Kurs i skogbruk

Massivtre - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i massivtre. Massivtre som byggemetode er relativ ny i Norge. Samtidig er interessen og etterspørselen fra offentlige og private byggherrer økende.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time, 35 minutter 2.900 kr

Trevirke - skogen og trekvalitet - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i trevirke - skogen og trekvalitet. Kurset tar for seg løst og fast om trekvalitet og sortering, uten å dykke langt ned i vitenskapen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 45 minutter 450 kr

Droner i skogbruket - erfaringer praktisk bruk - webinar (gratis)

Vi tilbyr gratis webinar om droner i skogbruket - erfaringer og praktisk bruk. Bruk av droner i skogbruket er kommet godt i gang, men en rivende utvikling forventes framover. Hva har vi lært, og hva forventer vi av utvikling framover? Dette er spørsmål vi vil drøfte i denne kveldens webinar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time Gratis kr

Innføringskurs i skogbruk

Vi tilbyr innføringskurs i skogbruk. Kurset gir grunnleggende kunnskaper om skogbruk, skogskjøtsel, prioriteringer og økonomi ut fra filosofien din skog - dine muligheter. Kurset tilpasses skogeiernes forkunnskaper, ønsker og behov.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gjerstad Gjerstad 2 dager fra 2.100 kr

Norsk PEFC Skogstandard for skogeiere

Vi tilbyr kurs i Norsk PEFC Skogstandard for skogeiere. På kurset får deltakerne kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard med kravpunkter og kravpunktenes praktiske betydning for forvaltning og drift av skogeiendom.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gloppen Gloppen 1 dag fra 1.400 kr
Kvam Kvam 2 dager fra 1.400 kr

Praktisk bruk av skogbruksplanen

Vi tilbyr kurs i praktisk bruk av skogbruksplanen. Skogeierne lærer å bruke planen til å planlegge gjøremål og å ta riktige beslutninger ut fra egne og familiens prioriteringer, for en aktiv og bærekraftig utnyttelse av skogen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vennesla Vennesla 1 kveld fra 940 kr

RECO - økonomisk kjøring og drivstofforbruk

Vi tilbyr kurs i RECO, økonomisk kjøring og drivstofforbruk. RECO (Rational Efficient Cost Optimization) er et praktisk kurs i økonomisk kjøring og drivstofforbruk for skogsmaskiner. Kurset er utviklet av Skogforsk i Sverige og består av en teoridag innendørs, og personlig oppfølging ute i maskinen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tysnes Tysnes 10 timer 6.000 kr

Smart bruk av skogfond

Vi tilbyr kurs i smart bruk av skogfond. Skogfond er et svært gunstig virkemiddel. Når skogfondsmidlene brukes riktig øker nettoinntekten til skogeier betydelig. Tilsvarende øker lønnsomheten av investeringene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gjerstad Gjerstad 1 kveld fra 940 kr
Vennesla Vennesla 1 kveld fra 940 kr

Ungskogpleie

Kurset gir kunnskap om planlegging, prioritering av bestand og resultatkontroll samt riktig bruk av ryddesag. Dette kurset legger vekt på å gjøre riktige prioriteringer og beslutninger ut fra bestandenes behov for pleie, samt hva som er viktig når det praktiske arbeidet skal utføres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Namsos Namsos 2 dager fra 2.050 kr
Steinkjer Steinkjer 2 dager fra 2.050 kr

Ungskogpleie med motorryddesag

Vi tilbyr kurs i ungskogpleie med motorryddesag. Dokumentert sikkerhetsopplæring for bruk av motorryddesag, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013. Gjennom øvingene lærer deltakerne å bruke ryddesaga på en sikker måte. Kurset foregår i ute skogen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ringsaker Ringsaker 1 dag fra 1.400 kr

Veiøkonomi - online via Teams

Vi tilbyr kurs i veiøkonomi online via Teams. For gjennomgang av alle emnene kreves minst 4 timer. Det er anbefalt at deltagerne medbringer egen laptop, nettbrett eller smartphone.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 kvelder 1.500 kr

Virkesutnytting ved manuell hogst

Vi tilbyr kurs i virkesutnytting ved manuell hogst. Dette kurset gir kunnskap om god utnyttelse av tømmerressursene. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å kappe trærne til en best mulig pris.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ringsaker Ringsaker 1 dag fra 1.570 kr

Praktisk HMS-arbeid

Vi tilbyr kurs i praktisk HMS-arbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 6 timer fra 1.900 kr
Gloppen Gloppen 12 timer fra 1.900 kr
Voss Voss 6 timer fra 1.900 kr
Ørsta Ørsta 12 timer fra 1.900 kr

Praktisk HMS-arbeid - internettkurs via Teams

Vi tilbyr digitalt kurs i praktisk HMS-arbeid som internettkurs via Teams.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12 timer fra 1.900 kr