Etterutdanning for yrkessjåfører - YSK

Grunnutdanning yrkessjåfør 140 timer

Vi tilbyr grunnutdanning yrkessjåfør 140 timer. Alle som tar førerkort for tungbil og skal arbeide som yrkessjåfør, må i tillegg til føreropplæring også gjennomføre grunnutdanning for yrkessjåfører. Med yrkessjåfør menes person som transporterer personer eller gods mot vederlag, dvs. får betaling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tromsø Tromsø 12 dager 37.000 kr

YSK Etterutdanning yrkessjåfør - godstransport

Vi tilbyr etterutdanning for yrkessjåfører - godstransport. Alle som vil arbeide som yrkessjåfør må ha yrkessjåførkompetanse i tillegg til førerkortet for tungbil. Yrkessjåførkompetansen oppnås ved å gjennomføre grunnutdanning og bestå en teoriprøve.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tromsø Tromsø 19.05.2021 5 dager19.05.2021 9.000 kr

Utrykningskurs - kode 160

Vi tilbyr utrykningskurs - kode 160. Utrykningskjøring, utdanning og vedlikeholdstrening for utrykningssjåfører. Kursarrangør er Universitetssykehuset Nord Norge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 07.06.2021 11 dager07.06.2021
Tromsø Tromsø 07.06.2021 11 dager07.06.2021

YSK Etterutdanning yrkessjåfør - godstransport

Vi tilbyr etterutdanning for yrkessjåfører - godstransport, persontransport, kombinert og en dags utvidelse fra gods til person eller person til gods. Kurset er obligatorisk for å kunne fornye retten til mot vederlag å utføre persontransport med kjøretøy i førerkortklassene D1, D eller C1, C.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 5 dager 10.000 kr
Porsanger Porsanger 5 dager 14.000 kr
Sørreisa Sørreisa 5 dager 8.800 kr
Tromsø Tromsø 25.05.2021 25.05.2021 fra 8.800 kr

YSK Etterutdanning yrkessjåfør - persontransport

Vi tilbyr etterutdanning for yrkessjåfører - godstransport, persontransport, kombinert og en dags utvidelse fra gods til person eller person til gods. Kurset er obligatorisk for å kunne fornye retten til mot vederlag å utføre persontransport med kjøretøy i førerkortklassene D1, D eller C1, C.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sørreisa Sørreisa Fra 10.000 kr
Tromsø Tromsø 5 dager à 7 timer (35 timer) fra 8.500 kr

YSK kurs - kombinertkurs gods m utvidelse til godstransport

Vi tilbyr etterutdanning for yrkessjåfør - godstransport, kombinert og en dags utvidelse fra gods til person eller person til gods. Kurset er obligatorisk for å kunne fornye retten til mot vederlag å utføre persontransport med kjøretøy i førerkortklassene D1, D og / eller C1, C.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tromsø Tromsø 5 dager 8.500 kr

YSK kurs - kombinertkurs gods m/utvidelse til persontransport

Vi tilbyr etterutdanning for yrkessjåfør - godstransport, kombinert og en dags utvidelse fra gods til person eller person til gods. Kurset er obligatorisk for å kunne fornye retten til mot vederlag å utføre persontransport med kjøretøy i førerkortklassene D1, D og / eller C1, C.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsanger Porsanger 6 dager Fra 14.300 kr

YSK utvidelse fra gods til persontransport

Vi tilbyr YSK-kurs med utvidelse fra gods til persontransport over 1 dag. Kurset er obligatorisk for å kunne fornye retten til mot vederlag å utføre persontransport med kjøretøy i førerkortklassene D1, D1E, D, DE. Kurset forutsetter at du allerede har godkjent YSK for godstransport.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsanger Porsanger 1 dag 1.500 kr
Sørreisa Sørreisa 1 dag 1.500 kr
Tromsø Tromsø 7 timer 1.000 kr

YSK utvidelse fra person til godstransport

Firma Tromsø Trafikkompetanse, avd. Sørreisa holder kurs i etterutdanning for yrkessjåfører, en dag utvidelse til godstransport.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sørreisa Sørreisa 1 dag 2.000 kr
Tromsø, Maskinentrepre... Tromsø 1 dag 1.500 kr
Tromsø, Nobina Norge Tromsø 1 dag 2.000 kr

YSK Etterutdanning gods / persontransport (35 timer)

