Romerike Buss og Trailerskole AS

RBT A/S ble etablert den 1. Januar 1996, etter å ha vært drevet som et personlig firma siden

1. April 1983. RBT A/S ble i 1997 valgt som NLF’s Kompetansesenter for Oslo og Akershus:

for øvrig som det første i landet. Vi har et elevantall på ca. 1000-1200 elever pr. år.

Kontoret er betjent mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle hverdager.

Skolen ligger sentralt på Ullensaker næringspark på Kløfta.

- 20 minutter fra Oslo Sentrum
- 15 minutter fra Gardermoen


ADR, transport av farlig gods

Førere av kjøretøy som transporterer farlig gods skal ha kompetansebevis utstedt av vedkommende myndighet som i Norge er rafikkstasjonen, Statens Vegvesen.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 03.03.2020 03.03.2020  

Dagskurs klasse C og D, lastebil og buss

Kurset omfatter 3 uker med teoretisk og praktisk opplæring. Teoriundervisningen omfatter både klasse C og D. For de som ønsker begge klassene vil den praktiske opplæringen ta noe lengre tid.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 14.04.2020 (+2) 14.04.2020 (+2)  

Dagskurs klasse C1 og D1, lastebil og minibuss

Kurset omfatter 1 uke med teoretisk og praktisk opplæring. Teoriundervisningen omfatter både klasse C1 og D1. For de som ønsker begge klassene vil den praktiske opplæringen ta noe lengre tid.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 14.04.2020 (+2) 14.04.2020 (+2)  

Etterutdanning Yrkessjåfør kombinert

Dette er et kombinert kurs for fornyelse av retten til å kjøre yrkestransport for både gods og persontransport, dvs. klasse C,C1,D og D1 og at man må inneha førerkort både for gods og persontransport.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 02.03.2020 (+5) 02.03.2020 (+5) 10.600 kr  

Grunnutdanning Yrkessjåfør for gods og person

Romerike Buss og Trailerskole AS tilbyr Grunnutdanning Yrkessjåfør for gods og person.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 30.03.2020 (+1) 140 timer30.03.2020 (+1)  

Lastebilkran - G8

Utarbeidet av Samordningsrådet for kran, truck og masseforflyttingsmaskiner etter mandat fra Direktoratet for arbeidstilsynet.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker