Yrkessjåførutdanning tunge kjøretøy

Grunnutdanning yrkessjåfør 140 timer

Vi tilbyr grunnutdanning yrkessjåfør 140 timer. Alle som tar førerkort for tungbil og skal arbeide som yrkessjåfør, må i tillegg til føreropplæring også gjennomføre grunnutdanning for yrkessjåfører. Med yrkessjåfør menes person som transporterer personer eller gods mot vederlag, dvs. får betaling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tromsø Tromsø 12 dager 37.000 kr

YSK Etterutdanning yrkessjåfør - godstransport

Vi tilbyr etterutdanning for yrkessjåfører - godstransport. Alle som vil arbeide som yrkessjåfør må ha yrkessjåførkompetanse i tillegg til førerkortet for tungbil. Yrkessjåførkompetansen oppnås ved å gjennomføre grunnutdanning og bestå en teoriprøve.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tromsø Tromsø 19.05.2021 5 dager19.05.2021 9.000 kr

Sal, service og reiseliv

Vi tilbyr opplæring i Sal, service og reiseliv.Sal, service og reiseliv er ei mangfaldig utdanning - og gjev mange moglegheiter. Du som vel service og samferdsel vil seinare vere den som møter kundane der du arbeider.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sogndal Sogndal

Yrkessjåfør

Kurset er ei landsline som varer i 19 veker og gir praktisk og teoretisk opplæring i hovudområda bransjeteknikk, transport og logistikk, transport, og planlegging og drift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sogndal Sogndal 35 timer

Yrkessjåfør etterutdanning kombikurs for buss og lastebil

Vi tilbyr yrkessjåfør etterutdanning kombikurs for buss og lastebil. Sogndal vidaregåande skule si primæroppgåve er å gje eit opplæringstilbod på vidaregåande skule sitt nivå for elevar i alderen 16-25 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sogndal Sogndal 35 timer

YSK etterutdanning yrkessjåfør gods

Vi tilbyr YSK etterutdanning yrkessjåfør. Alle dagene må tas i løpet av 6 måneder, og er en forutsetning for å fornyet yrkessjåfør-utdannelsen. Det tillates ikke fravær, men ved fravær kan dagen tas igjen på senere kurs hos oss. Oppmøtet er obligatorisk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gjøvik, Gjøvik 31.05.2021 (+1) 5 dager31.05.2021 (+1)
Gjøvik, Gjøvik 5 dager
Gjøvik, Gjøvik 5 dager
Lillehammer Lillehammer 5 dager
Nord-Fron Nord-Fron 5 dager
Ringsaker Ringsaker 5 dager

YSK etterutdanning yrkessjåfør gods / person

Vi tilbyr YSK etterutdanning yrkessjåfør gods / person. Alle dagene må tas i løpet av 6 måneder, og er en forutsetning for å fornyet yrkessjåfør-utdannelsen. Det tillates ikke fravær, men ved fravær kan dagen tas igjen på senere kurs hos oss. Oppmøtet er obligatorisk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gjøvik Gjøvik 31.05.2021 (+1) 5 dager31.05.2021 (+1)
Lillehammer Lillehammer 5 dager
Nord-Fron Nord-Fron 5 dager
Ringsaker Ringsaker 5 dager

YSK etterutdanning yrkessjåfør gods / person (helg)

Vi tilbyr YSK etterutdanning yrkessjåfør gods / person. Alle dagene må tas i løpet av 6 måneder, og er en forutsetning for å fornyet yrkessjåfør-utdannelsen. Det tillates ikke fravær, men ved fravær kan dagen tas igjen på senere kurs hos oss. Oppmøtet er obligatorisk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gjøvik Gjøvik 2 helger
Lillehammer Lillehammer 2 helger
Nord-Fron Nord-Fron 2 helger
Ringsaker Ringsaker 2 helger

Yrkessjåførkurs utvidelse persontransport 1 dag

Vi tilbyr yrkessjåførkurs utvidelse persontransport 1 dag. Kompetansebeviset for yrkessjåfører vil i Norge komme i form av kode 95 på førerkortet for alle som har norsk førerkort.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.000 kr