LEARN AS avd Oslo tilbyr YSK etterutdanning gods / persontransport (35 timer). LEARN er en merkevare innen trafikkopplæring. Vi utvikler bransjen med ny teknologi og spennende metoder. Dette gjør vår opplæring gøy, og gir deg et høyt læringsutbytte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Grorud Oslo, Grorud 35 timer 10.500 kr

YSK Etterutdanning godstransport (35 timer)

LEARN AS avd Oslo tilbyr YSK etterutdanning godstransport (35 timer). LEARN er en merkevare innen trafikkopplæring. Vi utvikler bransjen med ny teknologi og spennende metoder. Dette gjør vår opplæring gøy, og gir deg et høyt læringsutbytte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Grorud Oslo, Grorud 35 timer 10.500 kr

YSK Etterutdanning persontransport (35 timer)

LEARN AS avd Oslo tilbyr YSK etterutdanning persontransport (35 timer). LEARN er en merkevare innen trafikkopplæring. Vi utvikler bransjen med ny teknologi og spennende metoder. Dette gjør vår opplæring gøy, og gir deg et høyt læringsutbytte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Grorud Oslo, Grorud 35 timer 10.500 kr

YSK grunnutdanning gods / person - modul 1, 2, 3 (140 timer)

LEARN avd Oslo tilbyr YSK grunnutdanning gods og persontransport - modul 1, 2, 3 (140 timer). LEARN er en merkevare innen trafikkopplæring. Vi utvikler bransjen med ny teknologi og spennende metoder. Dette gjør vår opplæring gøy, og gir deg et høyt læringsutbytte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Grorud Oslo, Grorud 140 timer 19.000 kr

YSK grunnutdanning godstransport modul 4, 5, 6 (140 timer)

LEARN avd Oslo tilbyr YSK grunnutdanning godstransport modul 4, 5, 6 (140 timer). LEARN er en merkevare innen trafikkopplæring. Vi utvikler bransjen med ny teknologi og spennende metoder. Dette gjør vår opplæring gøy, og gir deg et høyt læringsutbytte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Grorud Oslo, Grorud 07.06.2021 140 timer07.06.2021 19.000 kr

YSK grunnutdanning persontransport modul 4, 5, 6 (140 timer)

LEARN avd Oslo tilbyr YSK grunnutdanning persontransport modul 4, 5, 6 (140 timer). LEARN er en merkevare innen trafikkopplæring. Vi utvikler bransjen med ny teknologi og spennende metoder. Dette gjør vår opplæring gøy, og gir deg et høyt læringsutbytte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Grorud Oslo, Grorud 140 timer 19.000 kr

YSK etterutdanning godstransport - uke/helgekurs

Vi tilbyr YSK etterutdanning godstransport for yrkessjåfører. Alle som kjører minibuss, buss, lastebil eller vogntog mot vederlag, må ta etterutdanningen for å inneha førerrett som yrkesjåfør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 14.06.2021 1 uke eller 2 helger14.06.2021
Alvdal Alvdal 30.06.2021 (+1) 1 uke eller 2 helger30.06.2021 (+1)
Asker Asker 1 uke eller 2 helger
Bergen Bergen 14.06.2021 (+4) 1 uke eller 2 helger14.06.2021 (+4)
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 uke eller 2 helger
Drammen Drammen 1 uke eller 2 helger
Frøya Frøya 19.08.2021 1 uke eller 2 helger19.08.2021
Hamarøy Hamarøy 1 uke eller 2 helger
Harstad Harstad 07.06.2021 (+4) 1 uke eller 2 helger07.06.2021 (+4)
Haugesund Haugesund 31.05.2021 (+11) 1 uke eller 2 helger31.05.2021 (+11)
Karmøy Karmøy 1 uke eller 2 helger
Klepp Klepp 1 uke eller 2 helger
Kristiansand Kristiansand 14.06.2021 (+5) 1 uke eller 2 helger14.06.2021 (+5)
Kristiansund Kristiansund 1 uke eller 2 helger
Kvinnherad Kvinnherad 1 uke eller 2 helger
Leirfjord Leirfjord 16.08.2021 (+2) 1 uke eller 2 helger16.08.2021 (+2)
Molde Molde 1 uke eller 2 helger
Moss Moss 1 uke eller 2 helger
Oslo Oslo 1 uke eller 2 helger
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 1 uke eller 2 helger
Rakkestad Rakkestad 1 uke eller 2 helger
Ringsaker Ringsaker 21.06.2021 (+3) 1 uke eller 2 helger21.06.2021 (+3)
Råde Råde 1 uke eller 2 helger
Sandnes Sandnes 18.05.2021 (+9) 1 uke eller 2 helger18.05.2021 (+9)
Sarpsborg Sarpsborg 1 uke eller 2 helger
Seljord Seljord 1 uke eller 2 helger
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 29.05.2021 (+9) 1 uke eller 2 helger29.05.2021 (+9)
Skien Skien 1 uke eller 2 helger
Sola Sola 1 uke eller 2 helger
Stavanger Stavanger 1 uke eller 2 helger
Stjørdal Stjørdal 14.06.2021 (+3) 1 uke eller 2 helger14.06.2021 (+3)
Sunndal Sunndal 1 uke eller 2 helger
Tana Tana 1 uke eller 2 helger
Tromsø Tromsø 1 uke eller 2 helger
Trondheim Trondheim 1 uke eller 2 helger
Tønsberg Tønsberg 1 uke eller 2 helger
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 31.05.2021 (+2) 1 uke eller 2 helger31.05.2021 (+2)
Vindafjord Vindafjord 1 uke eller 2 helger
Ørland / Brekstad Ørland / Brekstad 1 uke eller 2 helger

YSK etterutdanning godstransport påbygning

Vi tilbyr YSK etterutdanning godstransport påbygning. Alle som kjører minibuss, buss, lastebil eller vogntog mot vederlag, må ta etterutdanningen for å inneha førerrett som yrkesjåfør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Harstad Harstad 1 dag
Haugesund Haugesund 1 dag
Kristiansand Kristiansand 1 dag
Ringsaker Ringsaker 1 dag
Sandnes Sandnes 1 dag

YSK etterutdanning kombikurs (gods- & persontransport)

Vi tilbyr etterutdanning for buss og lastebil. Alle som kjører buss og lastebil mot vederlag, må ta etterutdanningen for å inneha førerrett som yrkesjåfør. Etterutdanningen skal være en arena for erfaringsdeling og meningsutveksling for å sikre kompetanseheving innenfor transportbransjen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 5 dager
Klepp Klepp 5 dager
Sandnes Sandnes 5 dager
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 2 helger eller 5 dager 10.500 kr
Skien Skien 5 dager
Ålesund Ålesund 5 dager

YSK etterutdanning persontransport

Vi tilbyr YSK etterutdanning persontransport. Alle som kjører buss mot vederlag, må ta etterutdanningen for å inneha førerrett som yrkesjåfør. Etterutdanningen skal være en arena for erfaringsdeling og meningsutveksling for å sikre kompetanseheving innenfor transportbransjen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 5 dager
Klepp Klepp 5 dager
Kristiansand Kristiansand 5 dager
Kristiansund Kristiansund 5 dager
Stjørdal Stjørdal 5 dager
Tana Tana 5 dager

YSK etterutdanning påbygning persontransport

Vi tilbyr YSK etterutdanning persontransport påbygning. Alle som kjører minibuss, buss, lastebil eller vogntog mot vederlag, må ta etterutdanningen for å inneha førerrett som yrkesjåfør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 1 dag 2.500 kr
Alvdal Alvdal 1 dag
Bergen Bergen 1 dag
Harstad Harstad 1 dag
Haugesund Haugesund 14.06.2021 (+2) 1 dag14.06.2021 (+2)
Kristiansand Kristiansand 27.09.2021 1 dag27.09.2021 2.000 kr
Leirfjord Leirfjord 1 dag
Ringsaker Ringsaker 1 dag
Rælingen Rælingen 1 dag
Sandnes Sandnes 31.05.2021 (+3) 1 dag31.05.2021 (+3)
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 22.06.2021 (+2) 1 dag22.06.2021 (+2) 2.000 kr
Skedsmo / Lillestrøm 27.09.2021 1 dag 27.09.2021 2.000 kr
Skedsmo / Lillestrøm 22.11.2021 1 dag 22.11.2021 2.000 kr
Stjørdal Stjørdal 1 dag 2.000 kr
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 1 dag

Grunnutdanning yrkessjåfør gods - modul 1, 2, 3 (140 timer)

Vi tilbyr grunnutdanning yrkessjåfør godstransport - modul 1, 2, 3 (140 timer). Alle som tar førerkort på tyngre kjøretøy og skal benytte førerretten i yrkessammenheng må gjennomføre komprimert grunnutdanning for yrkessjåfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 11 dager 18.500 kr

Grunnutdanning yrkessjåfør gods - modul 4, 5, 6 (140 timer)

Vi tilbyr grunnutdanning yrkessjåfør godstransport - modul 4, 5, 6 (140 timer). Alle som tar førerkort på tyngre kjøretøy og skal benytte førerretten i yrkessammenheng må gjennomføre komprimert grunnutdanning for yrkessjåfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 16 dager 18.000 kr

Grunnutdanning yrkessjåfør person - modul 1, 2, 3 (140 timer)

Vi tilbyr grunnutdanning yrkessjåfør persontransport - modul 1, 2, 3 (140 timer). Alle som tar førerkort på tyngre kjøretøy og skal benytte førerretten i yrkessammenheng må gjennomføre komprimert grunnutdanning for yrkessjåfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 11 dager 18.500 kr

Grunnutdanning yrkessjåfør person - modul 4, 5, 6 (140 timer)

Vi tilbyr grunnutdanning yrkessjåfør persontransport - modul 4, 5, 6 (140 timer). Alle som tar førerkort på tyngre kjøretøy og skal benytte førerretten i yrkessammenheng må gjennomføre komprimert grunnutdanning for yrkessjåfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 18 dager 18.000 kr

YSK Etterutdanning godstransport (35 timer)

Vi tilbyr YSK etterutdanning godstransport over (35 timer). Du må ha førerrett innen C1 eller C / CE for å delta på dette kurset. Alle yrkessjåfører må gjennomføre et etterutdanningskurs hvert 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skien Skien 5 dager 10.900 kr

YSK Etterutdanning kombinert (35 timer)

Vi tilbyr YSK etterutdanning kombinert over 35 timer. For å delta må du ha førerrett i klassene C1, C eller CE og D1, D eller DE. Alle yrkessjåfører må gjennomføre et etterutdanningskurs hvert 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Seljord Seljord 5 dager 10.900 kr
Skien Skien 5 dager 10.900 kr

YSK etterutdanning godstransport (35 timer)

Vi tilbyr YSK etterutdanning godstransport. Kurset gjennomføres som etterutdanning gods med krav om førerrett klasse C1 / C. Utvidelse til persontransport gjennomføres på en ekstra dag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Steinkjer Steinkjer 18.05.2021 (+2) 4 dager18.05.2021 (+2) 9.500 kr

YSK etterutdanning persontransport - utvidelse

Vi tilbyr YSK etterutdanning persontransport - utvidelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Steinkjer Steinkjer 11.06.2021 1 dag11.06.2021 1.500 kr

YSK Etterutdanning godstransport

Vi tilbyr YSK etterutdanning yrkessjåfør godstransport. I 2008 ble det innført yrkessjåførutdanning i hele Europa. Dette medfører at alle yrkessjåfører må gjennomgå et etterutdanningskurs hvert 5. år for å opprettholde rettighetene til å være yrkessjåfør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Alnabru Oslo, Alnabru 12.05.2021 (+34) 5 dager12.05.2021 (+34) fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 19.05.2021 5 dager 19.05.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 26.05.2021 5 dager 26.05.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 31.05.2021 5 dager 31.05.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 02.06.2021 5 dager 02.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 09.06.2021 5 dager 09.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 16.06.2021 5 dager 16.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 23.06.2021 5 dager 23.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 07.07.2021 5 dager 07.07.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 21.07.2021 5 dager 21.07.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 04.08.2021 5 dager 04.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 09.08.2021 5 dager 09.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 11.08.2021 5 dager 11.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 18.08.2021 5 dager 18.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 25.08.2021 5 dager 25.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 01.09.2021 5 dager 01.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 06.09.2021 5 dager 06.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 08.09.2021 5 dager 08.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 15.09.2021 5 dager 15.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 22.09.2021 5 dager 22.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 27.09.2021 5 dager 27.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 29.09.2021 5 dager 29.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 13.10.2021 5 dager 13.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 18.10.2021 5 dager 18.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 20.10.2021 5 dager 20.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 27.10.2021 5 dager 27.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 03.11.2021 5 dager 03.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 10.11.2021 5 dager 10.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 15.11.2021 5 dager 15.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 17.11.2021 5 dager 17.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 24.11.2021 5 dager 24.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 01.12.2021 5 dager 01.12.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 08.12.2021 5 dager 08.12.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 13.12.2021 5 dager 13.12.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 15.12.2021 5 dager 15.12.2021 fra 8.200 kr

YSK Etterutdanning godstransport (helg)

