Brannvernkurs i Stavanger

Brannvernkurs

Vi tilbyr brannvernkurs. Kurset sørger for at dine medarbeidere har nødvendig brannvernopplæring for å ivareta egen sikkerhet og for å kunne forebygge brann. Kursene våre skreddersys kundens behov og har vanligvis en varighet fra en halv til én dag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag

Resertifisering innen FG-900

Vi tilbyr resertifisering innen FG-900. Kurset er for personell som har personellsertifisering fra FG som utløper / har utløpt. For resertifisering må det avlegges resertifiseringseksamen type A eller type B.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 5.200 kr

Brannforebyggende - Brannvernlederkurs

Vi tilbyr brannforebyggende brannvernlederkurs. Målsettingen er å øke virksomheters kompetanse om hvordan brannvernarbeidet kan gjennomføres for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 15.05.2023 1 dag15.05.2023 3.850 kr

Brannvern ved utførelse av varme arbeider

Vi tilbyr kurs i brannvern ved utførelse av varme arbeider. Våre kurs har en teoretisk og en praktisk del der kursdeltakerne gjennomgår alle nødvendige sikkerhetsmomenter ved bruk av det enkelte arbeidsutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 2.100 kr

BES-vaktkurs offshore (brann, entring, sikring)

Vi tilbyr BES-vaktkurs offshore (brann, entring, sikring). Klasseromsundervisningen handler om lover og retningslinjer, sjekklister, sikkerhet, rapportering, forebyggende tiltak, kunnskap om gass - virkemåte / farer, arbeid i trange rom og bruk av personlig verneutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 31.03.2023 (+9) 1 dag31.03.2023 (+9) 3.120 kr

Automatiske slokkeanlegg

Vi tilbyr kurs om automatiske slokkeanlegg. Slokkeanlegg er ikke bare sprinkler. Det er vanntåke-, skum- og gasslokkeanlegg også, og de gir forskjellige fordeler og ulemper, basert på bruk og type bygg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag fra 4.250 kr

Brannvernlederkurs

Vi tilbyr brannvernlederkurs. For å møte brannvernloven og HMS-lovgivningen skal både eier og bruker av bygg ha kunnskaper om brannsikkerhet. Kurset passer for dem som har rolle som brannvernleder eller som har tilsvarende oppgaver gjennom HMS-lovgivningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager 4.950 kr

Rehabilitering av skorsteiner

Vårt dagskurs om rehabiliteringer av skorsteiner som passer for deg med noen års erfaring. Kurset tar spesielt for seg rehabiliteringsmetodene for ulike skorsteiner og regelverket for montering og tilsyn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag Ta kontakt kr

 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>