Kurs i skogbruk

Byggherre på skogsveiprosjekt - nettkurs

Vi tilbyr kurs om byggherre på skogsveiprosjekt som nettkurs. Skal du få utført bygging eller ombygging av skogsvei, eller skal få utført arbeid på veien ut over det som regnes som regelmessig vedlikehold?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 625 kr

Digital skogbruksplan - veikart kompetanse verdiskapning nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om digital skogbruksplan - veikart til kompetanse og verdiskapning. Kurset er en innføring i bruk av din digitale skogbruksplan, samt innføring i viktige begreper og hva skogen kan bety for deg økonomisk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1.200 kr

Innføringskurs i skogbruk

Vi tilbyr innføringskurs i skogbruk. Kurset gir grunnleggende kunnskaper om skogbruk, skogskjøtsel, prioriteringer og økonomi ut fra filosofien din skog - dine muligheter. Kurset tilpasses skogeiernes forkunnskaper, ønsker og behov.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gjerstad Gjerstad 2 dager fra 2.100 kr
Sandefjord Sandefjord 2 dager fra 1.780 kr

Markberedning for profesjonelle - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om markberedning for profesjonelle. Hensikten med dette kurset er at du skal forstå hensikten med markberedning og de ulike metodene, og kunne gjennomføre og dokumentere markberedning i henhold til arbeidsordre / instruks, lovverk og sertifisering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 600 kr

Norsk PEFC Skogstandard - for skogeiere

Vi tilbyr kurs om Norsk PEFC Skogstandard for skogeiere. På kurset får deltakerne kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard med kravpunkter og kravpunktenes praktiske betydning for forvaltning og drift av skogeiendom.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Lillesand Lillesand 1 dag fra 1.680 kr

Norsk PEFC Skogstandard - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om Norsk PEFC Skogstandard. Norsk PEFC Skogstandard består av 30 kravpunkt som til sammen setter standarden for et bærekraftig skogbruk. Det innebærer at ved å følge standarden, skal resultatet være et skogbruk der både økologiske, økonomiske og sosiale hensyn ivaretas.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6 - 8 timer 1.200 kr

Praktisk bruk av skogbruksplanen

Vi tilbyr kurs om praktisk bruk av skogbruksplanen. Skogeierne lærer å bruke planen til å planlegge gjøremål og å ta riktige beslutninger ut fra egne og familiens prioriteringer, for en aktiv og bærekraftig utnyttelse av skogen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vennesla Vennesla 1 kveld fra 940 kr

RECO - økonomisk kjøring og drivstofforbruk

Vi tilbyr kurs i RECO, økonomisk kjøring og drivstofforbruk. RECO (Rational Efficient Cost Optimization) er et praktisk kurs i økonomisk kjøring og drivstofforbruk for skogsmaskiner. Kurset er utviklet av Skogforsk i Sverige og består av en teoridag innendørs, og personlig oppfølging ute i maskinen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tysnes Tysnes 10 timer 6.000 kr

Skogbrannkurs for entreprenører og maskinførere - nettkurs

Vi tilbyr skogbrannkurs for entreprenører og maskinførere som nettkurs. Å starte en skogbrann kan få store konsekvenser og det kan medføre et økonomisk ansvar for deg som entreprenør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 600 kr

Skogplanting

Vi tilbyr kurs om skogplanting. På kurset lærer deltakerne å utføre plantearbeid av god kvalitet. Deltakerne skal etter kurset kunne utføre selvstendig arbeid på en effektiv og rasjonell måte, samt gjennomføre kvalitetskontroll.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Evje og Hornnes Evje og Hornnes 1 kveld fra 530 kr

Skogplanting for profesjonelle - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om skogplanting for profesjonelle. Deltakeren skal lære seg å planlegge, gjennomføre og dokumentere plantearbeid i henhold til instruks, sertifiseringsordninger og HMS. Fokus er på kvalitet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 600 kr