Vi tilbyr YSK etterutdanning yrkessjåfør godstransport over 2 helger. I 2008 ble det innført yrkessjåførutdanning i hele Europa. Dette medfører at alle yrkessjåfører må gjennomgå et etterutdanningskurs hvert 5. år for å opprettholde rettighetene til å være yrkessjåfør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Alnabru Oslo, Alnabru 15.05.2021 (+25) 2 helger15.05.2021 (+25) fra 8.200 kr

YSK Etterutdanning godstransport (kveld)

Vi tilbyr YSK etterutdanning yrkessjåfør godstransport på kveldstid. I 2008 ble det innført yrkessjåførutdanning i hele Europa. Dette medfører at alle yrkessjåfører må gjennomgå et etterutdanningskurs hvert 5. år for å opprettholde rettighetene til å være yrkessjåfør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Alnabru Oslo, Alnabru 12.05.2021 (+27) 5 kvelder (over 2 eller 4 uker)12.05.2021 (+27) fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 12.05.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 12.05.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 19.05.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 19.05.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 26.05.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 26.05.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 02.06.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 02.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 09.06.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 09.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 16.06.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 16.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 23.06.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 23.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 07.07.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 07.07.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 21.07.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 21.07.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 04.08.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 04.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 11.08.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 11.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 18.08.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 18.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 25.08.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 25.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 01.09.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 01.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 08.09.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 08.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 15.09.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 15.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 22.09.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 22.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 29.09.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 29.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 13.10.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 13.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 20.10.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 20.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 27.10.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 27.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 03.11.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 03.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 10.11.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 10.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 17.11.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 17.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 24.11.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 24.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 01.12.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 01.12.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 08.12.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 08.12.2021 fra 8.200 kr

YSK Etterutdanning godstransport påbygg

Vi tilbyr YSK etterutdanning yrkessjåfør godstransport - påbygg. I 2008 ble det innført yrkessjåførutdanning i hele Europa. Dette medfører at alle yrkessjåfører må gjennomgå en etterutdanning hvert 5. år for å opprettholde rettighetene til å være yrkessjåfør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Alnabru Oslo, Alnabru 15.05.2021 (+20) 1 dag15.05.2021 (+20) 2.500 kr

YSK Etterutdanning godstransport påbygg (kveld)

Vi tilbyr YSK etterutdanning yrkessjåfør godstransport påbygg på kveldstid. I 2008 ble det innført yrkessjåførutdanning i hele Europa. Dette medfører at alle yrkessjåfører må gjennomgå en etterutdanning hvert 5. år for å opprettholde rettighetene til å være yrkessjåfør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Alnabru Oslo, Alnabru 20.05.2021 (+13) 1 kveld20.05.2021 (+13) 2.500 kr

YSK Etterutdanning kombinert

Vi tilbyr YSK etterutdanning kombinert. I 2008 ble det innført yrkessjåførutdanning i hele Europa. Dette medfører at alle yrkessjåfører må gjennomgå et etterutdanningskurs hvert 5. år for å opprettholde rettighetene til å være yrkessjåfør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Alnabru Oslo, Alnabru 12.05.2021 (+40) 5 kvelder eller 2 uker12.05.2021 (+40) fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 19.05.2021 5 kvelder eller 2 uker 19.05.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 26.05.2021 5 kvelder eller 2 uker 26.05.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 31.05.2021 5 kvelder eller 2 uker 31.05.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 31.05.2021 5 kvelder eller 2 uker 31.05.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 02.06.2021 5 kvelder eller 2 uker 02.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 09.06.2021 5 kvelder eller 2 uker 09.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 16.06.2021 5 kvelder eller 2 uker 16.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 23.06.2021 5 kvelder eller 2 uker 23.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 07.07.2021 5 kvelder eller 2 uker 07.07.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 21.07.2021 5 kvelder eller 2 uker 21.07.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 04.08.2021 5 kvelder eller 2 uker 04.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 09.08.2021 5 kvelder eller 2 uker 09.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 09.08.2021 5 kvelder eller 2 uker 09.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 11.08.2021 5 kvelder eller 2 uker 11.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 18.08.2021 5 kvelder eller 2 uker 18.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 25.08.2021 5 kvelder eller 2 uker 25.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 01.09.2021 5 kvelder eller 2 uker 01.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 06.09.2021 5 kvelder eller 2 uker 06.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 06.09.2021 5 kvelder eller 2 uker 06.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 08.09.2021 5 kvelder eller 2 uker 08.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 15.09.2021 5 kvelder eller 2 uker 15.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 22.09.2021 5 kvelder eller 2 uker 22.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 27.09.2021 5 kvelder eller 2 uker 27.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 27.09.2021 5 kvelder eller 2 uker 27.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 29.09.2021 5 kvelder eller 2 uker 29.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 13.10.2021 5 kvelder eller 2 uker 13.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 18.10.2021 5 kvelder eller 2 uker 18.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 18.10.2021 5 kvelder eller 2 uker 18.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 20.10.2021 5 kvelder eller 2 uker 20.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 27.10.2021 5 kvelder eller 2 uker 27.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 03.11.2021 5 kvelder eller 2 uker 03.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 10.11.2021 5 kvelder eller 2 uker 10.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 15.11.2021 5 kvelder eller 2 uker 15.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 15.11.2021 5 kvelder eller 2 uker 15.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 17.11.2021 5 kvelder eller 2 uker 17.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 24.11.2021 5 kvelder eller 2 uker 24.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 01.12.2021 5 kvelder eller 2 uker 01.12.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 08.12.2021 5 kvelder eller 2 uker 08.12.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 13.12.2021 5 kvelder eller 2 uker 13.12.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 15.12.2021 5 kvelder eller 2 uker 15.12.2021 fra 8.200 kr

