Førerkort minibuss - Klasse D1 og D1E

Digital teoriprøve tilgang FOS klasse D1 og C1

Flekkefjord Opplæringssenter ble etablert i 1993. Sertifisert ihht. ATLs bransjestandard og NS-ISO 10011-1. Sikkerhetsopplæring sertifisert ihht. Best. Nr. 555 "Bruk av arbeidsutstyr".

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 489 kr

Grunnkurs Tyngre kjøretøy - Minibuss

Flekkefjord Opplæringssenter ble etablert i 1993. Sertifisert ihht. ATLs bransjestandard og NS-ISO 10011-1. Sikkerhetsopplæring sertifisert ihht. Best. Nr. 555 "Bruk av arbeidsutstyr".

Sted Neste kurs Varighet Pris
Flekkefjord Flekkefjord 15.04.2024 1 gang15.04.2024 2000 kr

Kjøretime - Minibuss D1

Flekkefjord Opplæringssenter ble etablert i 1993. Sertifisert ihht. ATLs bransjestandard og NS-ISO 10011-1. Sikkerhetsopplæring sertifisert ihht. Best. Nr. 555 "Bruk av arbeidsutstyr".

Sted Neste kurs Varighet Pris
Flekkefjord Flekkefjord 45 minutter 1.400 kr

Kjøretime - Minibuss D1E

Flekkefjord Opplæringssenter ble etablert i 1993. Sertifisert ihht. ATLs bransjestandard og NS-ISO 10011-1. Sikkerhetsopplæring sertifisert ihht. Best. Nr. 555 "Bruk av arbeidsutstyr".

Sted Neste kurs Varighet Pris
Flekkefjord Flekkefjord 45 minutter 1.500 kr

Lastesikringskurs - Lastebil C og C1

Flekkefjord Opplæringssenter ble etablert i 1993. Sertifisert ihht. ATLs bransjestandard og NS-ISO 10011-1. Sikkerhetsopplæring sertifisert ihht. Best. Nr. 555 "Bruk av arbeidsutstyr".

Sted Neste kurs Varighet Pris
Flekkefjord Flekkefjord 9 timer 4.700 kr

Lastesikringskurs - Minibuss (D1E)

Flekkefjord Opplæringssenter ble etablert i 1993. Sertifisert ihht. ATLs bransjestandard og NS-ISO 10011-1. Sikkerhetsopplæring sertifisert ihht. Best. Nr. 555 "Bruk av arbeidsutstyr".

Sted Neste kurs Varighet Pris
Flekkefjord Flekkefjord 1 gang 2.000 kr

Leie av kjøretøy - Oppkjøringen - Minibuss - Lastebil C, C1

Vi tilbyr Leie av kjøretøy til førerprøve. Oppkjøringen gjennomføres i Stavanger eller Kristiansand = bedre fleksibilitet og kortere ventetid!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 gang 4.700 kr
Stavanger Stavanger 1 gang 4.700 kr

Leie av vogntog til førerprøve - Oppkjøring

Vi tilbyr leie av vogntog til førerprøve. Oppkjøringen gjennomføres i Stavanger eller Kristiansand = bedre fleksibilitet og kortere ventetid!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 gang 4.800 kr
Stavanger Stavanger 1 gang 4.800 kr

Sikkerhetskurs på veg - Minibuss D1E

Flekkefjord Opplæringssenter ble etablert i 1993. Sertifisert ihht. ATLs bransjestandard og NS-ISO 10011-1. Sikkerhetsopplæring sertifisert ihht. Best. Nr. 555 "Bruk av arbeidsutstyr".

Sted Neste kurs Varighet Pris
Flekkefjord Flekkefjord 1 gang 6.000 kr

Sikring av rullestolbrukere i buss

Flekkefjord Opplæringssenter ble etablert i 1993. Sertifisert ihht. ATLs bransjestandard og NS-ISO 10011-1. Sikkerhetsopplæring sertifisert ihht. Best. Nr. 555 "Bruk av arbeidsutstyr".

Sted Neste kurs Varighet Pris
Flekkefjord Flekkefjord 1 gang 3.000 kr

Teorikurs - Minibuss D1 - Lastebil C - C1 - CE

Flekkefjord Opplæringssenter ble etablert i 1993. Sertifisert ihht. ATLs bransjestandard og NS-ISO 10011-1. Sikkerhetsopplæring sertifisert ihht. Best. Nr. 555 "Bruk av arbeidsutstyr".

Sted Neste kurs Varighet Pris
Flekkefjord Flekkefjord 2.990 kr

Førerkort minibuss - klasse D1

Vi tilbyr opplæring til førerkort på minibuss - klasse D1. Minibuss klasse D1 gir deg førerrett til å kjøre transport av flere enn 8, men maks 16 passasjerer. Minibussen kan være maks 8 meter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen Fra 18.000 kr

Førerkort tilhenger - klasse D1E

Vi tilbyr opplæring til førerkort minibuss med henger - klasse D1E. Førerkort klasse D1E gir deg rett til å kjøre minibuss med tilhenger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.400 kr

Intensivkurs minibuss - klasse D1

Vi tilbyr intensivkurs på minibuss klasse D1. På grunn av at staten har innført karantenetid (14 dager for teori, 1 mnd. for kjøring ved stryk), må det tas et forbehold om at kurset kan bli forlenget. Vi har svært liten strykprosent. Vi tar kun inn 6 - 8 elever pr kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Steinkjer Steinkjer 29.04.2024 (+3) 2 dager29.04.2024 (+3) 16.900 kr

