023 2 dager 18.05.2023 14.500 kr
Nettkurs / nettstudie 29.06.2023 2 dager 29.06.2023 14.500 kr

ISO/IEC 27001 Lead Auditor - Virtual

Virtual - ISO/IEC 27001 Lead Auditor training enables you to develop the necessary expertise to perform an Information Security Management System (ISMS) audit by applying widely recognized audit principles, procedures and techniques.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 24.04.2023 (+1) 5 dager24.04.2023 (+1) 26.900 kr
Nettkurs / nettstudie 28.08.2023 5 dager 28.08.2023 26.900 kr

ISO/IEC 27001 Lead Implementer - Connect2Classroom

Connect2Classroom - ISO/IEC 27001 Lead Implementer training enables you to develop the necessary expertise to support an organization in establishing, implementing, managing and maintaining an Information Security Management System (ISMS) based on ISO/IEC 27001.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 24.04.2023 (+1) 5 dager24.04.2023 (+1) 26.900 kr
Nettkurs / nettstudie 19.06.2023 5 dager 19.06.2023 26.900 kr

ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager - virtuelt

ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager training enables you to acquire the necessary expertise to support an organization in implementing an Information Security Incident Management plan based on ISO/IEC 27035.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 25.900 kr

ISO/IEC 27701 Foundation - virtuelt

The ISO/IEC 27701 Foundation training course is designed to help participants understand the basic concepts and principles of a Privacy Information Management System (PIMS) based on ISO/IEC 27701.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 12.500 kr

ISO/IEC 27701 Lead Auditor - virtuelt

The ISO/IEC 27701 Lead Auditor training course enables you to develop the necessary skills to perform a Privacy Information Management System (PIMS) audit by applying widely recognized audit principles, procedures and techniques.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 24.04.2023 5 dager24.04.2023 26.900 kr

ISO/IEC 27701 Lead Implementer - virtual

This training course is designed to prepare its participants implement a Privacy Information Management System (PIMS) in compliance with the requirements and guidance of the ISO/IEC 27701.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.06.2023 5 dager12.06.2023 26.900 kr

ISTQB Advanced Level Technical Test Analyst - virtual

Improve your ability to evaluate technical system attributes. Differentiate your skills by developing an internationally accredited advanced technical competency. Improve your ability to evaluate technical system attributes while acquiring advanced accreditation.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 dager 22.500 kr

ISTQB Advanced Level Test Automation Engineer Certificate virtual

Gain the knowledge and skills necessary to guide a test automation project, and differentiate yourself in one of the fastest growing areas of Software Testing. Become an Accredited Test Automation Engineer!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 dager 22.500 kr

ISTQB Advanced Level Test Manager - virtual

ISTQB Advanced Level Test Manager - virtual. Build your test management skills. Move into a more senior role as a testing professional. Plus, benefit from our free exam revision sessions. Are you looking to move into a senior role in testing? Accredit your test management skills!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 25.500 kr

ISTQB Agile Tester - virtual

Designed for testers, this course provides an understanding of how Agile projects are organised, teaching commonly applied Agile development and testing practices.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 15.900 kr

ISTQB® Foundation - Connect2Classroom

ISTQB® Foundation - Connect2Classroom. Gain essential testing skills and build your career with this industry standard qualification for software testing professionals from the International Software Testing Qualifications Board.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 24.05.2023 3 dager24.05.2023 22.500 kr

ITIL® 4 Foundation - 2 days course for ITIL experienced virtual

ITIL 4 is built on the established core of best practice in the ITIL guidance. ITIL 4 provides a practical and flexible approach to move to the new world of digital transformation and embrace an end-to-end operating model for the delivery and operation of products and services.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 11.05.2023 2 dager11.05.2023 14.900 kr

ITIL® 4 Foundation - all english - virtual

ITIL 4 is built on the established core of best practice in the ITIL guidance. ITIL 4 provides a practical and flexible approach to move to the new world of digital transformation and embrace an end-to-end operating model for the delivery and operation of products and services.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 03.05.2023 3 dager03.05.2023 16.900 kr

ITIL® 4 Foundation - Virtual

Vi tilbyr kurs i ITIL® 4 Foundation - Virtual. ITIL 4 Foundation er et kurs, som er basert på AXELOS sine beskrivelser av stoffet til Foundation eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 17.04.2023 (+2) 3 dager17.04.2023 (+2) 16.900 kr
Nettkurs / nettstudie 31.05.2023 3 dager 31.05.2023 16.900 kr
Nettkurs / nettstudie 03.07.2023 3 dager 03.07.2023 16.900 kr