YSK Etterutdanning kombinert (helg)

Vi tilbyr YSK etterutdanning kombinert som helgekurs. I 2008 ble det innført yrkessjåførutdanning i hele Europa. Dette medfører at alle yrkessjåfører må gjennomgå et etterutdanningskurs hvert 5. år for å opprettholde rettighetene til å være yrkessjåfør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Alnabru Oslo, Alnabru 15.05.2021 (+26) 2 helger15.05.2021 (+26) fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 22.05.2021 2 helger 22.05.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 29.05.2021 2 helger 29.05.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 05.06.2021 2 helger 05.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 12.06.2021 2 helger 12.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 19.06.2021 2 helger 19.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 26.06.2021 2 helger 26.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 10.07.2021 2 helger 10.07.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 24.07.2021 2 helger 24.07.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 07.08.2021 2 helger 07.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 14.08.2021 2 helger 14.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 21.08.2021 2 helger 21.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 28.08.2021 2 helger 28.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 04.09.2021 2 helger 04.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 11.09.2021 2 helger 11.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 18.09.2021 2 helger 18.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 25.09.2021 2 helger 25.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 02.10.2021 2 helger 02.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 16.10.2021 2 helger 16.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 23.10.2021 2 helger 23.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 30.10.2021 2 helger 30.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 06.11.2021 2 helger 06.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 13.11.2021 2 helger 13.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 20.11.2021 2 helger 20.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 27.11.2021 2 helger 27.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 04.12.2021 2 helger 04.12.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 11.12.2021 2 helger 11.12.2021 fra 8.200 kr

YSK Etterutdanning kombinert (kveld)

Vi tilbyr YSK etterutdanning kombinert som kveldskurs. I 2008 ble det innført yrkessjåførutdanning i hele Europa. Dette medfører at alle yrkessjåfører må gjennomgå et etterutdanningskurs hvert 5. år for å opprettholde rettighetene til å være yrkessjåfør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Alnabru Oslo, Alnabru 12.05.2021 (+51) 5 kvelder (over 2 eller 4 uker)12.05.2021 (+51) fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 12.05.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 12.05.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 19.05.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 19.05.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 19.05.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 19.05.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 26.05.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 26.05.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 26.05.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 26.05.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 02.06.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 02.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 02.06.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 02.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 09.06.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 09.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 09.06.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 09.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 16.06.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 16.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 16.06.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 16.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 23.06.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 23.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 23.06.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 23.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 07.07.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 07.07.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 07.07.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 07.07.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 21.07.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 21.07.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 21.07.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 21.07.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 04.08.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 04.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 04.08.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 04.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 11.08.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 11.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 11.08.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 11.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 18.08.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 18.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 18.08.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 18.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 25.08.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 25.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 25.08.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 25.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 01.09.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 01.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 01.09.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 01.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 08.09.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 08.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 08.09.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 08.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 15.09.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 15.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 15.09.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 15.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 22.09.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 22.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 22.09.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 22.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 29.09.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 29.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 29.09.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 29.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 13.10.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 13.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 13.10.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 13.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 20.10.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 20.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 20.10.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 20.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 27.10.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 27.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 27.10.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 27.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 03.11.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 03.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 03.11.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 03.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 10.11.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 10.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 10.11.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 10.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 17.11.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 17.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 17.11.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 17.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 24.11.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 24.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 24.11.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 24.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 01.12.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 01.12.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 08.12.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 08.12.2021 fra 8.200 kr