Smart bruk av skogfond

Vi tilbyr kurs om smart bruk av skogfond. Kurset gir deg innsikt i hva skogfondet kan benyttes til, den økonomiske virkningen for skogeiers nettoinntekt, rutinene ved bruk av fondet, pålogging og praktisk bruk av eiendommens web-baserte skogfondskonto og beregning av nødvendig skogfondstrekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grong Grong 1 kveld fra 1.060 kr
Overhalla Overhalla 1 kveld fra 1.060 kr

Sporløs kjøring - nettkurs

Vi tilbyr kurs om sporløs kjøring som nettkurs. Innhold: Lær å planlegge skogsdrifter for å unngå sporskader - Lær å gjennomføre skogsdrifter for å unngå sporskader - Lær om viktige vurderinger å gjøre i forbindelse med oppretting og sletting av de skadene som måtte oppstå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 600 kr

Ungskogpleie

Vi tilbyr kurs om ungskogpleie. Kurset gir kunnskap om planlegging, prioritering av bestand og resultatkontroll samt riktig bruk av ryddesag. Den praktiske delen av kurset dekker kravet til dokumentert opplæring i bruk av ryddesag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Evje og Hornnes Evje og Hornnes 2 dager (10 timer) fra 1.200 kr
Fyresdal Fyresdal 2 dager fra 1.960 kr
Gjerstad Gjerstad 2 dager fra 2.430 kr
Holmestrand Holmestrand 2 dager fra 2.400 kr
Kragerø Kragerø 2 dager fra 2.430 kr
Modum Modum 2 dager fra 2.430 kr
Tokke Tokke 2 dager

Ungskogpleie for profesjonelle - nettkurs

Vi tilbyr kurs om ungskogpleie for profesjonelle som nettkurs. Kursdeltageren skal etter gjennomført kurs selvstendig kunne gjøre de riktige prioriteringene og ta beslutninger for å planlegge, gjennomføre og dokumentere ungskogpleie.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 600 kr

Ungskogpleie inkl. bruk av ryddesag

Vi tilbyr kurs i ungskogpleie inkl. bruk av ryddesag. Den praktiske delen av kurset dekker kravet til dokumentert opplæring i bruk av ryddesag. Kurset gir en konsentrert innføring om ungskogpleie og utførelse av arbeidet. Kurset gir opplæring i bruk av ryddesaga som verktøy til dette arbeidet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bindal Bindal 2 dager fra 1.960 kr
Grong Grong 2 dager fra 2.430 kr
Høylandet Høylandet 3 kvelder fra 1.960 kr
Lierne Lierne 2 dager fra 2.430 kr

Ungskogpleie med motorryddesag

Vi tilbyr kurs om ungskogpleie med motorryddesag. Dokumentert sikkerhetsopplæring for bruk av motorryddesag, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013. Gjennom øvingene lærer deltakerne å bruke ryddesaga på en sikker måte. Kurset foregår i ute skogen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ringsaker Ringsaker 1 dag fra 1.400 kr

Innføring i HMS for jordbruk, skogbruk, gartnernæringen, nettkurs

Vi tilbyr nettkurs med innføring i HMS tilpasset jordbruk-, skogbruk- og gartnernæringen. Nettbasert undervisning som gjennomføres i sin helhet uten lærer til stede, via en digital plattform. For enkelte nettkurs blir du tilknyttet en veileder som kan gi tilbakemelding på skriftlige oppgaver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 timer Gratis kr

Praktisk HMS-arbeid

Vi tilbyr kurs i praktisk HMS-arbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 6 timer fra 1.900 kr
Gloppen Gloppen 12 timer fra 1.900 kr
Voss Voss 6 timer fra 1.900 kr
Ørsta Ørsta 12 timer fra 1.900 kr

Praktisk HMS-arbeid - internettkurs via Teams

Vi tilbyr digitalt kurs i praktisk HMS-arbeid som internettkurs via Teams.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12 timer fra 1.900 kr