ITIL® Specialist - Create, Deliver & Support - virtual

The ITIL ® 4 Specialist: Create, Deliver and Support module is part of the Managing Professional stream for ITIL 4 and participants need to pass the related certification exam for working towards the Managing Professional (MP) designation.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 24.04.2023 (+1) 3 dager24.04.2023 (+1) 20.000 kr
Nettkurs / nettstudie 05.06.2023 3 dager 05.06.2023 20.000 kr

ITIL® Specialist - Drive Stakeholder Value - virtual

The Drive Stakeholder Value Specialist Certification is relevant to everyone in a supplier facing role. This means those managing one or more suppliers, and working with suppliers in providing a single integrated service management organization.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 22.05.2023 3 dager22.05.2023 20.000 kr

ITIL® Specialist - High Velocity IT - virtual

This course includes the use of working practices such as Agile and Lean, and technical practices and technologies such as Cloud, Automation, and Automatic Testing, focusing on rapid delivery of products & services to obtain maximum value.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.04.2023 3 dager12.04.2023 20.000 kr

ITIL® Strategist - Direct, Plan and Improve - virtual

The ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan, and Improve course is designed to provide practitioners with a practical and strategic method for planning and delivering continual improvement with necessary agility.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 19.06.2023 3 dager19.06.2023 20.000 kr

Machine Learning and Data Science in R on Microsoft ML and SQL

Machine Learning and Data Science in R on Microsoft ML and SQL Servers - with Rafal Lukawiecki Virtual. This very intensive, hands-on, 5-day course has been designed for those who want to learn more in-depth machine learning and data science using R.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 20.000 kr

MasterClass System Forensics, Incident Handling Virtual

MasterClass: System Forensics and Incident Handling - Virtual. The secure infrastructure configuration should be the most important line of defense in every organization.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 29.05.2023 5 dager29.05.2023 30.000 kr

MasterClass: Hacking and Securing Windows Infrastructure Virtual

This Virtual course is a great workshop that teaches how to implement securing technologies one at a time. The course covers all aspects of Windows infrastructure security that everybody talks about and during the course you will learn how to implement them!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 26.06.2023 5 dager26.06.2023 30,000 kr

Masterclass: Internet Information Services 10 Management (IIS)

Vietual Masterclass: Internet Information Services 10 Management (IIS). Internet Information Services is a solution that can be delivered in a couple of hours as well as in 3 weeks - we practiced both options!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 24.04.2023 4 dager24.04.2023 27.500 kr

MasterClass: System Forensics and Incident Handling virtual

MasterClass: System Forensics and Incident Handling. The secure infrastructure configuration should be the most important line of defense in every organization.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.06.2023 5 dager12.06.2023 30.000 kr

Masterclass: Windows Security and Infrastructure Management

This is a deep dive course on infrastructure services configuration, increasing their level of security and windows internals. It is a must go for enterprise administrators, security officers and architects.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 27.500 kr

Migrating to AWS - Virtual

Migrating to AWS - Virtual. Learn about cloud migration strategies and dive into our recommended five-phase plan for migrating existing workloads to the AWS Cloud.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 15.900 kr

MPLS: Implementing Cisco MPLS - Virtual

This course covers both introductory and advanced MPLS and MPLS VPNs concepts. Configuration, implementation and troubleshooting skills are all included with a significant focus on the use of labs to consolidate the learners knowledge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 33.000 kr

Problemløsning basert på Kepner Tregoe - Virtual

Vi tilbyr kurs om problemløsning basert på Kepner Tregoe - Virtual. Kurset gir en introduksjon til en systematisk prosess for problemløsning, slik at du blir i stand til å levere et høyt kvalitetsnivå og konsistens i kundestøtten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 13.04.2023 2 dager13.04.2023 14.900 kr

SAFe® DevOps Certification - Virtual

SAFe® DevOps Certification - Virtual. Apply the DevOps role to bring alignment throughout a SAFe® enterprise and put together high performing Agile teams. Get equipped with the tools and knowledge needed for DevOps to increase your value to SAFe teams.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 15.900 kr

SC-200: Microsoft Security Operations Analyst - Virtual

SC-200: Microsoft Security Operations Analyst - Virtual. Learn how to investigate, respond to, and hunt for threats using Microsoft Azure Sentinel, Azure Defender, and Microsoft 365 Defender.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 17.04.2023 (+1) 4 dager17.04.2023 (+1) 21.500 kr
Nettkurs / nettstudie 12.06.2023 4 dager 12.06.2023 21.500 kr

SC-300: Microsoft Identity and Access Administrator - Virtual

This course provides IT Identity & Access Professionals and IT Security Professionals with the knowledge and skills needed to implement identity management solutions based on Microsoft Azure AD, and its connected identity technologies.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 27.03.2023 (+2) 4 dager27.03.2023 (+2) 21.500 kr
Nettkurs / nettstudie 24.04.2023 4 dager 24.04.2023 21.500 kr
Nettkurs / nettstudie 05.06.2023 4 dager 05.06.2023 21.500 kr

SC-400: Microsoft Information Protection Administrator - Virtual

SC-400: Microsoft Information Protection Administrator. Learn how to protect information in your Microsoft 365 deployment. This course focuses on data governance and information protection within your organization.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.04.2023 (+2) 3 dager12.04.2023 (+2) 18.500 kr
Nettkurs / nettstudie 31.05.2023 3 dager 31.05.2023 18.500 kr
Nettkurs / nettstudie 26.06.2023 3 dager 26.06.2023 18.500 kr

SC-900: Security, Compliance, and Identity Fundamentals Virtual

SC-900: Security, Compliance, and Identity Fundamentals - Virtual. This course provides foundational level knowledge on security, compliance, and identity (SCI) concepts and related cloud-based Microsoft solutions.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 31.03.2023 (+2) 1 dag31.03.2023 (+2) 8.500 kr
Nettkurs / nettstudie 28.04.2023 1 dag 28.04.2023 8.500 kr
Nettkurs / nettstudie 09.06.2023 1 dag 09.06.2023 8.500 kr

SCOR: Implementing and Operating Cisco Security Virtual

SCOR: Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies - Virtual. The Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies (SCOR) course helps you prepare for the Cisco® CCNP® Security and CCIE® Security certifications and for senior-level security roles.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 17.04.2023 (+4) 5 dager17.04.2023 (+4) 37.500 kr
Nettkurs / nettstudie 05.06.2023 5 dager 05.06.2023 37.500 kr
Nettkurs / nettstudie 03.07.2023 5 dager 03.07.2023 37.500 kr
Nettkurs / nettstudie 14.08.2023 5 dager 14.08.2023 37.500 kr
Nettkurs / nettstudie 04.09.2023 5 dager 04.09.2023 37.500 kr

SDAFND: Understanding Cisco SDA Fundamentals - Virtual

The Understanding Cisco SDA Fundamentals (SDAFND) course introduces you to Cisco® Software-Defined Access and teaches you, through a combination of lectures and labs, how to implement simple, single-site fabric networks.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 10.04.2023 (+3) 3 dager10.04.2023 (+3) 25.000 kr
Nettkurs / nettstudie 22.05.2023 3 dager 22.05.2023 25.000 kr
Nettkurs / nettstudie 24.07.2023 3 dager 24.07.2023 25.000 kr
Nettkurs / nettstudie 18.09.2023 3 dager 18.09.2023 25.000 kr

Secure coding in C and C++ - ARM - Virtual

Your application written in C and C++ works as intended, so you are done, right? But did you consider feeding in incorrect values? 16Gbs of data? A null? An apostrophe? Negative numbers, or specifically -2*32?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 dager 19.900 kr

Secure coding in C and C++ - Virtual

Your application written in C and C++ works as intended, so you are done, right? But did you consider feeding in incorrect values? 16Gbs of data? A null? An apostrophe? Negative numbers, or specifically -2*32?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 dager 19.900 kr

Secure coding in C and C++ for medical devices - Virtual

Your medical device written in C and C++ works as intended, so you are done, right? But did you consider feeding in incorrect values? 16Gbs of data? A null? An apostrophe? Negative numbers, or specifically -1 or -231?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 dager 24.900 kr

Security Engineering on AWS - Virtual

Security Engineering on AWS - Virtual. This course demonstrates how to efficiently use AWS security services to stay secure in the AWS Cloud. The course focuses on the security practices that AWS recommends for enhancing the security of your data and systems in the cloud.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.04.2023 (+3) 3 dager12.04.2023 (+3) 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 21.06.2023 3 dager 21.06.2023 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 27.09.2023 3 dager 27.09.2023 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 29.11.2023 3 dager 29.11.2023 25.900 kr

Security testing C and C++ applications - Virtual

After getting familiar with the vulnerabilities and the attack methods, participants learn about the general approach and the methodology for security testing, and the techniques that can be applied to reveal specific vulnerabilities.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 dager 19.900 kr

SIAM® Foundation - virtuelt

Vi tilbyr kurs om SIAM® Foundation. SIAM is a management methodology that can be applied in an environment where services are delivered using a number of service providers.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 03.05.2023 3 dager03.05.2023 16.900 kr

