Kurs i naturvern, klima og miljø

Her finner du kurs innen naturvern, klima og miljø. Du vil lære om klimaendringer virker inn på biomangfold, og hva slags klimatiltak som kan bøte på skadene. Vi må våkne opp og ta ansvar for miljøet vårt før det er for sent. Meld deg på et kurs i dag, og lær om hva du kan gjøre for å bevare biomangfoldet på jorda.

Drift av lav- og nullutslippsfartøy - online

Vi tilbyr kurs om drift av lav- og nullutslippsfartøy som onlinekurs. Den maritime næringen står overfor en omfattende omstilling med digitalisering og krav til mer effektiv energibruk og reduserte klimagassutslipp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie

Drifts- og miljøoptimalisering

Vi tilbyr kurs om drifts- og miljøoptimalisering. Formål: IMO har vedtatt regler for å håndtere utslipp fra skip og har vedtatt obligatorisk ENØK-tiltak for å redusere utslippene av klimagasser fra internasjonal skipsfart, i henhold til MARPOLs Annex VI.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund

Bærekraftprogrammet 2022

Vi tilbyr kurs i bærekraftprogrammet 2022. Kom i gang med bærekraft i egen virksomhet! Bærekraft er en vinn / vinn situasjon for både bedriften og klima, natur og miljø, og dette gjelder for både små, mellomstore og større virksomheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Helsfyr Oslo, Helsfyr 3 dager 14.900 kr
Tønsberg Tønsberg 3 dager 14.900 kr

Kursstige bad - klima og ventilasjon

Vi tilbyr kurs med fokus på aktuelle lover og forskrifter som omfatter klimaet i bade- og svømmeanlegg. Formålet er å gi en formell målbar kompetanse på drift og vedlikehold. Gi eiere og drivere av bade- og svømmeanlegg en opplæringsplan som tilfredsstiller forskriftenes krav om opplæring i §9.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 4.920 kr
Gjøvik Gjøvik 2 dager 4.920 kr
Ringsaker Ringsaker 2 dager 4.920 kr
Stjørdal Stjørdal 2 dager 4.920 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 4.920 kr

Future Camp

Vi tilbyr future camp. Å unngå å forsøple selv samtidig som man plukker opp det man finner, er en flott ting å gjøre. men man skal ikke glemme at det å tilegne seg kunnskap også er et bidrag. Velkommen til future camp!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tvedestrand Tvedestrand 1 dag Ta kontatk kr

ISO 14001:2015 Miljøledelse

Vi tilbyr kurs om miljøledelse ISO 14001:2015. Kurset skal gi deltakerne innføring i de prinsipper, begreper og krav som ligger i ISO-standarden for miljøledelse, ISO 14001:2015. Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 5.500 kr
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 21.03.2023 (+1) 1 dag21.03.2023 (+1) 5.500 kr
Bærum / Sandvika 12.09.2023 1 dag 12.09.2023 5.500 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 5.500 kr

ISO 14001:2015 Miljøledelse - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om miljøledelse ISO 14001:2015. Kurset skal gi deltakerne innføring i de prinsipper, begreper og krav som ligger i ISO-standarden for miljøledelse, ISO 14001:2015. Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 06.06.2023 (+1) 1 dag06.06.2023 (+1) 5.250 kr
Nettkurs / nettstudie 12.12.2023 1 dag 12.12.2023 5.250 kr

Klimaregnskap Scope 1, 2 og 3

Vi tilbyr kurs i klimaregnskap Scope 1, 2 og 3. Lær hvordan du etablerer et klimaregnskap som møter kravene i ISO 14064 del 1 og ”The Greenhouse Gas Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard". Kurset inneholder også en fordypningsdel i Scope 3 utslipp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 25.04.2023 (+1) 2 dager25.04.2023 (+1) 10.395 kr

Klimaregnskap Scope 1, 2 og 3 - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i klimaregnskap Scope 1, 2 og 3. Lær hvordan du etablerer et klimaregnskap som møter kravene i ISO 14064 del 1 og ”The Greenhouse Gas Protocol - A Corporate Accounting and Reporting Standard". Kurset inneholder også en fordypningsdel i Scope 3 utslipp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 19.06.2023 (+1) 2 dager19.06.2023 (+1) 10.095 kr
Nettkurs / nettstudie 14.11.2023 2 dager 14.11.2023 10.095 kr

Miljøledelse ISO 14001 - påbygning

Vi tilbyr påbygningskurs i miljøledelse ISO 14001. Gjennom forelesning og praktiske øvelser relatert til dine utfordringer, legger DNV GL til rette for at du får en bedre forståelse av kravene i ISO 14001 og hvordan disse kan implementeres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 22.03.2023 2 dager22.03.2023 9.975 kr

Miljøledelse ISO 14001 - påbygning - - nettkurs

Vi tilbyr påbygningskurs i miljøledelse ISO 14001 som nettkurs. Gjennom forelesning og praktiske øvelser relatert til dine utfordringer, legger DNV GL til rette for at du får en bedre forståelse av kravene i ISO 14001 og hvordan disse kan implementeres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 21.11.2023 2 dager21.11.2023 9.700 kr

Bærekraftig ombyggingskonferanse

Vi tilbyr kurs om bærekraftig ombyggingskonferanse, med fokus på verdiskaping for eiere og brukere. Klimautfordringer med tilhørende trender og fokusområder stiller nye krav til vår byggenæring. Vi kan løse mye gjennom nybygg, men det største potensial ligger i eksisterende bygningsmasse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 dag fra 3.500 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag fra 3.500 kr
Trondheim Trondheim 1 dag fra 3.500 kr

Miljø modul 2 - miljø og samfunn

Vi tilbyr kurs i miljø modul 2 - miljø og samfunn. Modulen skal gi deltakerne en økt teoretisk kompetanse relatert til faget ytre miljø, og deltakerne skal kunne benytte sin kompetanse praktisk i sitt arbeid med miljøforbedringer på lokalt plan.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ski Ski 100 timer

Digitale løsninger for drift & vedlikehold av offshore vindparker

Optimal drift og vedlikehold av offshore vindparker blir avgjørende for lønnsom og bærekraftig energiproduksjon. I kurset vil vi gi en innføring i drifts- og vedlikeholdsprinsipper, og hvordan digitale verktøy kan gi god beslutningsstøtte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 21.03.2023 21.03.2023

Dynamisk konstruksjonsanalyse av offshore vindturbiner

Dette emnet gir innsikt i både fysikken og modelleringsmetodene brukt i integrert analyse av offshore vindturbiner: aerodynamiske laster (ved BEM teori), hydrodynamiske laster, reguleringsteknikk for vindturbiner, og løsning av den dynamiske likevekts ligning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 21.03.2023 21.03.2023

Introduksjon til havvind

Dette introduksjonsemnet i emneserien innen havvind, og vil gi deg få grunnleggende innsikt i fundamentale forhold som er aktuelle for vindkraft til havs med hovedvekt på følgende fire aspekter:

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim

Solenergi for alle

Vil du lære mer om solenergi? Solenergi er en av de raskest voksende fornybare energikildene og er tilgjengelig for alle. I dette kurset får du teoretisk kunnskap, praktisk bruk av simuleringsverktøy samt kunnskap om økonomiske aspekter ved bruk av solenergi.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 10.04.2023 10.04.2023 17.000 kr

 |  1 2 3   |  Neste side >>