Yrkessjåførutdanning tunge kjøretøy

Grunnutdanning yrkessjåfør 140 timer

Vi tilbyr grunnutdanning for yrkessjåfør 140 timer. Alle som vil arbeide som yrkessjåfør må skaffe seg en spesiell yrkeskompetanse i tillegg til førerkortet for tungbil. Med yrkessjåfør menes personer som transporterer personer eller gods mot vederlag, dvs. får betaling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 140 timer 33.000 kr

YSK etterutdanning for yrkessjåfører - gods

Vi tilbyr YSK etterutdanning for yrkessjåfører - gods. Alle som vil arbeide som yrkessjåfør må skaffe seg en spesiell yrkeskompetanse i tillegg til førerkortet for tungbil. Med yrkessjåfør menes personer som transporterer personer eller gods mot vederlag, dvs. får betaling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 35 timer 9.900 kr

YSK etterutdanning yrkessjåfør 35 timer

Vi tilbyr YSK etterutdanning yrkessjåfør 35 timer. Ufo Skantraf er godkjent utdanningsinstitusjon for både grunn- og etterutdanning til yrkessjåførkompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 35 timer 9.900 kr

Yrkessjåførkurs - grunnutdanning 140 timer

Alle som tar førerkort på tyngre kjøretøy og skal benytte førerretten i yrkessammenheng må gjennomføre komprimert grunnutdanning for yrkessjåfører. Det er noen yrkesgrupper som er unntatt for denne regelen, men i hovedsak må de fleste igjennom dette kurset. Ta kontakt med oss om du er usikker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 04.05.2020 36 dager04.05.2020 36.500 kr

YSK Etterutdanning godstransport (35 timer)

Vi tilbyr YSK etterutdanning godstransport over 35 timer. Du må ha førerrett innen C1 eller C / CE for å delta på dette kurset. Alle yrkessjåfører må gjennomføre et etterutdanningskurs hvert 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 5 dager 10.900 kr

YSK Etterutdanning kombinert (35 timer)

Vi tilbyr YSK etterutdanning kombinert over 35 timer. For å delta må du ha førerrett i klassene C1, C eller CE og D1, D eller DE. Alle yrkessjåfører må gjennomføre et etterutdanningskurs hvert 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Seljord Seljord 5 dager 10.900 kr
Skien Skien 5 dager 10.900 kr

YSK Etterutdanning - gods 35t

Vi tilbyr YSK Etterutdanning - gods 35t.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 5 dager 7.000 kr
Sandnes Sandnes 5 dager 8.500 kr
Tysvær Tysvær 16.03.2020 (+2) 5 dager16.03.2020 (+2) 7.000 kr
Vindafjord, Instruo AS... Vindafjord 30.03.2020 (+1) 5 dager30.03.2020 (+1) 7.000 kr
Vindafjord, Instruo AS... 25.05.2020 5 dager 25.05.2020 7.000 kr
Vindafjord, Instruo AS... Vindafjord 30.03.2020 (+1) 5 dager30.03.2020 (+1) 7.000 kr
Vindafjord, Instruo AS... 25.05.2020 5 dager 25.05.2020 7.000 kr

YSK etterutdanning - utvidelse person 7t

Vi tilbyr YSK Etterutdanning - utvidelse persontransport 7t

Sted Neste kurs Varighet Pris
Klepp Klepp 11.03.2020 (+11) 1 dag11.03.2020 (+11) 2.600 kr
Tysvær Tysvær 21.03.2020 1 dag21.03.2020 2.000 kr

YSK Etterutdanning- gods 35t (helg)

Vi tilbyr YSK etterutdanning - gods 35t som helgekurs. Du må ha yrkessjåførkompetanse (YSK) hvis du i arbeid eller på fritiden utfører person- eller godstransport mot vederlag med et kjøretøy som krever førerrett i de tunge førerkortklassene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 02.05.2020 2 helger02.05.2020 9.800 kr
Hele landet Hele landet 2 helger 9.800 kr
Sandnes Sandnes 2 helger 9.800 kr
Suldal Suldal 22.08.2020 2 helger22.08.2020 9.800 kr
Tysvær Tysvær 02.05.2020 2 helger02.05.2020 9.800 kr
Vindafjord Vindafjord 06.03.2020 (+1) 2 helger06.03.2020 (+1) 9.800 kr

YSK Etterutdanning karusell - gods 35t (kveldskurs 5 mnd)

Vi tilbyr YSK etterutdanning - gods 35t som kveldskurs. Du må ha yrkessjåførkompetanse (YSK) hvis du i arbeid eller på fritiden utfører person- eller godstransport mot vederlag med et kjøretøy som krever førerrett i de tunge førerkortklassene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 5 måneder 10.000 kr
Sandnes Sandnes 5 måneder 11.500 kr
Tysvær Tysvær 5 måneder 10.000 kr

YSK Etterutdanning karusell - gods 35t (lørdagskurs 5 mnd)

Vi tilbyr YSK etterutdanning - gods 35t på lørdager. Du må ha yrkessjåførkompetanse (YSK) hvis du i arbeid eller på fritiden utfører person- eller godstransport mot vederlag med et kjøretøy som krever førerrett i de tunge førerkortklassene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sandnes Sandnes 5 måneder 12.000 kr
Vindafjord Vindafjord 07.03.2020 (+2) 5 måneder07.03.2020 (+2) 12.000 kr

YSK full etterutdanning persontransport

Vi tilbyr YSK full etterutdanning persontransport

Sted Neste kurs Varighet Pris
Klepp Klepp 09.03.2020 (+11) 5 dager09.03.2020 (+11) 11.500 kr

Yrkessjåfør

Dersom du vil ta fagbrev som yrkessjåfør, kan dette gjøres på flere måter. Når ungdom går den vanlige skoleveien, må de først gå to år på skole og deretter være lærling i to år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Notodden Notodden

Etterutdanning for yrkessjåfører

NLF har i samarbeid med Trafikksenteret AS i Nord-Trøndelag og Heimdal trafikkskole AS i Sør-Trøndelag utviklet et kurskonsept for etterutdanningen for yrkessjåfører. Flere samarbeidspartnere til NLF er delaktig i kurset. Kvalitet i alle ledd er viktig for at du skal få et godt resultat!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Melhus Melhus
Trondheim, Byåsen Trondheim
Trondheim, Heimdal Trondheim
Trondheim, Midtbyen Trondheim
Trondheim, Tiller Trondheim
Trondheim, Tyholt Trondheim

Etterutdanning for yrkessjåfører gods

NLF har i samarbeid med Trafikksenteret AS i Nord-Trøndelag og Heimdal trafikkskole AS i Sør-Trøndelag utviklet et kurskonsept for etterutdanningen for yrkessjåfører. Flere samarbeidspartnere til NLF er delaktig i kurset. Kvalitet i alle ledd er viktig for at du skal få et godt resultat!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 35 timer 10.500 kr

Etterutdanning for yrkessjåfører person

NLF har i samarbeid med Trafikksenteret AS i Nord-Trøndelag og Heimdal trafikkskole AS i Sør-Trøndelag utviklet et kurskonsept for etterutdanningen for yrkessjåfører. Flere samarbeidspartnere til NLF er delaktig i kurset. Kvalitet i alle ledd er viktig for at du skal få et godt resultat!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 35 timer 10.500 kr

Yrkessjåførdirektivet - grunnutdanning gods / lastebil

Alle som vil arbeide som yrkessjåfører må ta kurs for yrkeskompetanse i tillegg til å ta førerkortet for tungbil.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Melhus Melhus 140 timer 37.500 kr
Trondheim, Byåsen Trondheim 140 timer 37.500 kr
Trondheim, Heimdal Trondheim 140 timer 37.500 kr
Trondheim, Midtbyen Trondheim 140 timer 37.500 kr
Trondheim, Tiller Trondheim 140 timer 37.500 kr
Trondheim, Tyholt Trondheim 140 timer 37.500 kr

Yrkessjåførdirektivet - grunnutdanning person for buss/minibuss

Vi vil drive grunnutdanning for buss/minibuss ( 140t kurs) og for uvidelelse av kompetanseområde ( 35t kurs) . Dvs de som ønsker utvidelse fra kl.C til kl.D.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Melhus Melhus 140 timer 37.500 kr
Trondheim, Byåsen Trondheim 140 timer 37.500 kr
Trondheim, Heimdal Trondheim 140 timer 37.500 kr
Trondheim, Midtbyen Trondheim 140 timer 37.500 kr
Trondheim, Tiller Trondheim 140 timer 37.500 kr
Trondheim, Tyholt Trondheim 140 timer 37.500 kr

Service og samferdsel

Service og samferdsel er ei mangfaldig utdanning - og gjev mange moglegheiter. Du som vel service og samferdsel vil seinare vere den som møter kundane der du arbeider.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sogndal Sogndal

Yrkessjåfør

Kurset er ei landsline som varer i 19 veker og gir praktisk og teoretisk opplæring i hovudområda bransjeteknikk, transport og logistikk, transport, og planlegging og drift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sogndal Sogndal 35 timer

Yrkessjåfør etterutdanning kombikurs for buss og lastebil

Vi tilbyr yrkessjåfør etterutdanning kombikurs for buss og lastebil.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sogndal Sogndal 35 timer

Yrkessjåførdirektiv kurs

Vi arrangerer ulike yrkessjåførdirektivkurs. Yrkessjåførdirektivet ble et krav for yrkessjåfører innenfor persontransport (klasse D1 og D) i 2008 og godstransport (klasse C1, C og CE) 01.09. 2009.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Steinkjer Steinkjer

YSK etterutdanning godstransport (35 timer)

Vi tilbyr YSK etterutdanning godstransport, 35 timers kurs i yrkessjåførdirektivet. Økonomisk kjøring settes opp med hver enkelt, avtales første kursdag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Steinkjer Steinkjer 20.04.2020 5 dager20.04.2020 9.300 kr

YSK etterutdanning kombinert (35 timer)

Vi tilbyr YSK etterutdanning kombinert med instruktør Marius Guddingsmo Hoel. Etterutdanningskurs 35 timer Yrkessjåførdirektivet. Kjøring settes opp for 2 og 2 elever uka etter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Steinkjer Steinkjer 20.04.2020 4 dager20.04.2020 9.300 kr

YSK godstransport alle moduler (140 timer)

Vi tilbyr yrkesutdannelse godstransport alle moduler. 140 timers kurs YKD i samarbeid med NKI nettstudier. Dere får kontrakt når dere har meldt der på.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Steinkjer Steinkjer 140 timer 39.000 kr

YSK Persontransport YDP

Vi tilbyr kurs i YSK Persontransport YDP. Kurset er i samarbeid med NKI nettstudie. Modul 1 og 2 hos NKI må være ferdig senest 3 dager før kursstart.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Steinkjer Steinkjer 12 dager 32.000 kr

Fagbrev yrkessjåfør

Vi tilbyr fagbrev yrkessjåfør. Formålet med kurset er å gi deltageren den teoriforberedende delen av fagbrevkurset, slik at eleven kan avlegge teoretiskeksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta
Bergen Bergen
Harstad Harstad
Haugesund Haugesund
Kristiansand Kristiansand
Kristiansund Kristiansund
Molde Molde
Orkdal Orkdal
Oslo Oslo
Ringsaker Ringsaker
Råde Råde
Sandnes Sandnes 10.05.2020 10.05.2020
Skien Skien
Stavanger Stavanger
Stjørdal Stjørdal
Trondheim Trondheim

Grunnkurs tunge kjøretøy

Vi tilbyr grunnkurs for tunge kjøretøy med kursleder Svein Egil Vestre. Grunnkurs tunge kjøretøy er obligatorisk for alle som skal ta førerkort for minibuss, buss, lett lastebil og lastebil.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 3 timer 1.300 kr
Kristiansand Kristiansand 3 timer 1.300 kr
Kristiansund Kristiansund 3 timer 1.300 kr
Ringsaker Ringsaker 3 timer 1.300 kr
Råde Råde 3 timer 1.300 kr
Stavanger Stavanger 3 timer 1.300 kr
Stjørdal Stjørdal 3 timer 1.300 kr
Trondheim Trondheim 3 timer 1.300 kr

Optimal bruk av kjøretøyet - yrkessjåfør

Vi tilbyr kurs i optimal bruk av kjøretøyet. Praktisk og teoretisk opplæring og oppfølging i optimal bruk av kjøretøyet. Fokus på effektiv og sikker bruk av kjøretøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta
Arendal Arendal
Bergen Bergen
Bodø Bodø
Førde Førde
Gjøvik Gjøvik
Gol Gol
Harstad Harstad
Haugesund Haugesund
Kristiansand Kristiansand
Kristiansund Kristiansund
Molde Molde
Orkdal Orkdal
Oslo Oslo
Ringsaker Ringsaker
Råde Råde
Skien Skien
Stavanger Stavanger
Stjørdal Stjørdal
Tromsø Tromsø
Trondheim Trondheim
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen
Ålesund Ålesund

YSK etterutdanning godstransport

Vi tilbyr YSK etterutdanning godstransport for yrkessjåfører. Alle som kjører minibuss, buss, lastebil eller vogntog mot vederlag, må ta etterutdanningen for å inneha førerrett som yrkesjåfør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 5 dager
Alvdal Alvdal 5 dager
Asker Asker 5 dager
Bergen, Bergen 02.03.2020 (+7) 2 helger eller 5 dager02.03.2020 (+7)
Bergen, Åsane Bergen 5 dager
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 5 dager
Drammen Drammen 5 dager
Frøya Frøya 5 dager
Hamarøy Hamarøy 5 dager
Harstad Harstad 04.05.2020 (+4) 5 dager eller 2 helger04.05.2020 (+4)
Haugesund Haugesund 09.03.2020 (+14) 5 dager eller 2 helger09.03.2020 (+14)
Karmøy Karmøy 5 dager
Klepp Klepp 5 dager
Kristiansand Kristiansand 02.03.2020 (+9) 5 dager eller 2 helger02.03.2020 (+9)
Kristiansund Kristiansund 5 dager
Kvinnherad Kvinnherad 5 dager
Leirfjord Leirfjord 04.05.2020 5 dager04.05.2020
Molde Molde 5 dager
Moss Moss 5 dager
Oslo Oslo 5 dager
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 5 dager
Rakkestad Rakkestad 5 dager
Ringsaker Ringsaker 5 dager eller 2 helger
Råde Råde 5 dager eller 2 helger
Sandnes Sandnes 22.02.2020 (+17) 5 dager eller 2 helger22.02.2020 (+17)
Sarpsborg Sarpsborg 5 dager
Seljord Seljord 5 dager
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 09.03.2020 (+8) 2 helger eller 5 dager09.03.2020 (+8)
Skien Skien 5 dager
Sola Sola 5 dager
Stavanger Stavanger 5 dager
Stjørdal Stjørdal 07.03.2020 (+7) 5 dager eller 2 helger07.03.2020 (+7)
Tana Tana 30.03.2020 5 dager30.03.2020
Tromsø Tromsø 5 dager
Trondheim Trondheim 5 dager
Tønsberg Tønsberg 5 dager
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 16.03.2020 (+1) 2 helger eller 5 dager16.03.2020 (+1)
Vindafjord Vindafjord 5 dager
Ørland / Brekstad Ørland / Brekstad 21.11.2020 (+1) 2 helger21.11.2020 (+1)
Ørland / Brekstad 21.11.2020 2 helger 21.11.2020

YSK etterutdanning godstransport påbygning

Vi tilbyr YSK etterutdanning godstransport påbygning. Alle som kjører minibuss, buss, lastebil eller vogntog mot vederlag, må ta etterutdanningen for å inneha førerrett som yrkesjåfør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Harstad Harstad 1 dag
Haugesund Haugesund 1 dag
Kristiansand Kristiansand 1 dag
Ringsaker Ringsaker 1 dag

YSK etterutdanning kombikurs (gods- & persontransport)

Vi tilbyr etterutdanning for buss og lastebil. Alle som kjører buss og lastebil mot vederlag, må ta etterutdanningen for å inneha førerrett som yrkesjåfør. Etterutdanningen skal være en arena for erfaringsdeling og meningsutveksling for å sikre kompetanseheving innenfor transportbransjen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 5 dager
Klepp Klepp 5 dager
Sandnes Sandnes 5 dager
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 29.08.2020 2 helger eller 5 dager29.08.2020
Skien Skien 5 dager

YSK etterutdanning persontransport

Vi tilbyr YSK etterutdanning persontransport. Alle som kjører buss mot vederlag, må ta etterutdanningen for å inneha førerrett som yrkesjåfør. Etterutdanningen skal være en arena for erfaringsdeling og meningsutveksling for å sikre kompetanseheving innenfor transportbransjen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 5 dager
Klepp Klepp 5 dager
Kristiansand Kristiansand 5 dager
Kristiansund Kristiansund 5 dager
Stjørdal Stjørdal 5 dager
Tana Tana 5 dager

YSK etterutdanning persontransport påbygning

Vi tilbyr YSK etterutdanning persontransport påbygning. Alle som kjører minibuss, buss, lastebil eller vogntog mot vederlag, må ta etterutdanningen for å inneha førerrett som yrkesjåfør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 1 dag
Alvdal Alvdal 1 dag
Bergen Bergen 17.03.2020 (+3) 1 dag17.03.2020 (+3)
Harstad Harstad 1 dag
Haugesund Haugesund 25.02.2020 (+3) 1 dag25.02.2020 (+3)
Kristiansand Kristiansand 16.03.2020 (+3) 1 dag16.03.2020 (+3)
Leirfjord Leirfjord 1 dag
Ringsaker Ringsaker 1 dag
Rælingen Rælingen 1 dag
Sandnes Sandnes 1 dag
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 23.03.2020 (+4) 1 dag23.03.2020 (+4)
Skedsmo / Lillestrøm 15.06.2020 1 dag 15.06.2020
Skedsmo / Lillestrøm 14.09.2020 1 dag 14.09.2020
Skedsmo / Lillestrøm 26.10.2020 1 dag 26.10.2020
Skedsmo / Lillestrøm 21.12.2020 1 dag 21.12.2020
Stjørdal Stjørdal 16.03.2020 (+3) 1 dag16.03.2020 (+3)
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 1 dag

 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>


Område

Kategorier