SISE: Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine

SISE: Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine - virtual

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 17.04.2023 (+5) 5 dager17.04.2023 (+5) 36.000 kr
Nettkurs / nettstudie 08.05.2023 5 dager 08.05.2023 36.000 kr
Nettkurs / nettstudie 12.06.2023 5 dager 12.06.2023 36.000 kr
Nettkurs / nettstudie 17.07.2023 5 dager 17.07.2023 36.000 kr
Nettkurs / nettstudie 14.08.2023 5 dager 14.08.2023 36.000 kr
Nettkurs / nettstudie 18.09.2023 5 dager 18.09.2023 36.000 kr

Spring Boot Development - virtual

This course takes a detailed look at how to use Spring Boot to create sophisticated applications rapidly, according to best practices and contemporary enterprise application patterns.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 22.05.2023 5 days22.05.2023 25.900 kr

Spring Cloud Development - virtual

This course takes a detailed and pragmatic look at how to create Spring Cloud solutions. You will learn how to create microservices in Spring Cloud, and how to configure, discover, and route microservice applications.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 27.03.2023 (+1) 5 days27.03.2023 (+1) 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 19.06.2023 5 days 19.06.2023 25.900 kr

SSFIPS Securing Networks with Cisco Firepower - Virtual

SSFIPS: Securing Networks with Cisco Firepower Next-Generation IPS - Virtual. The Securing Networks with Cisco Firepower Next-Generation IPS (SSFIPS) v4.0 course shows you how to deploy and use Cisco Firepower® Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 14.08.2023 5 days14.08.2023 36.000 kr

SSFIPS Securing Networks with Cisco Firepower Next-Generation IPS

Virtual - The Securing Networks with Cisco Firepower Next-Generation IPS (SSFIPS) v4.0 course shows you how to deploy and use Cisco Firepower® Next-Generation Intrusion Prevention System (NGIPS).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 14.08.2023 5 dager14.08.2023 36.000 kr

SSNGFW: Securing Networks with Cisco Firepower - Virtual

SSNGFW: Securing Networks with Cisco Firepower Next Generation Firewall - Virtual. The Securing Networks with Cisco Firepower Next Generation Firewall (SSNGFW) course shows you how to deploy and use Cisco Firepower Threat Defense system.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 24.04.2023 (+2) 5 dager24.04.2023 (+2) 36.000 kr
Nettkurs / nettstudie 19.06.2023 5 dager 19.06.2023 36.000 kr
Nettkurs / nettstudie 14.08.2023 5 dager 14.08.2023 36.000 kr

Systems Operations on AWS Virtual

In this course, you will learn how to create automatable and repeatable deployments of networks and systems on the AWS platform. We will explore the AWS features and tools related to, and best practices for, configuration and deployment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 03.04.2023 (+8) 3 dager03.04.2023 (+8) 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 19.04.2023 3 dager 19.04.2023 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 15.05.2023 3 dager 15.05.2023 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 14.06.2023 3 dager 14.06.2023 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 28.06.2023 3 dager 28.06.2023 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 03.07.2023 3 dager 03.07.2023 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 02.08.2023 3 dager 02.08.2023 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 13.09.2023 3 dager 13.09.2023 25.900 kr
Nettkurs / nettstudie 29.11.2023 3 dager 29.11.2023 25.900 kr

TMMi Professional Certificate - virtual

Want to improve the way your organisation works? In this course, you will learn why process improvement with TMMi (Test Maturity Model integration) is important, ways to identify opportunities, and the benefits of successfully improving said improvements.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 15.900 kr

UCCXD: Deploying Cisco Unified Contact Center - Connect2Classroom

UCCXD: Deploying Cisco Unified Contact Center Express - Connect2Classroom. This course is designed for systems engineers who will be responsible for deploying the Cisco Unified Contact Center Express (Unified CCX) and Cisco Unified IP Interactive Voice Response (Unified IP IVR) products.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 33.000 kr

VII: Cisco Video Infrastructure Implementation, Virtual

This course is designed to provide collaboration engineers with the knowledge and skills required to implement a complete Cisco TelePresence solution, including TelePresence endpoints and the integration of on premise with cloud and meeting solutions and management software.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 37.500 kr

VMware Carbon Black App Control Administrator - Virtual

This one-day course teaches you how to use the VMware Carbon Black® App Control™ product and leverage the capabilities to configure and maintain the system according to their organization’s security posture and organizational policies.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 7.900 kr

VMware Carbon Black App Control Advanced Administrator - Virtual

This one-day course teaches you how to configure and scope the rules within VMware Carbon Black® App ControlTM product to maintain the system according to your organization’s security posture and organizational policies.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 8.900 kr