Kjøretime minibuss m/henger - klasse D1E

Vi tilbyr kjøretimer på minibuss m/henger - klasse D1E. Etter endt opplæring ved Trafikksenteret AS skal du så langt råd er ha de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og atferd, som skal til for å kunne ferdes i trafikken.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Steinkjer Steinkjer 45 minutter

Lastsikringskurs trinn 4 - klasse D1E

Vi tilbyr lastsikringskurs trinn 4, for tilhenger minibuss klasse D1E.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Steinkjer Steinkjer 1 1/2 time 1.300 kr

Førerkort minibuss - klasse D1

Vi tilbyr opplæring til førerkort på minibuss klasse D1. Denne klassen gir rett til føring av motorvogn godkjent for transport av flere enn 8, men høyst 16 passasjerer i tillegg til fører. Ved AGERE Trafikkskole foregår all opplæring på en interessant, trygg og pedagogisk god måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien

Førerkort tilhenger minibuss - klasse D1E

Vi tilbyr opplæring til førerkort på tilhenger minibuss - klasse D1E. Denne klassen gir rett til føring av motorvogn godkjent for transport av flere enn 8, men høyst 16 passasjerer i tillegg til fører og tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien

Grunnkurs minibuss - klasse D1

Vi tilbyr grunnkurs på minibuss klasse D1. På kurset lærer du blant annet om hva som skiller kjøring med tunge kjøretøy fra kjøring med personbil og hvordan interessekonflikter mellom trafikantgrupper kan reduseres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 03.06.2024 2 1/2 time03.06.2024 1.900 kr
Tønsberg Tønsberg 06.05.2024 2 1/2 time06.05.2024 1.900 kr

Ulykkesberedskap minibuss - klasse D1

Vi tilbyr kurs om ulykkesberedskap for minibuss klasse D1. Ved Agere Trafikkskole foregår all opplæring på en interessant, trygg og pedagogisk god måte. I Agere er vi opptatt av å gi deg skikkelig oppfølging og tilrettelegger opplæringen på aller beste vis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 1 dag 4.430 kr
Tønsberg Tønsberg 1 dag 4.430 kr

Minibuss klasse D1

Vi tilbyr opplæring til førarkort minibuss klasse D1. Denne klassa gjeld føring av motorvogn for persontransport med 9-16 passasjerplassar i tillegg til førarplassen. Motorvogna skal ikkje vere over 7,5 meter lang. Tilhengar med tillatt totalvekt høgst 750 kg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Volda Volda

Minibuss og tilhengar - klasse D1E

Vi tilbyr opplæring til førarkort minibuss og tilhengar - klasse D1E. Denne klassa gjeld trekking av tilhengar med ei tillatt totalvekt over 750 kg. Samla tillatt totalvekt for minibuss og tilhengar må ikkje overskride 12.000 kg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Volda Volda

Førerkort minibuss - klasse D1

Vi tilbyr førerkort på minibuss - klasse D1. Klassen gjelder føring av motorvogn godkjent for transport av flere enn 8, men høyst 16 passasjerer i tillegg til fører. Motorvognen kan ha en lengde på høyst 8 meter. Klasse D1 gjelder også for førerrett i klasse B.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen
Haugesund Haugesund
Kristiansand Kristiansand
Oslo Oslo
Råde Råde
Stavanger Stavanger

Førerkort minibuss med tilhenger - klasse D1E

Vi tilbyr førerkort for minibuss med tilhenger - klasse D1E. Klassen gjelder trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Tilhenger klasse D1E gjelder også for førerrett i klasse BE.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen
Haugesund Haugesund
Kristiansand Kristiansand
Oslo Oslo
Råde Råde
Stavanger Stavanger

Førerkort minibuss klasse D1

Vi tilbyr opplæring til førerkort på minibuss klasse D1. LEARN er en merkevare innen trafikkopplæring. Vi utvikler bransjen med ny teknologi og spennende metoder. Dette gjør vår opplæring gøy, og gir deg et høyt læringsutbytte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg

Grunnkurs minibuss klasse D1

Vi tilbyr grunnkurs på minibuss klasse D1. LEARN er en merkevare innen trafikkopplæring. Vi utvikler bransjen med ny teknologi og spennende metoder. Dette gjør vår opplæring gøy, og gir deg et høyt læringsutbytte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 15.04.2024 (+8) ca 2 timer15.04.2024 (+8) 1.800 kr

Ulykkesberedskap - minibuss klasse D1

Vi tilbyr kurs i ulykkesberedskap på minibuss klasse D1. LEARN er en merkevare innen trafikkopplæring. Vi utvikler bransjen med ny teknologi og spennende metoder. Dette gjør vår opplæring gøy, og gir deg et høyt læringsutbytte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 22.04.2024 (+3) 1 dag22.04.2024 (+3) 3.650 kr

Minibuss (klasse D1 og D1E) - Trinn 4 Lastsikringskurs

Vi tilbyr førerkort for minibuss og minibuss m/henger klasse D1 og D1E - Trinn 4 Lastsikringskurs. Etter å ha gjennomført opplæringen for klasse D1 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre minibuss forsvarlig, og for å kunne ivareta de oppgaver som er bussførerens ansvar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag 1.300 kr
Vindafjord Vindafjord 1 dag 1.300 kr

Minibuss (klasse D1 og D1E) - Trinn 4 ulykkesberedskap

Vi tilbyr førerkort for minibuss og minibuss m/henger klasse D1 og D1E - Trinn 4 ulykkesberedskap. Etter å ha gjennomført opplæringen for klasse D1 skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kunne kjøre minibuss forsvarlig, og for å kunne ivareta de oppgaver som er bussførerens ansvar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag 4.500 kr

 |  1 2 3   |  Neste side >>