YSK Etterutdanning persontransport

Vi tilbyr YSK etterutdanning yrkessjåfør persontransport. I 2008 ble det innført yrkessjåførutdanning i hele Europa. Dette medfører at alle yrkessjåfører må gjennomgå et etterutdanningskurs hvert 5. år for å opprettholde rettighetene til å være yrkessjåfør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Alnabru Oslo, Alnabru 12.05.2021 (+40) 5 dager12.05.2021 (+40) fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 19.05.2021 5 dager 19.05.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 26.05.2021 5 dager 26.05.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 31.05.2021 5 dager 31.05.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 31.05.2021 5 dager 31.05.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 02.06.2021 5 dager 02.06.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 09.06.2021 5 dager 09.06.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 16.06.2021 5 dager 16.06.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 23.06.2021 5 dager 23.06.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 07.07.2021 5 dager 07.07.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 21.07.2021 5 dager 21.07.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 04.08.2021 5 dager 04.08.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 09.08.2021 5 dager 09.08.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 09.08.2021 5 dager 09.08.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 11.08.2021 5 dager 11.08.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 18.08.2021 5 dager 18.08.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 25.08.2021 5 dager 25.08.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 01.09.2021 5 dager 01.09.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 06.09.2021 5 dager 06.09.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 06.09.2021 5 dager 06.09.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 08.09.2021 5 dager 08.09.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 15.09.2021 5 dager 15.09.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 22.09.2021 5 dager 22.09.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 27.09.2021 5 dager 27.09.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 27.09.2021 5 dager 27.09.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 29.09.2021 5 dager 29.09.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 13.10.2021 5 dager 13.10.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 18.10.2021 5 dager 18.10.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 18.10.2021 5 dager 18.10.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 20.10.2021 5 dager 20.10.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 27.10.2021 5 dager 27.10.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 03.11.2021 5 dager 03.11.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 10.11.2021 5 dager 10.11.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 15.11.2021 5 dager 15.11.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 15.11.2021 5 dager 15.11.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 17.11.2021 5 dager 17.11.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 24.11.2021 5 dager 24.11.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 01.12.2021 5 dager 01.12.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 08.12.2021 5 dager 08.12.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 13.12.2021 5 dager 13.12.2021 fra 8.500 kr
Oslo, Alnabru 15.12.2021 5 dager 15.12.2021 fra 8.500 kr

YSK Etterutdanning persontransport (helg)

Vi tilbyr YSK etterutdanning yrkessjåfør persontransport over 2 helger. I 2008 ble det innført yrkessjåførutdanning i hele Europa. Dette medfører at alle yrkessjåfører må gjennomgå et etterutdanningskurs hvert 5. år for å opprettholde rettighetene til å være yrkessjåfør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Alnabru Oslo, Alnabru 15.05.2021 (+26) 2 helger15.05.2021 (+26) fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 22.05.2021 2 helger 22.05.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 29.05.2021 2 helger 29.05.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 05.06.2021 2 helger 05.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 12.06.2021 2 helger 12.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 19.06.2021 2 helger 19.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 26.06.2021 2 helger 26.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 10.07.2021 2 helger 10.07.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 24.07.2021 2 helger 24.07.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 07.08.2021 2 helger 07.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 14.08.2021 2 helger 14.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 21.08.2021 2 helger 21.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 28.08.2021 2 helger 28.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 04.09.2021 2 helger 04.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 11.09.2021 2 helger 11.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 18.09.2021 2 helger 18.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 25.09.2021 2 helger 25.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 02.10.2021 2 helger 02.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 16.10.2021 2 helger 16.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 23.10.2021 2 helger 23.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 30.10.2021 2 helger 30.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 06.11.2021 2 helger 06.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 13.11.2021 2 helger 13.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 20.11.2021 2 helger 20.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 27.11.2021 2 helger 27.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 04.12.2021 2 helger 04.12.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 11.12.2021 2 helger 11.12.2021 fra 8.200 kr

YSK Etterutdanning persontransport (kveld)