VMware Carbon Black Cloud Audit and Remediation - Virtual

This one-day course teaches you how to use the VMware Carbon Black® Cloud Audit and Remediation™ product to build queries for IT hygiene, incident response, and vulnerability assessment to support your organization’s security posture and policies.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 21.06.2023 1 dag21.06.2023 8.900 kr

VMware Carbon Black Cloud Endpoint Standardr - Virtual

This one-day course teaches you how to use the VMware Carbon Black Cloud Endpoint™ Standard product and leverage the capabilities to configure and maintain the system according to your organization’s security posture and policies.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 19.06.2023 1 dag19.06.2023 8.900 kr

VMware Carbon Black Cloud Enterprise EDR - Virtual

This one-day course teaches you how to use the VMware Carbon Black® Cloud Enterprise EDR™ product and leverage its capabilities to configure and maintain the system according to your organization’s security posture and policies.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20.06.2023 1 dag20.06.2023 8.900 kr

VMware Carbon Black EDR Administrator - Virtual

This one-day course teaches you how to use the VMware Carbon Black® EDR™ product and leverage the capabilities to configure and maintain the system according to your organization’s security posture and policies.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 8.900 kr

VMware Carbon Black EDR Advanced Administrator - Virtual

This one-day course teaches you how to use the advanced features of the VMware Carbon Black® EDR™ product.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 8.900 kr

VMware Carbon Black EDR Advanced Analyst - Virtual

This one-day course teaches you how to use the VMware Carbon Black® EDR™ product during incident response. Using the SANS PICERL framework, you will configure the server and perform an investigation on a possible incident.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 8.900 kr

VMware Carbon Black Portfolio: Configure and Manage - Virtual

This 5-day course teaches you how to install, configure, and manage the VMware Carbon Black® Portfolio suite of products, which include

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 34.400 kr

VMware Cloud Foundation: Planning, Management, Operations [V4.3]

This five-day virtual course includes instruction on the capabilities of VMware Cloud Foundation™ and how to successfully plan, deploy, manage, and operate hybrid and cloud infrastructures, including customization.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 17.04.2023 5 dager17.04.2023 34,400 kr

VMware Cloud on AWS: Deploy, Configure, Manage 2021 nett

You explore the common use cases of the VMware Cloud on AWS infrastructure that allows you to modernize, protect, and scale applications based on VMware vSphere® that leverage

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 03.04.2023 4 dager03.04.2023 31.500 kr

VMware Horizon 8: Deploy and Manage - virtual

VMware Horizon 8: Deploy and Manage is a five-day combination course of VMware Horizon 8: Skills for Virtual Desktop Management & VMware Horizon 8: Infrastructure Administration.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 34.400 kr

VMware Horizon 8: Deploy and Manage plus App Volumes Fast Track

VMware Horizon 8: Deploy and Manage plus App Volumes Fast Track - virtual. This five-day accelerated, hands-on training course is a blend of VMware Horizon® 8: Skills for Virtual Desktop Management, VMware Horizon 8

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 24.04.2023 5 dager24.04.2023 54.000 kr

VMware Integrated Openstack: Install, Configure - Virtual

VMware Integrated Openstack: Install, Configure, Manage (V5) - Virtual. This five-day, hands-on course provides you with the skills to build private cloud using VMware® Integrated OpenStack on VMware-proven SDDC.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 37.500 kr

VMware NSX-T Data Center: Design (V3.2) - Virtual

VMware NSX-T Data Center: Design (V3.2) - Virtual. This five-day course provides comprehensive training on considerations and practices to design a VMware NSX-T™ Data Center environment as part of a software-defined data center strategy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 24.04.2023 5 dager24.04.2023 39.000 kr

VMware NSX-T Data Center: Install, Configure - Virtual

VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage (V3.2) - Virtual. This five-day, fast-paced course provides comprehensive training on how to install, configure, and manage a VMware NSX-T™ Data Center environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 27.03.2023 (+2) 5 dager27.03.2023 (+2) 37.500 kr
Nettkurs / nettstudie 17.04.2023 5 dager 17.04.2023 37.500 kr
Nettkurs / nettstudie 08.05.2023 5 dager 08.05.2023 37.500 kr

VMware NSX-T Data Center: Troubleshooting - Virtual

VMware NSX-T Data Center: Troubleshooting and Operations [V3.0) - Virtual.. This five-day, hands-on training course provides you with the advanced knowledge, skills, and tools to achieve competency in operating and troubleshooting the VMware NSX-T™ Data Center environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 39.000 kr