YSK etterutdanning yrkessjåfør gods 35 timer

Vi tilbyr YSK etterutdanning yrkessjåfør gods. Kompetansebeviset for yrkessjåfører vil i Norge komme i form av kode 95 på førerkortet for alle som har norsk førerkort.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.06.2021 (+4) 6 dager11.06.2021 (+4) 8.000 kr

YSK etterutdanning yrkessjåfør gods 35 timer (helgekurs)

Vi tilbyr YSK etterutdanning yrkessjåfør gods som helgekurs. Kompetansebeviset for yrkessjåfører vil i Norge komme i form av kode 95 på førerkortet for alle som har norsk førerkort.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 17.09.2021 (+2) 2 helger17.09.2021 (+2) 8.000 kr

YSK Grunnutdanning yrkessjåfør 140 timer

Vi tilbyr YSK grunnutdanning yrkessjåfør 140 timer. Kompetansebeviset for yrkessjåfører vil i Norge komme i form av kode 95 på førerkortet for alle som har norsk førerkort. Påføring av koden vil starte i løpet av 2009. Det er først ved første fornying at koden vil bli påført førerkortet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.09.2021 (+1) 140 timer06.09.2021 (+1) 35.000 kr

YSK Etterutdanning yrkessjåfør - godstransport

Vi tilbyr etterutdanning yrkessjåfør - godstransport. Etter 2008 og 2009 ble det obligatorisk å ta etterutdanningskurs ved fornyelse av sertifikat klasse C, C1 og D, D1 (E) hvert 5. år for yrkessjåfører. Kurset krever ingen eksamen, men 100% oppmøteplikt fordelt på 6 mnd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Arendal Arendal 4 dager

YSK Etterutdanning yrkessjåfør - kombinert

Vi tilbyr etterutdanning yrkessjåfør - kombinert. Etter 2008 og 2009 ble det obligatorisk å ta etterutdanningskurs ved fornyelse av sertifikat klasse C1, C og D1, D (E) hvert 5. år for yrkessjåfører. Kurset krever ingen eksamen, men 100% oppmøteplikt fordelt på 6 mnd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Arendal Arendal 35 timer

YSK Etterutdanning yrkessjåfør - persontransport

Vi tilbyr etterutdanning yrkessjåfør - persontransport. Etter 2008 og 2009 ble det obligatorisk å ta etterutdanningskurs ved fornyelse av sertifikat klasse C1, C og D1, D (E) hvert 5. år for yrkessjåfører. Kurset krever ingen eksamen, men 100% oppmøteplikt fordelt på 6 mnd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Arendal Arendal 35 timer

YSK grunnutdanning (140 timer)

Vi tilbyr grunnutdanning for yrkessjåfør 140 timer. Dette kurset ble en obligatorisk del av opplæringen fra september 2009 og gjelder alle yrkessjåfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Arendal Arendal 22 dager

Grunnutdanning yrkessjåfør gods modul 1-2-3 (140 timer)

Vi tilbyr grunnutdanning yrkessjåfør godstransport modul 1-2-3 over 140 timer. Vår unike sammensetning av mange medarbeidere med bred kompetanse, moderne bilpark og store lokaler, gjør at vi i dag kan tilby opplæring i alle førerkortklasser, samt all slags utdannelse innenfor transport.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Lier Lier 5 dager 19.000 kr

Grunnutdanning yrkessjåfør gods modul 4 - 5 (140 timer)

Vi tilbyr grunnutdanning yrkessjåfør godstransport modul 4 - 5 over 140 timer. Vår unike sammensetning av mange medarbeidere med bred kompetanse, moderne bilpark og store lokaler, gjør at vi i dag kan tilby opplæring i alle førerkortklasser, samt all slags utdannelse innenfor transport.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Lier Lier 14 dager 19.000 kr

Grunnutdanning yrkessjåfør person modul 1-2-3 (140 timer)

Vi tilbyr grunnutdanning yrkessjåfør persontransport modul 1-2-3 over 140 timer. Vår unike sammensetning av mange medarbeidere med bred kompetanse, moderne bilpark og store lokaler, gjør at vi i dag kan tilby opplæring i alle førerkortklasser, samt all slags utdannelse innenfor transport.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Lier Lier 5 dager 19.000 kr

Grunnutdanning yrkessjåfør person modul 4 - 5 (140 timer)

Vi tilbyr grunnutdanning yrkessjåfør persontransport modul 4 - 5 over 140 timer. Vår unike sammensetning av mange medarbeidere med bred kompetanse, moderne bilpark og store lokaler, gjør at vi i dag kan tilby opplæring i alle førerkortklasser, samt all slags utdannelse innenfor transport.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Lier Lier 15 dager 19.000 kr

YSK Etterutdanning godstransport - 35 timer

Vi tilbyr YSK etterutdanning godstransport over 35 timer. Vår unike sammensetning av mange medarbeidere med bred kompetanse, moderne bilpark og store lokaler, gjør at vi i dag kan tilby opplæring i alle førerkortklasser, samt all slags utdannelse innenfor transport.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Lier Lier 5 dager 9.900 kr

YSK Etterutdanning kombinert - gods og persontransport

Vi tilbyr YSK etterutdanning yrkessjåfør kombinert gods og person. Vår unike sammensetning av mange medarbeidere med bred kompetanse, moderne bilpark og store lokaler, gjør at vi i dag kan tilby opplæring i alle førerkortklasser, samt all slags utdannelse innenfor transport på veg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Lier Lier 5 dager 9.900 kr

YSK Etterutdanning Persontransport

Vi tilbyr YSK etterutdanning for persontransport. Vår unike sammensetning av mange medarbeidere med bred kompetanse, moderne bilpark og store lokaler, gjør at vi i dag kan tilby opplæring i alle førerkortklasser, samt all slags utdannelse innenfor transport på veg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Lier Lier

35 timer YSK utvidelse til persontransport

Vi tilbyr 35 timer YSK utvidelse til persontransport. Medlem av ATL - Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og er godkjent av lånekassen

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 08.06.2021 8 dager08.06.2021 17.500 kr

YSK Etterutdanning yrkessjåfør - godstransport

Vi tilbyr YSK etterutdanning yrkessjåfør - godstransport. Krav til kjøretøy: Henviser til "Forskrift om grunnutdanning og etterutdanning for yrkessjåfører (yrkessjåførforskriften)" § 53 Sammensatt og utvidelse etterutdanningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 31.05.2021 (+2) 5 dager31.05.2021 (+2) 10.600 kr

YSK Etterutdanning yrkessjåfør - kombinert

Vi tilbyr YSK etterutdanning yrkessjåfør - kombinert. Dette er et kombinertkurs for fornyelse av retten til å kjøre yrkestransport for både gods og persontransport,. Dvs. klasse C, C1, D og D1 og at man må inneha førerkort både for gods og persontransport.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 31.05.2021 (+2) 5 dager31.05.2021 (+2) 10.600 kr

YSK Etterutdanning yrkessjåfør - persontransport

Vi tilbyr YSK etterutdanning yrkessjåfør - persontransport.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 31.05.2021 (+2) 5 dager31.05.2021 (+2) 10.600 kr

YSK Grunnutdanning yrkessjåfør - godstransport (140 timer)

Vi tilbyr YSK grunnutdanning yrkessjåfør - godstransport (140 timer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 25 dager 37.500 kr

YSK Grunnutdanning yrkessjåfør - persontransport (140 timer)

Vi tilbyr YSK grunnutdanning yrkessjåfør - persontransport (140 timer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 07.06.2021 25 dager07.06.2021 37.500 kr

Fagbrev yrkessjåfør

Vi tilbyr fagbrev yrkessjåfør. Formålet med kurset er å gi deltageren den teoriforberedende delen av fagbrevkurset, slik at eleven kan avlegge teoretiskeksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta
Bergen Bergen
Harstad Harstad
Haugesund Haugesund
Kristiansand Kristiansand
Kristiansund Kristiansund
Molde Molde
Orkdal Orkdal
Oslo Oslo
Ringsaker Ringsaker
Råde Råde
Sandnes Sandnes 3.500 kr
Skien Skien
Stavanger Stavanger
Stjørdal Stjørdal
Trondheim Trondheim

Grunnkurs tunge kjøretøy

Vi tilbyr grunnkurs for tunge kjøretøy med kursleder Svein Egil Vestre. Grunnkurs tunge kjøretøy er obligatorisk for alle som skal ta førerkort for minibuss, buss, lett lastebil og lastebil.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 3 timer 1.300 kr
Kristiansand Kristiansand 3 timer 1.300 kr
Kristiansund Kristiansund 3 timer 1.300 kr
Ringsaker Ringsaker 3 timer 1.300 kr
Råde Råde 3 timer 1.300 kr
Stavanger Stavanger 3 timer 1.300 kr
Stjørdal Stjørdal 3 timer 1.300 kr
Trondheim Trondheim 3 timer 1.300 kr

Optimal bruk av kjøretøyet - yrkessjåfør

Vi tilbyr kurs i optimal bruk av kjøretøyet. Praktisk og teoretisk opplæring og oppfølging i optimal bruk av kjøretøyet. Fokus på effektiv og sikker bruk av kjøretøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta
Arendal Arendal
Bergen Bergen
Bodø Bodø
Førde Førde
Gjøvik Gjøvik
Gol Gol
Harstad Harstad
Haugesund Haugesund
Kristiansand Kristiansand
Kristiansund Kristiansund
Molde Molde
Orkdal Orkdal
Oslo Oslo
Ringsaker Ringsaker
Råde Råde
Skien Skien
Stavanger Stavanger
Stjørdal Stjørdal
Tromsø Tromsø
Trondheim Trondheim
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen
Ålesund Ålesund

YSK etterutdanning godstransport - uke/helgekurs

Vi tilbyr YSK etterutdanning godstransport for yrkessjåfører. Alle som kjører minibuss, buss, lastebil eller vogntog mot vederlag, må ta etterutdanningen for å inneha førerrett som yrkesjåfør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 21.06.2021 1 uke eller 2 helger21.06.2021
Alvdal Alvdal 23.06.2021 (+1) 1 uke eller 2 helger23.06.2021 (+1)
Asker Asker 1 uke eller 2 helger
Bergen Bergen 14.06.2021 (+4) 1 uke eller 2 helger14.06.2021 (+4)
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 uke eller 2 helger
Drammen Drammen 1 uke eller 2 helger
Frøya Frøya 19.08.2021 1 uke eller 2 helger19.08.2021
Hamarøy Hamarøy 1 uke eller 2 helger
Harstad Harstad 07.06.2021 (+4) 1 uke eller 2 helger07.06.2021 (+4)
Haugesund Haugesund 31.05.2021 (+12) 1 uke eller 2 helger31.05.2021 (+12)
Karmøy Karmøy 1 uke eller 2 helger
Klepp Klepp 1 uke eller 2 helger
Kristiansand Kristiansand 14.06.2021 (+5) 1 uke eller 2 helger14.06.2021 (+5)
Kristiansund Kristiansund 1 uke eller 2 helger
Kvinnherad Kvinnherad 1 uke eller 2 helger
Leirfjord Leirfjord 16.08.2021 (+2) 1 uke eller 2 helger16.08.2021 (+2)
Molde Molde 1 uke eller 2 helger
Moss Moss 1 uke eller 2 helger
Oslo Oslo 1 uke eller 2 helger
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 1 uke eller 2 helger
Rakkestad Rakkestad 1 uke eller 2 helger
Ringsaker Ringsaker 07.06.2021 (+3) 1 uke eller 2 helger07.06.2021 (+3)
Råde Råde 1 uke eller 2 helger
Sandnes Sandnes 18.05.2021 (+9) 1 uke eller 2 helger18.05.2021 (+9)
Sarpsborg Sarpsborg 14.06.2021 1 uke eller 2 helger14.06.2021
Seljord Seljord 1 uke eller 2 helger
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 29.05.2021 (+10) 1 uke eller 2 helger29.05.2021 (+10)
Skien Skien 1 uke eller 2 helger
Sola Sola 1 uke eller 2 helger
Stavanger Stavanger 1 uke eller 2 helger
Stjørdal Stjørdal 29.05.2021 (+4) 1 uke eller 2 helger29.05.2021 (+4)
Sunndal Sunndal 1 uke eller 2 helger
Tana Tana 1 uke eller 2 helger
Tromsø Tromsø 1 uke eller 2 helger
Trondheim Trondheim 1 uke eller 2 helger
Tønsberg Tønsberg 1 uke eller 2 helger
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 31.05.2021 (+2) 1 uke eller 2 helger31.05.2021 (+2)
Vindafjord Vindafjord 1 uke eller 2 helger
Ørland / Brekstad Ørland / Brekstad 1 uke eller 2 helger

YSK etterutdanning godstransport påbygning

Vi tilbyr YSK etterutdanning godstransport påbygning. Alle som kjører minibuss, buss, lastebil eller vogntog mot vederlag, må ta etterutdanningen for å inneha førerrett som yrkesjåfør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Harstad Harstad 1 dag
Haugesund Haugesund 14.06.2021 (+2) 1 dag14.06.2021 (+2)
Kristiansand Kristiansand 27.09.2021 1 dag27.09.2021
Ringsaker Ringsaker 1 dag
Sandnes Sandnes 31.05.2021 (+2) 1 dag31.05.2021 (+2)
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 28.06.2021 (+2) 1 dag28.06.2021 (+2)
Skedsmo / Lillestrøm 27.09.2021 1 dag 27.09.2021
Skedsmo / Lillestrøm 22.11.2021 1 dag 22.11.2021

YSK etterutdanning kombikurs (gods- & persontransport)

Vi tilbyr etterutdanning for buss og lastebil. Alle som kjører buss og lastebil mot vederlag, må ta etterutdanningen for å inneha førerrett som yrkesjåfør. Etterutdanningen skal være en arena for erfaringsdeling og meningsutveksling for å sikre kompetanseheving innenfor transportbransjen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 5 dager
Klepp Klepp 5 dager
Sandnes Sandnes 5 dager
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 2 helger eller 5 dager 10.500 kr
Skien Skien 5 dager
Ålesund Ålesund 5 dager

YSK etterutdanning persontransport

Vi tilbyr YSK etterutdanning persontransport. Alle som kjører buss mot vederlag, må ta etterutdanningen for å inneha førerrett som yrkesjåfør. Etterutdanningen skal være en arena for erfaringsdeling og meningsutveksling for å sikre kompetanseheving innenfor transportbransjen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 5 dager
Klepp Klepp 5 dager
Kristiansand Kristiansand 5 dager
Kristiansund Kristiansund 5 dager
Stjørdal Stjørdal 5 dager
Tana Tana 5 dager

YSK etterutdanning påbygning persontransport

Vi tilbyr YSK etterutdanning persontransport påbygning. Alle som kjører minibuss, buss, lastebil eller vogntog mot vederlag, må ta etterutdanningen for å inneha førerrett som yrkesjåfør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 1 dag 2.500 kr
Alvdal Alvdal 1 dag
Bergen Bergen 1 dag
Harstad Harstad 1 dag
Haugesund Haugesund 14.06.2021 (+2) 1 dag14.06.2021 (+2)
Kristiansand Kristiansand 27.09.2021 1 dag27.09.2021 2.000 kr
Leirfjord Leirfjord 1 dag
Ringsaker Ringsaker 1 dag
Rælingen Rælingen 1 dag
Sandnes Sandnes 31.05.2021 (+3) 1 dag31.05.2021 (+3)
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 22.06.2021 (+2) 1 dag22.06.2021 (+2) 2.000 kr
Skedsmo / Lillestrøm 27.09.2021 1 dag 27.09.2021 2.000 kr
Skedsmo / Lillestrøm 22.11.2021 1 dag 22.11.2021 2.000 kr
Stjørdal Stjørdal 1 dag 2.000 kr
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 1 dag

 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>


Område

Kategorier