Vi tilbyr YSK etterutdanning yrkessjåfør persontransport på kveldstid. I 2008 ble det innført yrkessjåførutdanning i hele Europa. Dette medfører at alle yrkessjåfører må gjennomgå et etterutdanningskurs hvert 5. år for å opprettholde rettighetene til å være yrkessjåfør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Alnabru Oslo, Alnabru 12.05.2021 (+51) 5 kvelder (over 2 eller 4 uker)12.05.2021 (+51) fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 12.05.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 12.05.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 19.05.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 19.05.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 19.05.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 19.05.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 26.05.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 26.05.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 26.05.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 26.05.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 02.06.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 02.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 02.06.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 02.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 09.06.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 09.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 09.06.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 09.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 16.06.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 16.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 16.06.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 16.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 23.06.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 23.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 23.06.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 23.06.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 07.07.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 07.07.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 07.07.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 07.07.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 21.07.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 21.07.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 21.07.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 21.07.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 04.08.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 04.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 04.08.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 04.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 11.08.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 11.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 11.08.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 11.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 18.08.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 18.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 18.08.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 18.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 25.08.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 25.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 25.08.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 25.08.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 01.09.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 01.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 01.09.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 01.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 08.09.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 08.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 08.09.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 08.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 15.09.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 15.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 15.09.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 15.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 22.09.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 22.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 22.09.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 22.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 29.09.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 29.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 29.09.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 29.09.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 13.10.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 13.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 13.10.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 13.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 20.10.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 20.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 20.10.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 20.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 27.10.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 27.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 27.10.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 27.10.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 03.11.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 03.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 03.11.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 03.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 10.11.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 10.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 10.11.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 10.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 17.11.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 17.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 17.11.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 17.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 24.11.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 24.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 24.11.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 24.11.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 01.12.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 01.12.2021 fra 8.200 kr
Oslo, Alnabru 08.12.2021 5 kvelder (over 2 eller 4 uker) 08.12.2021 fra 8.200 kr

YSK Etterutdanning persontransport påbygg

Vi tilbyr YSK etterutdanning persontransport - påbygg. I 2008 ble det innført yrkessjåførutdanning i hele Europa. Dette medfører at alle yrkessjåfører må gjennomgå en etterutdanning hvert 5. år for å opprettholde rettighetene til å være yrkessjåfør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Alnabru Oslo, Alnabru 22.05.2021 (+20) 1 dag22.05.2021 (+20) 2.500 kr

YSK Etterutdanning persontransport påbygg (kveld)

Vi tilbyr YSK etterutdanning yrkessjåfør persontransport påbygg som kveldskurs. I 2008 ble det innført yrkessjåførutdanning i hele Europa. Dette medfører at alle yrkessjåfører må gjennomgå en etterutdanning hvert 5. år for å opprettholde rettighetene til å være yrkessjåfør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Alnabru Oslo, Alnabru 13.05.2021 (+13) 1 kveld13.05.2021 (+13) 2.500 kr

YSK Etterutdanning gods 35 timer

Vi tilbyr YSK etterutdanning gods 35 timer. Har du førarkort med kode 95 eller eige YSK-bevis må du gjennomføre etterutdanning innan utløpsdatoen for å oppretthalde samanhengande yrkessjåførkompetanse. Yrkessjåførkompetansen (YSK) er gyldig i 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Volda Volda 10.06.2021 5 dager10.06.2021

YSK Etterutdanning gods 35 timer (langhelg)

Vi tilbyr YSK etterutdanning gods 35 timer som helgekurs. Har du førarkort med kode 95 eller eige YSK-bevis må du gjennomføre etterutdanning innan utløpsdatoen for å oppretthalde samanhengande yrkessjåførkompetanse. Yrkessjåførkompetansen (YSK) er gyldig i 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Volda Volda 10.06.2021 (+1) 1 helg10.06.2021 (+1)

YSK Grunn godstransport 140 timer - kombinertkurs NKI

Vi tilbyr YSK komprimert grunnutdanning 140 timar. For deg som skal køyre godstransport med køyretøy i klasse C1, C1E, C eller CE.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Volda Volda 31.05.2021 14 dagar heimestudie og 14 dagar på...31.05.2021

YSK Utvidelse Persontransport 7 timer

Vi tilbyr YSK Utvidelse persontransport 7 timer. Har du førarkort med kode 95 eller eige YSK-bevis må du gjennomføre etterutdanning innan utløpsdatoen for å oppretthalde samanhengande yrkessjåførkompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Volda Volda 15.06.2021 1 dag15.06.2021

 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>