VMware SD-WAN by VeloCloud: Deploy and Manage - Virtuelt

VMware SD-WAN by VeloCloud: Deploy and Manage - Virtuelt. During this one-day course, you gain an understanding of the architecture and features of VMware SD-WAN by VeloCloud™.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 22.900 kr

VMware SD-WAN by VeloCloud: Design and Deploy [V3.x] - Virtuelt

VMware SD-WAN by VeloCloud: Design and Deploy [V3.x] - Virtuelt. Customers demand a scalable, secure, and manageable VMware SD-WAN™ by VeloCloud®

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 05.07.2023 3 dager05.07.2023 23.600 kr

VMware Tanzu Kubernetes Grid: Install, Configure, Manage Virtual

During this three-day course, you focus on installing VMware Tanzu™ Kubernetes Grid™ on a VMware vSphere® environment and then provisioning and managing Tanzu Kubernetes clusters.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 27.03.2023 3 dager27.03.2023 22,000 kr

VMware vCloud Director: Tenant Operations [V10.x]. - Virtual

VMware vCloud Director: Tenant Operations [V10.x] - Virtual. In this five-day course, you focus on configuring and managing VMware vCloud Director® for Service Providers 10.x Tenant Operations.Providers 10.x.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 36.000 kr

VMware vRealize Automation: Design and Deploy - Virtual

VMware vRealize Automation: Design and Deploy (V7.6) - Virtual. This five-day course focuses on designing and deploying an enterprise cloud by using a distributed architecture deployment of VMware vRealize® Automation™.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 39.000 kr

VMware vRealize Automation: Install, Configure, Virtual

VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage (V8.3) virtual. During this five-day course, you will focus on installing, configuring, and managing VMware vRealize® Automation™.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 22.05.2023 5 dager22.05.2023 36.000 kr

VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility [V8.6

VMware vRealize Automation: Orchestration and Extensibility [V8.6] - virtual. During this five-day course, you focus on using VMware vRealize® Orchestrator™ to extend the functionality of VMware vRealize® Automation™.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 24.04.2023 5 dager24.04.2023 39.200 kr

VMware vRealize Automation:Install, Configure, Manage [V8.3] nett

During this five-day virtualcourse, you focus on installing, configuring, and managing VMware vRealize® Automation™.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 22.05.2023 5 dager22.05.2023 36.000 kr

VMware vRealize Network Insight: Install (V5.0) - Virtual

VMware vRealize Network Insight: Install, Configure, Manage (V5.0) Connect2Classroom. This two-day, hands-on course gives you the skills to deploy and use VMware vRealize® Network Insight™ to ensure an optimized, highly available, and secure infrastructure for your applications.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 16.900 kr

VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage - Virtual

VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage [V8.6] - Virtual. This five-day course is for users of both cloud and on-premises versions of the VMware vRealize® Operations™ product.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 36.000 kr

VMware vSAN: Deploy and Manage v6.7 - Virtual

VMware vSAN: Deploy and Manage v6.7 - Virtual. In this three-day course, you focus on deploying and managing a software-defined storage solution with VMware vSAN™ 6.7. You learn how vSAN functions as an important component in the VMware software-defined data center.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 dager 23.500 kr

VMware vSAN: Management and Operations [V7] - Virtual

In this three-day course, you learn about managing and operating VMware vSAN™ 7.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 dager 23.500 kr

VMware vSAN: Production Operations (V7) - Virtual

VMware vSAN: Production Operations (V7) - Connect2Classroom. In this two-day course, you focus on building skills in configuring and performing common administrator and end-user tasks with VMware vSAN™ 7.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 17.000 kr

VMware vSAN: Troubleshooting [V7] - Virtual

In this two-day course, you focus on learning the tools and skills necessary to troubleshoot VMware vSAN™ 7 implementations. You gain practical experience with vSAN troubleshooting concepts through the completion of instructor-led activities and hands-on lab exercises.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 19.000 kr

VMware vSphere: Fast Track [V8] - virtual

This five-day, extended hour course takes you from introductory to advanced VMware vSphere® 8 management skills. Building on the installation and configuration content from our best-selling course

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 08.05.2023 (+1) 5 dager08.05.2023 (+1) 32.500 kr
Nettkurs / nettstudie 12.06.2023 5 dager 12.06.2023 32.500 kr

VMware vSphere: Install, Configure, Manage V8 virtual

This five-day course features intensive hands-on training that focuses on installing, configuring, and managing VMware vSphere® 8, which includes VMware ESXi™ 8 and VMware vCenter Server® 78

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 22.05.2023 (+1) 5 dager22.05.2023 (+1) 30.000 kr
Nettkurs / nettstudie 03.07.2023 5 dager 03.07.2023 30.000 kr

VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting virtual

VMware vSphere: Optimize and Scale plus Troubleshooting Fast Track [V7]. This five-day, accelerated, hands-on training course is a blend of the VMware vSphere®: Optimize and Scale and VMware vSphere: Troubleshooting courses.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.06.2023 5 dager12.06.2023 55.000 kr

VMware vSphere: Troubleshooting [V7]] - virtual

This five-day, hands-on training course provides you with the advanced knowledge, skills, and abilities to achieve competence in troubleshooting the VMware vSphere® 7.x environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 08.05.2023 (+1) 5 dager08.05.2023 (+1) 39.200 kr
Nettkurs / nettstudie 26.06.2023 5 dager 26.06.2023 39.200 kr

VMware vSphere: What's New [V6.7 to V7] - virtual

In this three-day, hands-on training course, you explore the new features and enhancements in VMware vCenter Server® 7.0 and VMware ESXi™ 7.0.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 dager 23.500 kr

VMware Workspace ONE: Advanced Integration [V20.x] - Virtual

In this five-day course, you learn about the advanced VMware Workspace ONE® use cases and integrations. The course also addresses the industry standard authentication protocol and technologies that can be integrated with Workspace ONE.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 37.500 kr

VMware Workspace ONE: Deploy and Manage [V22.x] - Virtual

In this five-day course, you learn how to apply the fundamental techniques for launching and maintaining an intelligence-driven, multi-platform endpoint management solution with VMware Workspace ONE® UEM.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 24.04.2023 (+1) 5 dager24.04.2023 (+1) 36.000 kr
Nettkurs / nettstudie 12.06.2023 5 dager 12.06.2023 36.000 kr

VMware Workspace ONE: Integrating Access with UEM [V21. - Virtual

In this two-day course, you learn how to apply the fundamental techniques for integrating VMware Workspace ONE® Access™ with VMware Workspace ONE® UEM to securely distribute business-critical applications from any device and configure access management controls.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 14.000 kr

VMware Workspace ONE: Integrations [V22.x]. - Virtual

In this two-day course, you learn how to apply the fundamental techniques for integrating VMware Workspace ONE® Access™ with VMware Workspace ONE® UEM to securely distribute business-critical applications from any device and configure access management controls

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 27.04.2023 (+1) 2 dager27.04.2023 (+1) 14.900 kr
Nettkurs / nettstudie 15.06.2023 2 dager 15.06.2023 14.900 kr

VMware Workspace ONE: Skills for UEM [V22.x] - Virtual

In this three-day course, you learn how to apply the fundamental techniques for launching and maintaining an intelligence-driven, multi-platform endpoint management solution with VMware Workspace ONE®.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 24.04.2023 (+2) 3 dager24.04.2023 (+2) 22.900 kr
Nettkurs / nettstudie 12.06.2023 3 dager 12.06.2023 22.900 kr
Nettkurs / nettstudie 19.06.2023 3 dager 19.06.2023 22.900 kr

VMware Workspace ONE: UEM Bootcamp [V22.x]. - Virtual

In this five-day course, you learn how to apply the fundamental techniques for launching and maintaining an intelligence-driven, multi-platform endpoint management solution with VMware Workspace ONE® UEM.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 19.06.2023 5 dager19.06.2023 36.000 kr

VMware Workspace ONE: UEM Troubleshooting [V22.x] - Virtual

Students should supply their own devices to complete the lab exercises. Anyone using an iOS or Android device should ensure they are running IOS12.3 or Android 8 for optimal performance.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 22.06.2023 2 dager22.06.2023 16.000 kr

Web Application Security - Virtual

As a developer, your duty is to write bulletproof code. However.. What if we told you that despite all of your efforts, the code you have been writing your entire career is full of weaknesses you never knew existed?What if, as you are reading this, hackers were trying to break into your code?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 dager 19.900 kr

Web application security in C# - virtual

Your Web application written in C# works as intended, so you are done, right? But did you consider feeding in incorrect values? 16Gbs of data? A null? An apostrophe? Negative numbers, or specifically -1 or -231?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 dager 19.900 kr

Firewall: Improving Security Posture & FireWall Hardening PAN-OS

Brannmuradministratorer står nå overfor utfordringen med å identifisere skadelig programvare som allerede har infisert nettverket

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 16000 kr

Palo Alto Networks Cortex XDR: Prevention, Analysis and Response

Cortex XDR-trening for avansert endepunktsbeskyttelse og utbedring

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 15500 kr

Palo Alto Networks Prisma Access SASE Security: Design and Oper.

Lær å sikre eksterne nettverk og mobilbrukere i skyen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 dager 13.200 kr

Palo Alto Networks: Firewall 10.0: Configuration and Management

Live Online Training
Velg mellom å ta kurset på hele 5 dager eller 10 halve dager. For mer informasjon se https://dataequipment.no/kurs/firewall-configuration-and-management

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 24000 kr

Palo Alto Networks: Firewall: Troubleshooting (EDU-330)

Lær hvordan feilsøke problemer relatert til brannmuren

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 dager 15500 kr

Panorama: Managing Firewalls at Scale (EDU-220)

Kurset gjennomføres online over 4 halve dager.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 10500 kr

Power User Training WhatsUp Gold - Online

Instructor-Led Virtual - Live Online Training 3 days

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 dager 25.000 kr

Praktisk nettverkskurs

Vi tilbyr praktisk nettverkskurs. Har du ikke nok oversikt over hva som skjer i nettverket ditt eller har problemer med å forstå hvordan nettverket virker? Praktisk kurs hvor vi starter med gjennomgang av topologien som skal bygges.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 dager 13000 kr

Bachelor i Applied Data Science - nettstudie

Vi tilbyr Bachelor i Applied Data Science som nettstudie. IT-utdanning som gjør deg svært ettertraktet innen maskinlæring, kunstig intelligens og big data-analyse. Gå rett i jobb som data scientist, det mest sexy yrket i det 21. århundret, ifølge Harvard Business Review.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 14.08.2023 3 år14.08.2023 46.000 pr semester kr

Bachelor i Cyber Security - nettstudie

Vi tilbyr Bachelor i Cyber Security som nettstudie. IT-utdanning som lærer deg å sikre digitale systemer mot cyberangrep, datakriminalitet og digital krigføring. Studiet gjør deg klar til å jobbe praktisk med IKT-sikkerhet og redusere digital sårbarhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 14.08.2023 3 år14.08.2023 46.000 pr semester kr

Bachelor i digital etterforskning (Digital Forensics) nettstudie

Vi tilbyr Bachelor i digital etterforskning som nettstudie. IT-utdanning som lærer deg datasikkerhet og etterforskning av digital kriminalitet. Studiet gjør deg klar til å jobbe praktisk med digital sikkerhet og etterretning for politi og andre organisasjoner med behov for økt digital sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 14.08.2023 3 år14.08.2023 46.000 pr semester kr

Nettverk og IT-sikkerhet - nettstudie

Vi tilbyr utdannelse i nettverk og IT-sikkerhet som nettstudie. Praktisk IT-utdanning som lærer deg å bekjempe hacking og datakriminalitet. Det akutte kompetansebehovet for IT-sikkerhet gir solide jobbmuligheter etter studiet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 15.08.2023 (+1) 2 år15.08.2023 (+1) 42.000 pr semester kr

Nettverks- og systemadministrasjon - nettstudie

Vi tilbyr nettstudie i nettverks- og systemadministrasjon. Praktisk IT-utdanning som lærer deg administrasjon av nettverk og systemer. Studiet sentreres rundt Microsoft- og Unix-baserte teknologier, og infrastruktur for nettverk og serverdrift med fokus på IT-sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 15.08.2023 (+1) 1 år15.08.2023 (+1) 42.000 pr semester kr

AZ-104 Microsoft Azure Administrator - Online

This course is for Azure Administrators. The Azure Administrator implements, manages, and monitors identity, governance, storage, compute, and virtual networks in a cloud environment. The Azure Administrator will provision, size, monitor, and adjust resources as appropriate.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 dager 24.500 kr

AZ-303 Microsoft Azure Architect Technologi - Online

This course teaches Solutions Architects how to translate business requirements into secure, scalable, and reliable solutions. Lessons include virtualization, automation, networking, storage, identity, security, data platform, and application infrastructure

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 28.500 kr

AZ-304 Microsoft Azure Architect Design - Online

This course teaches Solutions Architects how to translate business requirements into secure, scalable, and reliable solutions. Lessons include design considerations related to logging, cost analysis, authentication and authorization, governance, security, storage, high availability, and migration.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 09.05.2023 (+3) 4 dager09.05.2023 (+3) 24.500 kr
Nettkurs / nettstudie 23.05.2023 4 dager 23.05.2023 24.500 kr
Nettkurs / nettstudie 06.06.2023 4 dager 06.06.2023 24.500 kr
Nettkurs / nettstudie 27.06.2023 4 dager 27.06.2023 24.500 kr

AZ-305 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solution - Online

This course teaches Azure Solution Architects how to design infrastructure solutions. Course topics cover governance, compute, application architecture, storage, data integration, authentication, networks, business continuity, and migrations.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie